Registruojantis į Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklas – virš 23 tūkst. prašymų

Nuotr. S. Žiūros

Ši savaitė – paskutinė kai galima pateikti prašymą mokytis sostinės bendrojo ugdymo mokyklose naujiems (2024–2025 m.) mokslo metams. Registracija į mokyklas tęsis iki gegužės 31 d., o iki šiol internetu jau užregistruota virš 23 tūkst. moksleivių prašymų.

Šiuo metu jau yra išsiųsti kvietimai vaikams, kurie pretendavo mokytis mokyklose, vykdančiose priėmimą konkurso būdu arba įgyvendinančiose specializuoto ugdymo krypties programas ar savitos pedagoginės sistemos elementus. Į šias mokyklas pretenduojančių vaikų tėvai turi patvirtinti kvietimus iki š. m. birželio 9 d.

Prašymų pateikimas ir koregavimas – internetu

Greitai ir patogiai pateikti prašymą galima užsiregistravus https://svietimas.vilnius.lt, jungiantis per elektroninę bankininkystę ar kitą el. atpažinimo priemonę. Vartotojui elektroniniu paštu patvirtinama, kad duomenys sėkmingai užregistruoti ir nurodomas e. prašymo registracijos numeris MOK – .

Prašymus elektroniniu būdu turėtų pateikti šių mokinių tėvai:

  • būsimųjų pirmokų,
  • keičiančių mokyklas,
  • pereinančių iš progimnazijų į gimnazijas,
  • atvykusių gyventi į sostinę,
  • mokinių, kurie pereina mokytis toje pačioje mokykloje į aukštesnio lygmens programą – penktą, devintą (I gimnazijos) ar III gimnazijos klasę.

Asmenims, pageidaujantiems mokytis pagal pradinio ugdymo ar pagrindinio ugdymo programą, pildant prašymą per e. sistemą, galima eilės tvarka pagal norą jose mokytis pasirinkti ne daugiau kaip tris Savivaldybės mokyklas, iš kurių viena privalo būti pasirinkta pagal mokyklos aptarnavimo teritoriją.

Primename, kad negavus kvietimo mokytis į Savivaldybės mokyklas, vykdančias priėmimą konkurso būdu arba įgyvendinančias specializuoto ugdymo krypties programas ar savitos pedagoginės sistemos elementus, prašymus tėvai pagal pageidavimą gali koreguoti š. m. gegužės 29–31 dienomis.

Prieš koreguojant prašymą, prašome atkreipti dėmesį ir į(si)vertinti galimybes gauti kvietimą iš Jūsų prašyme nurodytų mokyklų, vykdančių priėmimą konkurso būdu arba įgyvendinančių specializuoto ugdymo krypties programas ar savitos pedagoginės sistemos elementus, joms siunčiant kvietimus š. m. birželio 10 d. į atsilaisvinusias vietas.

Sutarčiai pasirašyti – 30 kalendorinių dienų

Tėvams apie ugdymo įstaigoje skirtą vietą pranešama elektroniniu laišku. Prašymą registravęs asmuo, prisijungęs prie e. sistemos, gali matyti savo vaiko informaciją. Sutartį su ugdymo įstaiga tėvai turi pasirašyti per 30 kalendorinių dienų nuo gauto kvietimo patvirtinimo.

Preliminarūs sąrašai su prašymo e. sistemoje numeriu MOK- , jau š. m. birželio 7 d. bus paskelbti mokyklų interneto svetainėse bei matomi kvietimai prisijungus prie e. sistemos.

Š. m. birželio 10 d. mokyklos tėvams e. sistemoje siųs kvietimus ir skelbs sąrašus mokyklų interneto svetainėse į atsilaisvinusias vietas.

Laiku nepatvirtintus kvietimų mokytis, š. m. birželio 11 d. e. sistema automatiškai priskirs mokyklą, kuri yra išsiuntusi kvietimą mokytis ir prašyme yra nurodyta pirmesnė.

Š. m. birželio 12–13 d. e. sistemoje bus galima pateikti prašymą, kurie nėra jo pateikę arba koreguoti jau pateiktą prašymą, negavus nei vieno pakvietimo.

Atkreipiame dėmesį, kad šio priėmimo etapo metu į mokyklas priimami tik asmenys, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Vilniaus miesto savivaldybėje!

Plačiau su mokinių priėmimo grafiku galima susipažinti Vilniaus miesto savivaldybės svetainėje Priėmimo per e. sistemą grafikas

Daugiau informacijos: tel. 1664

Taip pat atsakymus į klausimus galite rasti: D.U.K.