DĖL LAISVOS VALSTYBINĖS ŽEMĖS PLOTO, ĮSITERPUSIO TARP ŽEMĖS SKLYPŲ VILKYNĖS G. 9, 11 IR OŽKINIŲ SODŲ 4-OJOJE G. 6, 8, 10, 12

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Žemės tvarkymo ir administravimo skyrius nagrinėja žemės sklypų Vilkynės g. 9 (kadastro Nr. 0101/0006:0595), Vilkynės g. 11 (kadastro Nr. 0101/0006:0544) ir Ožkinių Sodų 4-ojoje g. 12 (kadastro Nr. 0101/0006:2200), sodininkų bendrijoje „Dobilas“, savininkų prašymą organizuoti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto, kurio tikslas – suformuoti įsiterpusį valstybinės žemės plotą ir sujungti jį su besiribojančiu žemės sklypu, nes laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų sklypo, rengimą.

Teisę pirkti įsiterpusį laisvos valstybinės žemės plotą turi visi besiribojančių sklypų savininkai. Nagrinėjamu atveju įsiterpęs apie 438 kv. m laisvos valstybinės žemės plotas ribojasi su žemės sklypais Ožkinių Sodų 4-ojoje g. 6 (kadastro Nr. 0101/0006:920), Ožkinių Sodų 4-oji g. 8 (kadastro Nr. 0101/0006:921), Ožkinių Sodų 4-oji g. 10 (kadastro Nr. 0101/0006:2011), kurių savininkai turi teisę pirkti įsiterpusį laisvos valstybinės žemės plotą.

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. 1443 „Dėl valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos mėgėjų sodo teritorijoje“ patvirtintų Valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos mėgėjų sodo teritorijoje taisyklėmis, siūlome pirkti įsiterpusį laisvos valstybinės žemės plotą ir prašome valią dėl jo pirkimo pareikšti raštu per 30 dienų nuo šio pranešimo išsiuntimo. Jei pageidaujate pirkti įsiterpusį laisvos valstybinės žemės plotą, prašome pateikti besiribojančių žemės sklypų savininkų rašytinį susitarimą dėl parduodamų valstybinės žemės sklypo dalių. Jeigu besiribojančių žemės sklypų savininkai nesusitars dėl parduodamo įsiterpusio valstybinės žemės sklypo dalių, įsiterpęs valstybinės žemės sklypas bus parduodamas lygiomis dalimis pagal besiribojančių žemės sklypų skaičių.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių (toliau – Taisyklės) 14.2 punktu, projektai finansuojami projektą inicijavusio asmens lėšomis.

Pažymėtina, kad įsiterpę laisvos valstybinės žemės sklypai parduodami už rinkos vertę.

Jei per 30 dienų nuo rašto išsiuntimo nepareikšite valios dėl įsiterpusio laisvos valstybinės žemės ploto pirkimo, laikysime, kad šio siūlymo atsisakote.

Informuojame, kad vadovaujantis Taisyklių nuostatomis, visi su žemėtvarkos planavimu susiję veiksmai atliekami automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS). Sekti elektroninių paslaugų, teikiamų ŽPDRIS priemonėmis, būsenų pasikeitimą, gauti šių elektroninių paslaugų rezultatus, teikti prašymus pirkti įsiterpusį valstybinės žemės plotą ir tapti projekto rengimo iniciatoriais, galite prisijungę prie ŽPDRIS (http://www.zpdris.lt). Paslaugos registracijos numeris ŽPDRIS − ZSFP-78695. Prašymą organizuoti formavimo ir pertvarkymo projekto rengimą taip pat galite pateikti asmeniškai Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Klientų aptarnavimo poskyryje arba atsiųsti paštu (pašto adresas ‒ Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius) arba elektroniniu paštu (savivaldybe@vilnius.lt).

Daugiau informacijos Jums maloniai suteiks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Žemės tvarkymo ir administravimo skyriaus Žemės tvarkymo ir valdymo poskyrio vyriausioji specialistė Evelina Rumbutienė, tel. +370 5 211 2369, el. paštas evelina.rumbutiene@vilnius.lt.