Abiturientams

Vilnius ieško drąsiausio jaunojo vilniečio premijos laureato

Garbinga premija už drąsą antrus metus iš eilės ruošiama jaunam vilniečiui ar vilnietei.  Teikti nominacijas Mečislovo Dordziko premijai, skiriamai vaikams ir jaunuoliams iki 19-os metų, kviečiami sostinės gyventojai.

Vilniuje – daug drąsių ir pasiaukojančių žmonių. Neabejojama, kad ir šiemet atsiras jaunuolių, vaikų, apie kurių gerus ir drąsius darbus turi išgirsti kiti.

16-metis M. Dordzikas, kurio vardu pavadinta premija, prieš 91 metus per didįjį Vilniaus potvynį bandė išgelbėti Vilnelėje skęstantį berniuką. Deja, ir herojiškai į pagalbą skubėjęs M. Dordzikas, ir į upę įkritęs mažametis Chackelis Charmacas žuvo.

Praėjusiais metais pirmoji Mečislovo Dordziko vardo premija atiteko VGTU inžinerijos licėjaus devintokui Vytautui Žebrauskui už drąsą kalbėti ir didinti suvokimą apie autizmą. Šiandien drąsa yra ir užstoti silpnesnį, ir palaikyti kitokį negu visi. Vytautas savo pavyzdžiu parodė drąsą, tikimasi, kad jo istorija įkvėpė daugelį Vilniaus jaunuolių. Premijos laimėtojas su šeima turėjo galimybę apsilankyti Romoje, Italijoje, o švenčiant sostinės 699-ąjį gimtadienį jis buvo pakviestas prie Rotušės iškilmingai iškelti Vilniaus miesto vėliavą.

Nominacijas vilniečiai gali teikti adresu drasa@vilnius.lt iki gegužės 22 d. Laiške būtina nurodyti, už kokį poelgį ar veiklą vaikas ar jaunuolis siūlomas apdovanoti, ir nepamiršti nurodyti savo kontaktų.

Premija už drąsą bus teikiama birželio 1-ąją – Tarptautinę vaikų gynimo dieną. Nepiniginė M. Dordziko premija yra 1000 eurų vertės.

Teikite kandidatūras Metų mokytojo premijai gauti

Neabejojame, kad Jūsų mokykloje yra tas išskirtinis – pilietiškas, inovatyvus, jaunąją kartą įkvėpti gebantis, kolegas motyvuojantis ir bendruomenę buriantis Mokytojas. Jei taip – kviečiame jį nominuoti, užpildant nustatytos formos rekomendaciją (pagal nuostatų 1 priede pateiktą formą), kartu pateikiant kandidato sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo (pagal nuostatų 2 priede pateiktą formą) iki š. m. gegužės 10 d. imtinai. Dokumentai teikiami jūsų nominuojamo Mokytojo mokyklos vadovui.

Vilniaus Metų mokytojas gaus ne tik atminimo ženklą, bet ir 5 tūkst. eurų siekiančią premiją! Kviečiame įvertinti ir pagerbti Mokytoją už reikšmingiausius pastarųjų 5 metų nuopelnus profesinėje veikloje, mokinių pasiekimus ir pažangą, darbus švietimo srityje, visuomenės demokratinės kultūros, bendražmogiškųjų ir pilietinių vertybių ugdymą. Premija skiriama mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams už reikšmingiausius pastarųjų 5 metų nuopelnus profesinėje veikloje. Mokytojo, kuris pretenduoja į Metų mokytojo premiją, veikla turi pasižymėti šiomis savybėmis: pilietiškumo, tautinio sąmoningumo, bendražmogiškų vertybių diegimu, ugdomosios veiklos meistriškumu, inovatyviais metodiniais darbais, aktyvia ir kūrybiška veikla mokyklos bendruomenėje, reikšmingu dalyvavimu profesinėje, visuomeninėje, kultūrinėje veikloje ir kt.

Kandidatūras Metų mokytojo premijai gauti gali siūlyti mokyklų vadovai, savivaldybės, kiti mokyklų savininkai, mokytojai, mokiniai, tėvai ir jiems atstovaujančios organizacijos, vietos bendruomenė, socialiniai partneriai, švietimo, mokslo ir sporto ministras.

Vilniaus miesto savivaldybės mokyklų pateiktas kandidatūras svarsto sudaryta komisija ir atrenka iki 5 labiausiai kriterijus atitinkančių kandidatūrų ir teikia ministerijai iki š. m. gegužės 15 d.

Metų mokytojo premijos tikslas – įvertinti mokytojų profesinės veiklos rezultatus ir skatinti juos kūrybinei iniciatyvai. Premijos steigėjas – Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

Metų mokytojo premijos nuostatai.

Vilniaus mokyklose nuo penktadienio baigiamas šildymo sezonas

Atsižvelgiant į moksleivių pavasario atostogų grafiką, didžiojoje dalyje Vilniaus miesto bendrojo lavinimo mokyklų nuo balandžio 15 d. baigiamas šildymo sezonas.

„Moksleiviai visą savaitę po Velykų atostogaus, o po moksleivių atostogų žadamas atšilimas. Atsižvelgdami į tai, kad patalpos atostogų metu bus tuščios, nutarėme užbaigti šildymo sezoną didžiojoje dalyje mokyklų“, – sako Vilniaus miesto savivaldybės Energetikos skyriaus vedėjas Ilja Karužis.

44 mokyklose, kuriose ateinančią savaitę vyks žinių patikrinimai, patalpos ir toliau bus šildomos.

Ikimokyklinio ugdymo įstaigose, kuriose vykdoma įprasta veikla, ir asmens sveikatos priežiūros įstaigose šildymo sezonas bus nutrauktas įstaigų vadovų nuožiūra pagal poreikį.

Visuotinio šildymo sezono pabaigą Vilniaus miesto savivaldybė ketina paskelbti antroje balandžio pusėje, tačiau gyventojai ir patys gali nuspręsti, kada savo būste baigti šildymo sezoną. Svarbu, kad toks sprendimas nepažeistų nustatytų higienos normų.

Jei daugiau nei pusė (50 % + 1) daugiabučio namo bendraturčių  sutinka su sprendimu paankstinti ar pavėlinti šildymo nutraukimą, bendrijos, namo pirmininkas arba daugiabučio administratorius apie priimtą sprendimą teturi informuoti Vilniaus šilumos tinklus. Po priimto sprendimo šildymą daugiabutyje įjungia ar išjungia namo šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas.