9-11 klasių mokiniams

Vilnius ieško drąsiausio jaunojo vilniečio premijos laureato

Garbinga premija už drąsą antrus metus iš eilės ruošiama jaunam vilniečiui ar vilnietei.  Teikti nominacijas Mečislovo Dordziko premijai, skiriamai vaikams ir jaunuoliams iki 19-os metų, kviečiami sostinės gyventojai.

Vilniuje – daug drąsių ir pasiaukojančių žmonių. Neabejojama, kad ir šiemet atsiras jaunuolių, vaikų, apie kurių gerus ir drąsius darbus turi išgirsti kiti.

16-metis M. Dordzikas, kurio vardu pavadinta premija, prieš 91 metus per didįjį Vilniaus potvynį bandė išgelbėti Vilnelėje skęstantį berniuką. Deja, ir herojiškai į pagalbą skubėjęs M. Dordzikas, ir į upę įkritęs mažametis Chackelis Charmacas žuvo.

Praėjusiais metais pirmoji Mečislovo Dordziko vardo premija atiteko VGTU inžinerijos licėjaus devintokui Vytautui Žebrauskui už drąsą kalbėti ir didinti suvokimą apie autizmą. Šiandien drąsa yra ir užstoti silpnesnį, ir palaikyti kitokį negu visi. Vytautas savo pavyzdžiu parodė drąsą, tikimasi, kad jo istorija įkvėpė daugelį Vilniaus jaunuolių. Premijos laimėtojas su šeima turėjo galimybę apsilankyti Romoje, Italijoje, o švenčiant sostinės 699-ąjį gimtadienį jis buvo pakviestas prie Rotušės iškilmingai iškelti Vilniaus miesto vėliavą.

Nominacijas vilniečiai gali teikti adresu drasa@vilnius.lt iki gegužės 22 d. Laiške būtina nurodyti, už kokį poelgį ar veiklą vaikas ar jaunuolis siūlomas apdovanoti, ir nepamiršti nurodyti savo kontaktų.

Premija už drąsą bus teikiama birželio 1-ąją – Tarptautinę vaikų gynimo dieną. Nepiniginė M. Dordziko premija yra 1000 eurų vertės.

Teikite kandidatūras Metų mokytojo premijai gauti

Neabejojame, kad Jūsų mokykloje yra tas išskirtinis – pilietiškas, inovatyvus, jaunąją kartą įkvėpti gebantis, kolegas motyvuojantis ir bendruomenę buriantis Mokytojas. Jei taip – kviečiame jį nominuoti, užpildant nustatytos formos rekomendaciją (pagal nuostatų 1 priede pateiktą formą), kartu pateikiant kandidato sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo (pagal nuostatų 2 priede pateiktą formą) iki š. m. gegužės 10 d. imtinai. Dokumentai teikiami jūsų nominuojamo Mokytojo mokyklos vadovui.

Vilniaus Metų mokytojas gaus ne tik atminimo ženklą, bet ir 5 tūkst. eurų siekiančią premiją! Kviečiame įvertinti ir pagerbti Mokytoją už reikšmingiausius pastarųjų 5 metų nuopelnus profesinėje veikloje, mokinių pasiekimus ir pažangą, darbus švietimo srityje, visuomenės demokratinės kultūros, bendražmogiškųjų ir pilietinių vertybių ugdymą. Premija skiriama mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams už reikšmingiausius pastarųjų 5 metų nuopelnus profesinėje veikloje. Mokytojo, kuris pretenduoja į Metų mokytojo premiją, veikla turi pasižymėti šiomis savybėmis: pilietiškumo, tautinio sąmoningumo, bendražmogiškų vertybių diegimu, ugdomosios veiklos meistriškumu, inovatyviais metodiniais darbais, aktyvia ir kūrybiška veikla mokyklos bendruomenėje, reikšmingu dalyvavimu profesinėje, visuomeninėje, kultūrinėje veikloje ir kt.

Kandidatūras Metų mokytojo premijai gauti gali siūlyti mokyklų vadovai, savivaldybės, kiti mokyklų savininkai, mokytojai, mokiniai, tėvai ir jiems atstovaujančios organizacijos, vietos bendruomenė, socialiniai partneriai, švietimo, mokslo ir sporto ministras.

Vilniaus miesto savivaldybės mokyklų pateiktas kandidatūras svarsto sudaryta komisija ir atrenka iki 5 labiausiai kriterijus atitinkančių kandidatūrų ir teikia ministerijai iki š. m. gegužės 15 d.

Metų mokytojo premijos tikslas – įvertinti mokytojų profesinės veiklos rezultatus ir skatinti juos kūrybinei iniciatyvai. Premijos steigėjas – Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

Metų mokytojo premijos nuostatai.

Vilniaus mokyklose nuo penktadienio baigiamas šildymo sezonas

Atsižvelgiant į moksleivių pavasario atostogų grafiką, didžiojoje dalyje Vilniaus miesto bendrojo lavinimo mokyklų nuo balandžio 15 d. baigiamas šildymo sezonas.

„Moksleiviai visą savaitę po Velykų atostogaus, o po moksleivių atostogų žadamas atšilimas. Atsižvelgdami į tai, kad patalpos atostogų metu bus tuščios, nutarėme užbaigti šildymo sezoną didžiojoje dalyje mokyklų“, – sako Vilniaus miesto savivaldybės Energetikos skyriaus vedėjas Ilja Karužis.

44 mokyklose, kuriose ateinančią savaitę vyks žinių patikrinimai, patalpos ir toliau bus šildomos.

Ikimokyklinio ugdymo įstaigose, kuriose vykdoma įprasta veikla, ir asmens sveikatos priežiūros įstaigose šildymo sezonas bus nutrauktas įstaigų vadovų nuožiūra pagal poreikį.

Visuotinio šildymo sezono pabaigą Vilniaus miesto savivaldybė ketina paskelbti antroje balandžio pusėje, tačiau gyventojai ir patys gali nuspręsti, kada savo būste baigti šildymo sezoną. Svarbu, kad toks sprendimas nepažeistų nustatytų higienos normų.

Jei daugiau nei pusė (50 % + 1) daugiabučio namo bendraturčių  sutinka su sprendimu paankstinti ar pavėlinti šildymo nutraukimą, bendrijos, namo pirmininkas arba daugiabučio administratorius apie priimtą sprendimą teturi informuoti Vilniaus šilumos tinklus. Po priimto sprendimo šildymą daugiabutyje įjungia ar išjungia namo šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas.

Nuo kovo 1-osios prasideda priėmimas į sostinės mokyklas: ką svarbu žinoti?

Nuo kovo 1 d. prasideda elektroninė registracija į Vilniaus mokyklas 2022-2023 mokslo metams. Elektroninius prašymus bus galima teikti iki gegužės 31 dienos, tad skubėti

nereikia – prašymo pateikimo laikas neturės jokios įtakos pirmumui. Jei į pasirinktą mokyklą priimama konkurso būdu ar mokykla įgyvendina specializuoto ugdymo (inžinerinės/sporto) krypties programas, savitos pedagoginės sistemos elementus, prašymai turi būti pateikti anksčiau – iki

kovo 31 d. Taip pat kviečiame gyventojus susipažinti su šių ugdymo įstaigų priėmimo tvarkomis, kurios yra paskelbtos jų tinklalapiuose arba interneto svetainės www.svietimas.vilnius.lt skiltyje „Aktuali informacija“ ir laiku pateikti prašomus/reikalaujamus papildomus dokumentus.

Pateikti prašymą yra paprasta ir patogu – tereikia užsiregistruoti svietimas.vilnius.lt, jungiantis per elektroninę bankininkystę ar kitą el. atpažinimo priemonę.

Kokios naujovės įsigalioja nuo 2022 metų?

2022 m. vasario 2 d. Vilniaus miesto savivaldybės taryba priėmė sprendimą Nr. 1-1316, kuriuo atnaujinamas priėmimo į Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) ir bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapiai. Susipažinti su mokyklų aptarnavimo teritorijomis galima interneto svetainėje https://maps.vilnius.lt/maps_vilnius/.

Tarybos sprendimu patikslinti ir papildyti kriterijai dėl specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų priėmimo, įvaikintų vaikų, globotinių, rūpintinių, diplomatinio korpuso darbuotojų vaikų, perkeliamų Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos profesinės karo tarnybos karių vaikų priėmimo. Nebegalioja kriterijus dėl išsinuomoto būsto. Papildyti kriterijai vaikams, kurių vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) ir paties vaiko deklaruotos gyvenamosios vietos laikas mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje yra 6 ir daugiau metų (deklaracijos terminas pirmo posėdžio metų skaičiuojamas birželio 1 d. duomenimis, vėlesniuose posėdžiuose skaičiuojama to posėdžio data), skiriami 4 taškai.

Taip pat sudarytos sąlygos el. prašymų koregavimui asmenims, stojusiems į konkursines bei įgyvendinančias specializuoto ugdymo krypties programas ar savitos pedagoginės sistemos elementus mokyklas ir į jas nepatekusiems (el. prašymus jie galės tikslinti gegužės 30 – 31 dienomis), vaikams, turintiems teisę į socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę ir specialiąją pagalbą, į teritorinę mokyklą patekti be eilės. Paliekamas Aprašo punktas dėl fizinę negalią turinčių asmenų galimybės pirmumo teise patekti į arčiausiai esančią pritaikytą mokyklą.

Svarbiausi akcentai pildant el. prašymą

Pildant el. prašymą, kiekvienam suteikta galimybė nurodyti 3 ugdymo įstaigas. Svarbu atkreipti dėmesį, kad viena iš trijų pasirinktų mokyklų būtinai turi būti priklausanti pagal deklaruotą gyvenamąją vietą. Nenurodžius mokyklos, priklausančios pagal deklaruotą gyvenamąją vietą, e sistema neleis pateikti prašymo.

E sistemoje užpildyti prašymai automatiškai perduodami nagrinėti visoms prašyme nurodytoms mokykloms, kurios toliau organizuoja priėmimą.

Jei mokykla gaus daugiau prašymų, nei gali priimti mokinių, vadovausis Apraše nustatytais pirmumo ir priėmimo be eilės kriterijais. Pavyzdžiui, pirmumo kriterijai taikomi: našlaičiams, vaikams, daugiavaikių šeimų vaikams, dvynukams ir kt., taip pat vaikams, kurių vieno iš tėvų ir paties vaiko deklaruota gyvenamoji vieta toje teritorijoje yra nuo dvejų iki šešerių metų.

Pirmus kvietimus, asmenys, kurie dalyvavo priėmime į mokyklas, priimančias konkurso būdu ar mokyklas, įgyvendinančias specializuoto ugdymo (inžinerinės/sporto) krypties programas, savitos pedagoginės sistemos elementus, tėvai gaus jau gegužės mėnesį. Likusių ugdymo įstaigų kvietimai bus siunčiami birželio pradžioje. Taip pat tėvai informuojami atskiru pranešimu į jų nurodytą el. pašto adresą. Mokinio atstovai turės patvirtinti vieną iš gautų kvietimų priėmimo e. sistemoje ir pasirašyti el. sutartį su ugdymo įstaiga. Pažymime, kad vaikams sudaroma galimybė sulaukti visų įmanomų kvietimų iš ugdymo įstaigų ir tik tada priimti sprendimą. Gauti gegužės mėnesio kvietimai e. sistemoje nedingsta iki birželio 5 d. Kviečiamų mokinių sąrašus pagal jiems priskirtą unikalų registracijos kodą (MOK-0000) tėvai galės matyti mokyklų interneto svetainėse.

Aktuali informacija dėl priėmimo e. sistemoje prieinama viešai visiems vilniečiams interneto svetainės svietimas.vilnius.lt skiltyje bendrasis ugdymas.