Vilniuje įgyvendintas bandomasis nepilnamečių narkotikų vartojimo ir platinimo prevencijos mokyklose modelis

Nuotr. M. Zarembos

Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas tarp vaikų ir jaunimo – vienas šių dienų iššūkių. Siekiant spręsti šią problemą veikiant koordinuotai, šiais mokslo metais Vilniaus miesto savivaldybė, bendradarbiaudama su Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerija, vykdė bandomąjį Nepilnamečių narkotikų vartojimo ir platinimo prevencijos mokyklose modelį. Projektas įgyvendintas trijose sostinės mokyklose – Antakalnio, Vasilijaus Kačialovo ir Vilniaus jėzuitų gimnazijose.

„Inicijuodami šį projektą, siekėme didinti mokinių saugumą ugdymo įstaigose ir jų prieigose, įtraukti į projektą visus mokinio gyvenime dalyvaujančius asmenis bei, svarbiausia, atliepti nepilnamečių poreikius. Su psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo jaunimo tarpe problema susiduria ne tik Vilnius, todėl daug dėmesio skyrėme gerųjų praktikų dalijimusi tarp savivaldybių“, – sakė Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos viceministrė Agneta Ladek.

Įgyvendinant projektą, Vilniaus miesto savivaldybė rėmėsi tarptautiniu mokslo ir praktikos įrodymais pagrįstu pirminės prevencijos modeliu „Planet Youth“, kuris sostinėje pradėtas įgyvendinti 2020 m. Vienas esminių modelio aspektų – bendruomene grindžiamas požiūris, kuriuo vadovaujantis stiprinamas pozityvus vaikų ir jų šeimų, bendraamžių, švietimo darbuotojų ir kitų suaugusiųjų ryšys.

„Stiprios bendruomenės – vaikų, tėvų ar mokytojų – kūrimas yra sveikiausias ir išmintingiausias būdas skatinti vaikų gerovę ir padėti jiems tapti brandžiomis, sveikus pasirinkimus darančiomis asmenybėmis. Vaikai ir paaugliai, kuriuos supa pozityvi aplinka, kurie turi gerus santykius su mokytojais ir tėvais, moksliškai įrodyta, daug rečiau vartoja arba svarsto vartoti legalias ir nelegalias psichoaktyviąsias medžiagas“, – sakė Vilniaus miesto vicemerė Simona Bieliūnė.

Planuojama, kad projekto metu išbandytos veiklos toliau bus diegiamos ir kitose sostinės mokyklose. Tai prisidės prie nuoseklios psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo ir platinimo prevencijos įgyvendinimo ir padės formuoti sveikos gyvensenos įpročius.

Nuotr. M. Zarembos

Projektų įgyvendinimas sustiprinimo mokyklų bendruomenes

Bandomojo modelio projektas įgyvendintas trijose sostinės mokyklose – Antakalnio, Vasilijaus Kačialovo ir Vilniaus jėzuitų gimnazijose. Suvokdami psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo ir platinimo problemos moksleivių tarpe mastą, ugdymo įstaigų vadovai nevengia apie tai kalbėti viešai ir ieškoti sprendimų.

„Kasmet į pirmas gimnazijos klases ateina mokiniai iš maždaug 30 skirtingų ugdymo įstaigų, todėl natūralu, kad požiūriai ir nusistatymai skiriasi. Prasidėjus naujiems mokslo metams patiriame didelių iššūkių siekdami supažindinti moksleivius ir jų tėvus su mūsų mokykloje galiojančiomis taisyklėmis, jų laikymusi“, – sakė Vilniaus Antakalnio gimnazijos direktorė Anželika Keršinskienė.

Planuojant projekto įgyvendinimo prevencines priemones vadovautasi kiekvienos mokyklos „Planet Youth“ tyrimo duomenimis apie psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo mastą, vaikų psichologinį atsparumą, santykius su tėvais, bendraamžiais, mokytojais tendencijas ir kitus su psichoaktyvių medžiagų vartojimu susijusius veiksnius – bendrų tikslų siekiama prisitaikant prie unikalių mokyklų situacijų. Inicijavus projektą sukurti duomenimis grįsti individualūs prevencijos planai ir sudarytos sąlygos jų įgyvendinimui, taip pat išbandytos visai savivaldybei tinkančios prevencinės veiklos planavimo, finansavimo ir vykdymo praktikos.

Visos projekto dalyvavusios mokyklos pažymi, kad projektas leido mokyklų bendruomenėms – administracijai, mokytojams, mokiniams ir jų tėvams – susitelkti, padėjo tapti aktyvesniais ir sustiprinimo tarpusavio ryšius.

„Projekto metu savivaldybės skirtos lėšos leido mūsų mokyklai išplėsti ir atnaujinti mokinių laisvalaikio erdves, įrengti dūmų daviklius, iš dalies padengė mokyklos teritorijos aptvėrimo išlaidas. Džiaugiamės, kad mokiniai noriai įsitraukė į veiklas, patys inicijavo ir kūrė socialines reklamas, tačiau svarbiausias mūsų pasiekimas – tai, kad mūsų mokyklos bendruomenė pradėjo kalbėti „viena kalba“, – sakė Vilniaus V. Kačialovo gimnazijos direktorė Roza Dimentova.

„Vykdydami projektą mokinių iniciatyva įsteigėme 6 mokinių klubus pagal jų pomėgius. Į veiklas įsitraukė tėvai bei mokytojai. Tokie klubai, pavyzdžiui, astronomijos, politikos ar žaidimų, suartina visus dalyvius ir skatina mokinių užimtumo didinimą popamokinėje veikloje. Planuojame šias veiklas tęsti bei jas plėsti ir kitąmet“, – sakė Vilniaus jėzuitų gimnazijos direktorė s. Edita Šicaitė.

Nuotr. M. Zarembos

Bandomojo modelio aptarime – profesionalų įžvalgos

Vykdant bandomąjį Nepilnamečių narkotikų vartojimo ir platinimo prevencijos mokyklose modelį, į projekto veiklas kartu su Vilniaus miesto savivaldybe įsitraukė ir Vilniaus visuomenės sveikatos biuras, policijos atstovai, taip pat islandiško „Planet Youth“ modelio ekspertai.

Savivaldybės atstovai bandomojo modelio aptarime pirmą kartą pristatė filmuotą medžiagą apie teikiamų nemokamų paslaugų dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo tinklo Vilniaus mieste, kuri bus dalinama medikams ir mokytojams. Iki šiol sukurtas informacinis leidinys, kurį galima pasiekti adresu paslaugosjaunimui.lt.

Vilniaus visuomenės sveikatos biuro koordinatorė pristatė pilotinėse mokyklose įgyvendintas projekto veiklas ir moksleivių tyrimų rezultatų svarbą planuojant tikslingas prevencijos priemones skirtinguose bendruomenės lygmenyse.

Bandomojo modelio aptarime taip pat pristatytas mokyklų infrastruktūros saugumo vertinimo įrankis, papildomos psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo bei platinimo prevencijos priemonės.

Komunikacijos skyrius, vrt@vilnius.lt