Vilniuje įamžinta legendinė Lietuvos žvalgė Marcelė Kubiliūtė

Nuotr. S. Žiūros

Vilniuje įamžinta drąsi kovotoja už Lietuvos Nepriklausomybę, viena ryškiausių tarpukario moterų – Marcelė Kubiliūtė. Vilniaus miesto savivaldybė šiandien atidengė jai skirtą tipinę atminimo lentą ant pastato Aušros Vartų g. 12.

Buvusio Vilniaus basųjų karmelitų vienuolyno patalpose, 1918–1931 m. veikęs Lietuvių mergaičių bendrabutis buvo pirmoji savarankiško Marcelės Kubiliūtės gyvenimo vieta Vilniuje.

Marcelė Kubiliūtė – Lietuvos žvalgė ir visuomenės veikėja, drąsi ir be galo stipri asmenybė, viena iš labiausiai valstybės ordinais apdovanotų moterų tarpukariu. Už nuopelnus ji apdovanota Vyčio kryžiaus, Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino, Vytauto Didžiojo ordinais, Šaulių žvaigžde. M. Kubiliūtė buvo istorikė – baigė studijas Vytauto Didžiojo universitete.

Vilniuje ji gyveno ir po Vilniaus okupacijos, nepabūgo, nepasitraukė. Įsikūrusi Lietuvių mergaičių bendrabutyje dar sava pavarde, vėliau gyveno svetima Elžbietos Banevič pavarde. Rūpinosi lietuviais kariais, patekusiais į nelaisvę, ir lenkų valdžios suimtais vilniečiais. Esama teiginių, kad pati laidojo mūšiuose dėl Vilniaus žuvusius Lietuvos karius – gabeno juos iš ligoninės Žvėryne į Rasų kapines.

Nuotr. S. Žiūros

Atsidūrusi Kaune ji vis tiek daug dirbo Vilniaus labui, buvo „Vilniaus vaduoti sąjungos“ aktyvi narė, dirbo Užsienio reikalų ministerijoje. Jos tarnyba buvo susijusi su Vilniumi – buvo atsakinga už knygų, leidinių, piniginės paramos siuntimą į Vilnių, rūpinosi žmonėmis, pabėgusiais iš Vilniaus, padėjo įsikurti, susirasti darbą.

1940 m. tik atgavus Vilnių persikėlė čia gyventi. Dalyvavo 1941 m. birželio sukilime. Nacių okupacijos metu ji gelbėjo žydus, vėliau padėdavo persekiojamiems, rėmė sugrįžtančius tremtinius, politinius kalinius. Palaidota Vilniaus Rasų kapinėse.

Komunikacijos skyrius, vrt@vilnius.lt