2020 metų programos „Savivaldybei pavaldžių įstaigų aplinkosauginis švietimas“ rezultatai

2020 metais įgyvendinta 13 programos „Savivaldybei pavaldžių įstaigų aplinkosauginis švietimas“ projektų. Programa patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio mėn. 26 d. įsakymu Nr. 30-2045/20. Projektus įgyvendino šių įstaigų bendruomenės: Vilniaus lopšelių-darželių „Jovarėlis“, „Justinukas‘, „Pušynėlis“, Santariškių, „Žibutė“, „Žilvinėlis“, „Pilaitukas“, Vilniaus senvagės gimnazijos, Vilniaus Žirmūnų gimnazijos, VŠĮ „Problemų sprendimo centras“, VšĮ „Ekologinio švietimo centras“, VšĮ RV agentūra.

Dėkojame šių įstaigų projektų vadovams ir koordinatoriams, vadovams ir visai bendruomenei už turiningą partnerystę, kūrybingą renginių atmosferą, siekį mokyti ir mokytis gyventi darnoje su gamta, ugdyti visuomenės ekologinę savimonę ir aplinkosaugos įgūdžius, pažinti, tausoti ir puoselėti mūsų miesto aplinką. Šiais metais, vykdant projektus, reikėjo keisti daugelio veiklų organizavimo metodus, nes renginiai vyko nuotoliniu būdu. Džiugu, kad pavyko juos organizuoti, sulaukti dalyvių ne tik iš Vilniaus, bet ir iš kitų Lietuvos vietų.

 EDUKACINIŲ ERDVIŲ KŪRIMAS

 1. Gamtos tyrinėjimų stotelė. Stotelės atidarymas įvyko 2020-09-15. Dalyvavo 140 vaikų. Jo metu vaikai susipažino su keturiais personažais: „voveraite“, „kiškiu“, „šuniuku“ ir „ežiu“. Atliko jų pasiūlytus bandymus, eksperimentus su gamtine medžiaga, įveikinėjo kliūčių ruožą, mainė gamtos gėrybes į beržo tošies pinigėlius už kuriuos pirko užkonservuotą „Rudenį“. Vaikai kartu su savo mokytojomis iš gamtinės medžiagos sudėliojo savo grupių simbolius. Stotelė nuolat papildoma gamtine medžiaga ir vaikai kiekvieną dieną atlieka įvairias užduotis, žaidžia, tyrinėja. Vilniaus lopšelis-darželis „Jovarėlis“.
 2. Gamtamokslinio tyrinėjimo centro įkūrimas ir puoselėjimas. 2020 m. rugsėjis-lapkritis. Vilniaus Santariškių l/d lauko aplinkoje įkurtas gamtamokslinio tyrinėjimo centras, kuriame aktyviai eksperimentuoja, tyrinėja aplinką vaikai. Įkurtas sliekynas, vabzdžių namai, skruzdėlių namai. Taip sudaromos palankios sąlygos visapusiškam vaikų ugdymuisi, jų gamtamokslinei patirčiai įgyti ir plėtotis, vertybiniam santykiui su gamta puoselėti, aplinkosauginiams motyvams ir gebėjimams skatinti. Edukacinės lauko erdvės sukūrimas taip pat praplėtė galimybes vaikams ugdytis inovatyviais, aktyviais, patirtinio ugdymosi metodais, sudarant prielaidas plėtoti STEAM metodo taikymą ugdymosi procese. Tyrinėjimo centre vaikai eksperimentuoja ir tyrinėja gamtos reiškinius su orų stotele, vykdo mikropasaulio pro mikroskopą stebėjimus, stebi sliekų gyvenimą. Vabzdžių viešbutyje apgyvendino vabalus bei stebi skruzdėlių namuose vykstantį gyvenimą. „Mažieji gamtos saugotojai“. Santariškių lopšelis-darželis.
 3. Mobili tyrinėjimų laboratorija. Dalį priemonių pagamino pedagogai su vaikais, dalis – įsigyta. Laboratorijoje esančiomis priemonėmis naudojosi viso darželio vaikai. Jie atliko tyrimus, eksperimentus. Ypač vaikams patiko su vabalų stebėjimo indeliais apžiūrinėti smulkias sėklytes, tokias kaip beržo, įsitikinti, kad jos tikrai turi sparnelius ir panašios į drugelius. Vaikai svėrė medžių vaisius, lygino. Plukdė įvairią gamtinę medžiagą, aiškinosi kas skęsta, o kas plaukia, filtravo vandenį, matavo medžio kamienus, skaičiavo, dėliojo medžių mąstymo žemėlapius, kūrė darbelius. „Medžių pavėsyje“. Vilniaus lopšelis-darželis „Jovarėlis“.
 4. „Jovarėlio“ pažintinio medžių tako 2020-09-15/18. Kiekvienos grupės vaikai pasodino po vieną medelį ir pasižadėjo jį prižiūrėti bei globoti. Sodindami medžius vaikai apžiūrėjo medelių šaknis, sužinojo kam jos reikalingos ir kaip svarbu, kad niekas jų nesužalotų. Iš viso buvo pasodinta 9 medeliai: liepa, beržas, ąžuolas, šermukšnis, eglė, pušis, klevas, riešutas ir kriaušė. Dalyvavo 9 grupių vaikai, tėveliai, pedagogai. „Medžių pavėsyje“. Vilniaus lopšelis-darželis „Jovarėlis“.
 5. Vabzdžių namelio“ įrengimas. Spalio mėnesį darželio kieme įrengti du nauji „Vabzdžių nameliai“. Vaikai juos pavadino didysis ir mažasis. Namelių rėmus pagamino tėveliai, o gamtine medžiaga juos pildė visi darželio vaikai. Tada prasidėjo stebėjimai. „Medžių pavėsyje“. Vilniaus lopšelis-darželis „Jovarėlis“.
 6. Skruzdėlyno įkūrimas. Ferma „Skruzdėlių šeimyna“. Vaikai, mokytojų padedami konstravo skruzdėlių namus ir stebėjo, kada jos persikraustys. Viena mergaitė pasakė, kad skruzdėlės bijo triukšmo. Todėl visi vaikai pradėjo kalbėti tyliau, vienas kitą raminti. Kai skruzdėlės buvo naujuose namuose, vaikai svarstė ko joms dar reikia. Prisiminė, kad gyvūnams reikia maisto ir vandens. O kuo gi jos maitinasi? Vaikai pastebėjo, kad iš pradžių skruzdėlės apsigyveno vienoje vietoje, paskui persikėlė į kitą vietą, kartu persinešė ir kiaušinėlius, pasidarė maisto sandėlį ir, kad jos yra labai tvarkingos. Sužinojo, kad šeimoje yra trijų dydžių skruzdėlės: viena labai didelė – motinėlė,  vidutinio dydžio – kareivis, daug mažų  darbininkių. Sužinojo, kad skruzdėlės  minta vabzdžiais, įvairiomis sėklomis, grūdais. Taip pat vaikai sužinojo, kad jos saugo miškus nuo kenkėjų, kurie apninka silpnus ar sužeistus medžius ir, kad skruzdžių rūgštis naikina parazitus gyvūnų kailyje. „Medžių pavėsyje“. Vilniaus lopšelis-darželis „Jovarėlis“.
 7. Kneipo pažintinio tako, praturtinto aromatiniais augalais, įkūrimas. Tako rėmelius pagamino „Obuoliukų“ grupės ugdytinio senelis. Gamtinę medžiagą rinko visi bendruomenės nariai ir supylė į tam paruoštą vietą. Kneipo takas buvo praturtintas aromatiniais augalais, kuriuos padovanojo ir pasodino mokytojos bei tėveliai. Kol kas pasodinti 7 rūšių aromatiniai augalai. Vaikai pastebėjo, kad taką labai pamėgo varnos ir darželio kieme gyvenanti voveraitė: varnos išnešioja kaštonus, o voveraitė lukštena kankorėžius. Vaikai tyrinėjo aromatinius augalus, uostė lapelius, o iš mėtų, čiobrelių bei melisos plikė arbatas. „Medžių pavėsyje“. Vilniaus lopšelis-darželis „Jovarėlis“.
 8. Pojūčių erdvė.2020 m. rugsėjis-lapkritis. Lopšelio-darželio ,,Pilaitukas“ teritorijoje įkurtas pojūčių takas, kuriuo galės naudotis ne tik visi darželio vaikai (apie 360 vaikų), bet ir socialinio partnerio – lopšelio-darželio „Gilužis“ ugdytiniai.  Pojūčių takas turi 15 segmentų, kurie pripildyti skirtingus pojūčius sukeliančiomis medžiagomis: kaštonais, kankorėžiais, smėliu, skirtingo dydžio, spalvų ir faktūros akmenukais. Pojūčių takui panaudotą gamtinę medžiagą rinko visa darželio bendruomenė (rugsėjo mėnuo). „Gamtos pažinimo link – Aš ir Tu pojūčių takeliu“. Vilniaus lopšelis-darželis „Pilaitukas“.
 9. ,,Basakojų takas“. Edukacinės erdvės įkurtos 2020 m. rugsėjo mėnesį trijose įstaigose: Vilniaus Santariškių l/d (du takai), Vilniaus l/d ,,Lazdynėlis“, Vilniaus l/d ,,Pakalnutė“. Vaikai pajuto ir suprato gamtos naudą žmogaus sveikatai, mokėsi kaip galima naudoti gamtinę medžiagą, kokia ji yra, kokios jos savybės. Buvo stiprinama vaikų fizinė ir psichinė sveikata. Takai įrengti bendruomenės jėgomis, organizavus talką. Takais naudojasi visa Įstaigos bendruomenė. „Mažieji gamtos saugotojai“. Santariškių lopšelis-darželis.
 10. Žaliosios muzikos stotelės“ įkūrimas. Pagrindinį „Žaliosios muzikos stotelės“ muzikos instrumentą „Skambantys medžiai“ iš įvairių medžių medienos (12-kos medžių) pagamino meninio ugdymo pedagogė Eglė Povilaitienė. Kitus instrumentus rinko ir gamino visa darželio bendruomenė. Pirmieji instrumentų išbandymai prasidėjo jau lapkričio pradžioje, o pirmasis virtualus koncertas lapkričio mėn. 3 dieną. „Žalioji muzikos stotelė“ įkurta tarp dviejų darželio kieme augančių ir visais metų laikais žaliuojančių eglių, todėl ir vadinasi „Žalioji“. Darželio vaikai kiekvieną dieną, išėję pasivaikščioti, turi galimybę užsukti į šią stotelė ir pagroti su iš gamtinės medžiagos pagamintais muzikos instrumentais, išgirsti kaip skamba skirtingų medžių pagaliukai ir barška jų vaisiai, sėklos. „Medžių pavėsyje“. Vilniaus lopšelis-darželis „Jovarėlis“.
 11. Įrengta knygų gamtos tematika bibliotekėlė. Skaitant knygas ir atliekant jose aprašytas užduotis padedama vaikams geriau pažinti gamtą, ugdomi jos tyrimo ir saugojimo įgūdžiai. Pedagogams teikiama informacija apie gamtą, kurią jie interpretuodami perteikia vaikams. „Medžių pavėsyje“. Vilniaus lopšelis-darželis „Jovarėlis“.
 12. Gyvūnų erdvė. Vilniaus lopšeliodarželio ,,Justinukas“ teritorijoje įrengti 4 informaciniaiinteraktyvūs laukiniai gyvūnai: vilkas, lapė, kiškis, meška. Kiekvienam maketui pateiktas QR kodas. Įkūrimo laikotarpis rugsėjo-lapkričio mėnesiai. Veiklos lauke trukmė –  40 min. vienai grupei. Iš viso 12 grupių. 221 dalyvių. Projektas „Mažasis gamtininkas ir miško gyvūnai“.
 13. Vilniaus lopšeliodarželio „Justinukas“ teritorijoje įrengtos dvi ilgalaikės edukacinės priemonės skirtos gamtos pažinimui bei ūgio matavimuisi „Stirniuko liniuotė“, „Pažink miško gyvūnų ūgį“. Įkūrimo laikotarpis rugsėjo-lapkričio mėnesiai. Priemonės atviros naudoti ne tik lopšeliodarželio „Justinukas“ bendruomenei, bet jomis siekiama sudominti ir kitų švietimo įstaigų ugdytinius, Justiniškių bendruomenę. Projektas „Mažasis gamtininkas ir miško gyvūnai“.
 14. 2020 m. rugsėjis-spalis. Sukurtos 3 žaliosios edukacinės lauko erdvės darželio aplinkoje (Miglos g. 53).

Esamos 10  edukacinių lauko žaliųjų erdvių papildytos tiriamajai, gamtamokslinei, aplinkosauginio švietimo veiklai skirtomis priemonėmis (antstaliai smėlio ir vandens tyrinėjimui ir kūrybiniams žaidimams, svarstyklės, padidinamieji stiklai, meteorologiniai prietaisai ir kt.). Sukurtos 3 naujos lauko edukacinės erdvės bei papildytos priemonėmis esamos žaliosios edukacinės lauko erdvės sudarė ir ateityje sudarys palankias sąlygas įstaigos ugdytinių ir kitų bendruomenės narių kompetencijų ugdymuisi gamtamokslinėje, aplinkosaugos ir ekologijos srityse. Dalyviai įgijo ir patobulino, praktinės veiklos įgūdžius gamtinei aplinkai pažinti ir saugoti, mokėsi rūpintis ir tvarkyti gamtos vertybes, rūpinosi aplinkos kokybe. Dalyvavimas veiklose edukacinėse erdvėse įtakojo vaikų ugdymo kokybę ir darželio bendruomenės narių sutelktumą bei sėkmingą jų bendradarbiavimą. „Mes – gamtai, gamta – mums“. Vilniaus lopšelis-darželis „Pušynėlis“.

 1. Žalioji edukacinė erdvė ,,Mano vaiskrūmiai“. Įkurta 2020 m. rugsėjo mėnesį. Vilniaus Santariškių l/d, Santariškių 27 A. Įstaigos teritorijoje kartu su vaikais buvo pasodinta 10 vaiskrūmių: šilauogės, baltieji krūminiai serbentai, raudonieji krūminiai serbentai, kanadinė sedula, gervuogė, avietė, kanadinė medleva. Kiekvienam vaiskrūmiui pagaminta atskira pažintinė kortelė bei kortelė fiksuoti vaiskrūmio augimo, vaisių brendimo parametrams, nurodyti QR kodai. „Mažieji gamtos saugotojai“. Santariškių lopšelis-darželis.
 2. Įstaigos kieme esančių erdvių atnaujinimas. Atnaujindami jau įkurtas įstaigos kieme erdves naujais prietaisais, priemonėmis sužadinome natūralų, savalaikį vaikų norą tyrinėti artimiausią aplinką. Dalyvių skaičius: 128. Per tyrinėjimus ir atradimus buvo sudaryta galimybė stebėti ne tik augalus, bet ir gamtos reiškinius, dangaus kūnus, pildyti stebėjimo kalendorius taip įgyjant naujų ir įtvirtinant jau turimas žinias apie gamtą, orus, dangaus kūnus ir pan. Medžiai. Informacinių lentelių „Medžiai“ gamyba. Kiekis: 12 vnt. Įstaigos kieme sistemingai išdėstytos lentelės suteikia vaikams ir įstaigos svečiams sužinoti kokie medžiai auga įstaigos teritorijoje, kas jiems būdinga ir pan. Pedagogams inicijuojant vaikai ieško lentelėse vaizduojamų lapų, sėklų, skaičiuoja, matuoja, lygina, įsimena pavadinimus. Tai natūralus artimoje aplinkoje augančių medžių pažinimas. „Gamtos namų duris pravėrus“. Vilniaus lopšelis-darželis „Žibutė“.
 3. Edukacinės erdvės „Ekologinis daržas“ įrengimas. 2020 m. 08-09 mėn. Daržovių sodinimas: bulvių, burokėlių, kopūstų, cukinijų, moliūgų; sėjimas: špinatų, juodųjų ridikų. Jau išaugusių daržovių tyrimai – nitratų ir nitritų nustatymas daržovėse. Visa darželio bendruomenė. Tėveliai ir darbuotojai bendradarbiavo įrengiant lysves. Ugdytiniai, tėveliai, pedagogai parūpino sėklų ekologiniam daržui. Vaikų gamtamoksliniam ugdymui darželio žaliojoje edukacinėje erdvėje yra ekologinis daržas, kuriame yra didelis šiltnamis ir 5 paaukštintos daržo lysvės, kuriose auga pačių vaikų sodintos/sėtos daržovės. „Vaikų ekologinės savimonės ugdymas puoselėjant ekologinį daržą“. Vilniaus  „Žilvinėlio“ lopšelis-darželis.
 4. Ąžuolas“. 2020-09-21 darželio teritorijoje kartu su miškininku Raimundu Ereminu darželio teritorijoje pasodintas pelkinis ąžuolas. Šioje edukacinėje erdvėje vaikai turi galimybę stebėti sudėtingą ir ilgą medžio augimo procesą, rūpindamiesi savo pasodintu medžiu, jį laistydami, mokosi saugoti ir prižiūrėti gamtą. Medžio augimo procesą turi galimybę stebėti visa darželio bendruomenė. „Gamtos pažinimo link – Aš ir Tu pojūčių takeliu“. Vilniaus lopšelis-darželis „Pilaitukas“.

METODINĖS, MOKYMO PRIEMONĖS

 1. Sukurti 6 filmukai apie medžius. https://aplinka.vilnius.lt/metodines-priemones-vaiku-supazindinimui-su-medziais/. Filmukai yra internete ir laisvai prieinami visiems norintiems. Vaikai išmoko pažinti įstaigos teritorijoje augančius medžius, susipažino su medžių reikšme, jų gyvenimu, gilino sampratą apie medžių saugojimą, jų sąsajas su aplinka, gamtojautą, tobulino aplinkos tyrimo įgūdžius, ugdėsi pagarbą gyvybei. „Medžių pavėsyje“. Vilniaus lopšelis-darželis „Jovarėlis“. https://lvjc.lt/aplinkosauginio-svietimo-projektas-medziu-pavesyje/
 2. Parengta metodinė mokomoji priemonė filmukas „Mes rūšiuojam“ apie atliekų rūšiavimą. „Mes – gamtai, gamta – mums“. Vilniaus lopšelis-darželis „Pušynėlis“.
 3. Sukurtos 6 gyvūnų dėlionės: šernas, briedis, voverė, bebras, lūšis, ežys. Priemonės naudojamos organizuojant kasdienę vaikų veiklą lauke ar grupėje. Įgyvendinimo laikas rugsėjolapkričio mėnesiai. Vieta – šiltuoju metų laiku įkurdintos lopšelio-darželio „Justinukas“ kiemo teritorijoje; šaltuoju laikotarpiu – vaikų grupėse. „Mažasis gamtininkas ir miško gyvūnai“. Vilniaus lopšelis-darželis „Justinukas“.
 4. Pagamintos edukacinės dėlionės „Lietuvoje augantys medžiai“. Pagamintos 8 dažniausiai aplinkoje sutinkamų medžių dėlionės. Dėlionės laikomos darželio bibliotekoje, žaisti su dėlionėmis turi galimybę visi darželio ugdytiniai (apie 360 vaikų). „Gamtos pažinimo link – Aš ir Tu pojūčių takeliu“. Vilniaus lopšelis-darželis „Pilaitukas“.
 5. Sukurtos 7 metodinės priemonės vaikų edukacinei veiklai: žaidimas loto „Kas ten darže auga?“; kortelių dėlionė „Sudėliok vaistažolę“; edukacinis žaidimas „Surask žiedą „Metų rate“; metodinė medžiaga „Bitute, pilkoji“; kortelių žaidimas-dėlionė „Pievos augalai“. Suskaičiuok ir pavadink“; metodinių kortelių rinkinys „Gamtinės laboratorijos eksperimentai“; stalo kortelių žaidimas „Dinozauro pėdsakais“. https://vilnius.lt/lt/aplinkosauga-ir-energetika/edukacine-erdve-bituciu-pasaulyje/ „Mes – gamtai, gamta – mums“. Vilniaus lopšelis-darželis „Pušynėlis“.
 6. 2020 m. rugsėjis. Metodinės medžiagos „Mokau rūšiuoti“ paketo sudarymas ir patalpinimas atsisiuntimui internete, informacijos apie galimybę atsisiųsti metodinę medžiagą sklaida. Metodinė medžiaga skirta ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikams, pradinių klasių mokiniams. Stalo žaidimų paskirstymas užsiregistravusiems projekte dalyviams (20 įstaigų) ir išsiuntimas. Išsiųsta 100 vnt. stalo žaidimų „Mokau rūšiuoti“. Projektas Žaidimas „Mokau rūšiuoti“. VšĮ „Problemų sprendimo centras“
 7. Metodinis leidinys „Atrandu, grožiuosi ir tyrinėju gyvūnus“. Veiklos įgyvendinimo laikas 2020 metų rugsėjo-lapkričio mėnesiai. Dalyvavo 52 dalyviai iš 18 švietimo įstaigų. Parengtas patirtinispraktinis leidinys PDF formatu ir dalinantis gerąja patirtimi išsiųstas visoms dalyvavusioms įstaigoms. Puslapių skaičius – 71. Leidinys pateiktas spaudai – 5 egz., kurie naudojami aplinkosauginių-projektinių veiklų sklaidos ir reprezentavimo tikslais. „Mažasis gamtininkas ir miško gyvūnai“. Vilniaus lopšelis-darželis „Justinukas“.
 8. Metodinis leidinys „Gamta – grožėkis, atrask, matyk, tyrinėk, analizuok“. Parengtas konferencijos pranešimų leidinys PDF formatu ir dalinantis gerąja patirtimi išsiųstas visiems pranešėjams. „Mažasis gamtininkas ir miško gyvūnai“. Vilniaus lopšelis-darželis „Justinukas“.
 9. Parengti trijų žaliųjų lauko edukacinių erdvių darželio lauko aplinkoje aprašai, trys lentelės su erdvių pavadinimais. Atnaujintos 25 informacinės lentelės su teritorijoje augančių medžių pavadinimais. „Mes – gamtai, gamta – mums“. Vilniaus lopšelis-darželis „Pušynėlis“.
 10. Parengtas metodinis leidinys ,,Aš draugiškas aplinkai“. 2020 m. lapkritis. Dalyvavimas projektinėse veiklose sutelkė darželio bendruomenės narius, skatino diskutuoti, dalintis idėjomis, patirtimi ir paruošti metodinį leidinį, turėjo įtakos ir darželio bendruomenės narių sutelktumui bei sėkmingam jų bendradarbiavimui, aplinkosauginei komunikacijai plėtoti. Į leidinį sukeltos bei aprašytos projektinėje veikloje įgyvendintos veiklos. Leidinys parengtas bendradarbiaujant su Projekto partneriais. „Mažieji gamtos saugotojai“. Santariškių lopšelis-darželis.
 11. Pasakų knyga „Žaliųjų milžinų karalystėje“. Dalyvių skaičius: 216. Kiekis: 7 vnt. Bendras tėvų ir vaikų projektas paskatino šeimas pabūti drauge kūrybinėje veikloje, leido vaikams patirti pasididžiavimo savimi ir savo šeima jausmą. Kurdami istorijas įsižiūrėjo atidžiau į medį, mišką, prisiminė jo svarbą ir naudą, permąstė, kodėl taip svarbu rūpintis medžiais.  Įrištos 7 knygos, kurios išdalintos kiekvienai grupei. PDF formatu knyga bus patalpinta įstaigos svetainėje. „Gamtos namų duris pravėrus“. Vilniaus lopšelis-darželis „Žibutė“.
 12. Plakatų „Medžio prašymas“ kūrimas. Dalyvių skaičius: 120. Kiekis: 6 vnt. Pokalbių metu vaikai sužinojo, kad medžiai ne tik valo orą ir prisotina jį deguonies, leisdami mums gyventi. Jie gali pagydyti liūdesį, pyktį ir pagerinti bendrą žmogaus psichologinę būklę. Vaikai įgijo žinių apie medžių ekologinę, sociologinę ir estetinę svarbą mūsų gyvenime. „Gamtos namų duris pravėrus“. Vilniaus lopšelis-darželis „Žibutė“.
 13. Lauko stendų „Medžio prašymas gamyba. Kiekis: 2 vnt. Grupių vaikai, kurių plakatai buvo atrinkti patyrė teigiamus jausmus, kad būtent jų plakatai virto stendais. Vaikai būriuodamiesi prie stendų dar ir dar kartą prisiminė jau su mokytojomis aptartą informaciją, perteikė ją draugams, priminė, kad medžiai ne tik valo orą ir prisotina jį deguonies, leisdami mums gyventi. Jie gali pagydyti liūdesį, pyktį ir pagerinti bendrą žmogaus psichologinę būklę. Vaikai įgijo žinių apie medžių ekologinę, sociologinę ir estetinę svarbą mūsų gyvenime. Buvo pagaminti du lauko stendai, sudarant progą vaikams, įstaigos svečiams pasivaikščiojimų po teritoriją metu prisiminti medžių saugojimo svarbą, padiskutuoti jų svarbos mūsų gyvenime temomis. „Gamtos namų duris pravėrus“. Vilniaus lopšelis-darželis „Žibutė“.
 14. 2020-10-01_2020-11-30. 1-3 kl. mokymo priemonių sudarymas (90 val.) tema ,,Augalo dienoraštis“, panaudojant gamtos žaliavas. Dalyvavo 110 mokinių, sukurta 76 Augalo dienoraščių-segtuvų. ,,Stebėk, pažink, (iš)saugok“. Vilniaus senvagės gimnazija.
 15. 2020-10-01_2020-11-30. 5-6, I-III kl. mokinių mokymo priemonių – plakatų sukūrimas (27 val.) tema ,,Augalų paslaptys“, panaudojant gamtos žaliavas (dalyvavo 60 mokinių). ,,Stebėk, pažink, (iš)saugok“. Vilniaus senvagės gimnazija.
 16. 2020-10-01_2020-11-30. Augalų informacinių 12 kortelių (lentelių) sukūrimas (6 val., dalyvavo 20 mokinių). ,,Stebėk, pažink, (iš)saugok“. Vilniaus senvagės gimnazija.
 17. Mokymo priemonė „Pažink augalus“. Sukurtos magnetinės A4 formato dėlionės (2 val.), t. y. 10 augalų dėlionių (4 komplektai). ,,Stebėk, pažink, (iš)saugok“. Vilniaus senvagės gimnazija.
 18. 2020 spalis-lapkritis. Parengta mokymo medžiaga aplinkosauginiams seminarams, kuri reikalinga ir sėkmingam dalyvavimui konkurse „Ekologiškumo virusas plinta“. Aplinkos konkursas „Ekologiškumo virusas plinta“. Vilniaus Žirmūnų gimnazija
 19. Knygelių „Kuriu pasaką apie gamtą“ leidyba. Išleista 4000 egz. Knygelėje surinkta 150 progimnazijos moksleivių kūrybiniai darbai aplinkos apsaugos, kraštovaizdžio saugojimo tema. Vyresnieji mokiniai parengė knygelę savo jauniesiems draugams. Sklaida. Knygelės išplatintos 34-iose ugdymo įstaigose. Mažiesiems švietimo įstaigų ugdytiniams sudarytos sąlygos skaityti knygeles, spręsti knygelėse pateiktas užduotis, susipažinti su aplinkosauga per vyresniųjų moksleivių sukurtus pasakojimus ir užduotis. Projektas aktualus, nes aplinkosauginis švietimas ugdymo įstaigose labai svarbus: mokyti rūpintis aplinka ir ją saugoti būtina nuo mažens, kad vaikai kuo anksčiau suvoktų, jog reikia būti ekologiškai atsakingiems. Projektas unikalus, nes aplinkosaugos problemą savo kūriniuose gvildens 11-16 metų vaikai (150) ir savo patirtis perteiks mažesniems 5-10 metų vaikams (jiems skirta 4000 egz. knygelių). Projektas Knygelės „Kuriu pasaką apie gamtą“ leidyba. VšĮ „Problemų sprendimo centras“.
 20. Lankstinukas „Pojūčių takelis mūsų kieme“. Lankstinuke pateikiama informacija apie tai, kaip kiekvienas galime prisidėti prie aplinkos saugojimo ir švarinimo, kūrybiškai panaudojant gamtos dovanas. Taip pat pateikiamos idėjos, kaip paprastomis namų sąlygomis įkurti pojūčių taką prie namų, savo kieme. „Gamtos pažinimo link – Aš ir Tu pojūčių takeliu“. Vilniaus lopšelis-darželis „Pilaitukas“.
 21. Edukacinė priemonė „Kaip saugiai elgtis miške“. Darželio ugdytiniai kartu su pedagogais sukūrė taisykles apie saugų elgesį miške. „Gamtos pažinimo link – Aš ir Tu pojūčių takeliu“. Vilniaus lopšelis-darželis „Pilaitukas“.
 22. Pagamintos 6 ilgalaikės edukacinės kortelės su įdomiais gamtamoksliniais faktais apie pojūčių tako įrengimui panaudotą gamtinę medžiagą: smėlį, medžio žievę, kankorėžius, kaštonus, giles, akmenis. Kortelės eksponuojamos prie pojūčio tako. „Gamtos pažinimo link – Aš ir Tu pojūčių takeliu“. Vilniaus lopšelis-darželis „Pilaitukas“.
 23. Parengtas įstaigų, dalyvavusių veikloje „Žaliosios mokymosi aplinkos panaudojimo galimybės, siekiant aktyvaus patirtinio gamtos pažinimo“, sėkmingos patirties pavyzdžių praktinis-metodinis elektroninis leidinys Tarptautinio projekto „Žaliosios mokymosi aplinkos panaudojimo galimybės, siekiant aktyvaus, patirtinio gamtos pažinimo“ veiklos. „Gamtos pažinimo link – Aš ir Tu pojūčių takeliu“. Vilniaus lopšelis-darželis „Pilaitukas“.
 24. Naudojantis kodo nuskaitymo programa (QR kodo skaitytuvas) pagamintos ir įrengtos interaktyvios-edukacinės (ilgalaikės) kortelės darželio kieme augančių medžių pažinimui. Iš viso pagaminta 13 kortelių: alyvos, baltažiedė robinija, eglė, beržas, jazminas, kadagys, klevas, liepa, maumedis, pelkinis ąžuolas, paprastoji pušis, šermukšnis, tuja. Visos kortelės turi edukacinę vertę. Kortelėse pateikiama trumpa informacija apie medžius, o po kodu slypi įdomūs faktai apie medį arbą krūmą. „Gamtos pažinimo link – Aš ir Tu pojūčių takeliu“. Vilniaus lopšelis-darželis „Pilaitukas“.

RENGINIŲ ORGANIZAVIMAS

Konferencijos

 1. 2020-09-24. Aplinkosauginio švietimo mokymai – konferencija mokytojams „Darni mokykla“. Vieta: Vilniaus miesto savivaldybė ir nuotoliniu būdu. Dalyviai: 285, 12 lektorių.  Renginio trukmė – 4 val. https://www.youtube.com/watch?v=v4wA5WRu194&feature=youtu.be&fbclid=IwAR10BIi4bTUQq6zgIVl1m1d-BdiUx6hC5UdyWIfkhg2plKjO3MZILCFmimM&ab_channel=KitaForma

https://aplinka.vilnius.lt/konferencijoje-darni-mokykla-nagrinejami-tvaraus-gyvenimo-budo-klausimai/

https://www.facebook.com/KitaformaRV/posts/3177794069012931

https://www.facebook.com/events/349971672861006

https://kita-forma.lt/mokytoju-konferencija-darni-mokykla/ . „Gamtai draugiška mokykla“. VšĮ RV agentūra.

 1. 2020-10-26. Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų teorinė-praktinė konferencija „Gamta – grožėkis, atrask, matyk, tyrinėk, analizuok“. Dėl apribojimų pandemijos metu konferencija vyko nuotolinio ugdymo platformose. Konferencijoje dalyvavo 83 pranešėjas, pristatyti 44 pranešimai. Parengtas pranešimų leidinys PDF formatu ir dalinantis gerąja patirtimi išsiųstas visiems pranešėjams. „Mažasis gamtininkas ir miško gyvūnai“. Vilniaus lopšelis-darželis „Justinukas“.
 2. Konferencija ,,Gamtosauga vaiko akimis“. 2020-11-20. Nuotoliniu būdu Zoom platformoje. Skaityta 16 pranešimų, parengti 3 stendiniai pranešimai, 2 video pranešimai. Dalyvių skaičius – 91. Renginio metu savo patirtimi aplinkosaugine tema dalinosi Vilniaus miesto įstaigų pedagogai. Buvo pristatytos ir apibendrintos įvykdytos Projektinės veiklos, atlikti gamtos tyrinėjimų apibendrinimai iš vaikų perspektyvos. Žodiniuose ir stendiniuose pranešimuose buvo aptartos  vykdomos veiklos ugdant vaikų ekologinę savimonę: aplinkos pažinimo edukacijos gamtoje, edukacinių erdvių kūrimas įstaigų aplinkoje, kūrybinės dirbtuvės, stebėjimo, tyrinėjimo veiklos, parodos, talkos, įgyvendinti projektai. Daug idėjų, patarimų, gerosios patirties pavyzdžių buvo pristatyta. Gamta – vaikui neišsenkantis klausimų šaltinis, o pedagogo vaidmuo yra padėti vaikui į juos atsakyti. Mokytojas ne visada turi būti žinių šaltinis, kartais jam užtenka tapti vaiko vedliu, padedančiu nukreipti jo dėmesį į gamtoje vykstančius procesus, pamokyti sutelkti dėmesį stebimam objektui,  ir jam pačiam ieškoti ir atrasti atsakymus į rūpimus klausimus. Taip yra palaikoma vidinė vaiko motyvacija. Pranešimai patalpinti Organizatorių tinklapyje, įvedus paieškoje konferencijos pavadinimą galima rasti pranešimus. „Mažieji gamtos saugotojai“. Santariškių lopšelis-darželis. http://santariskiudarzelis.lt/projektine-veikla/https://aplinka.vilnius.lt/konferencijoje-gamtosauga-vaiko-akimis-pedagogai-dalijosi-vaiku-gamtamokslinio-ugdymo-gerosiomis-patirtimis/

          https://pdf.viko.lt/media/uploads/sites/9/2016/08/santarsikiu-darzelis.pdf 

Seminarai, paskaitos, kūrybinės dirbtuvės, akcijos, talkos ir pan.

 1. 2020-09-08/09. Projekto „Medžių pavėsyje“ pristatymas įstaigos bendruomenei ir partneriams. Projekto partneriai: Vilniaus lopšeliai-darželiai „Saulėgrąža“ ir „Riešutėlis“, VU botanikos sodas. Vilniaus lopšelis-darželis „Jovarėlis“.
 2. 2020-08-27_2020-09-30. Projekto ,,Stebėk, pažink, (iš)saugok“ pristatymas bendruomenei, darbo grupių sudarymas, užduočių paskirstymas. Sudarytos 9 mokytojų ir mokinių grupės (iš viso į projektą įtraukta 203 gimnazijos mokiniai, dalis jų tėvų ir Vilniaus Jeruzalės progimnazijos, Vilniaus lopšelio-darželio ,,Pumpurėlis“, Vilniaus lopšelio-darželio ,,Švelnukas“ darbo grupės), aptarta projekto eiga, siekiami rezultatai su mokiniais ir  socialiniais partneriais (12 val.). Vilniaus senvagės gimnazija.
 3. 2020-08-27_2020-09-30. Augalų pažinimo mokymai. Augalų atpažinimo programėlės „PlantNet“ pagalba 182 mokiniai susipažino su gimnazijos teritorijoje augančiais augalais (6 val.). Surinkta metodinė medžiaga mokinių kūrybinėms dirbtuvėms. Vilniaus senvagės gimnazija.
 4. 2020-09-11.Eksperimentas „Oras darželio kieme“. Tikslas – padėti vaikams suprasti, išsiaiškinti oro taršą. Mažiausieji darželio kieme ant medžių ieškojo kerpių, o 4-5 metų vaikai bandė išsiaiškinti kaip galima sužinoti ar oras švarus, lygino, aptarė rezultatus. Nuspręsta – pasodinti medžių taką, kad oras darželio kieme būtų dar švaresnis. Dalyvavo 132 3-6 metų darželio vaikai. Projektas „Medžių pavėsyje“. Vilniaus lopšelis-darželis „Jovarėlis“.
 5. 2020-09-10/11. Akcija Medžių „aprengimas“. Vaikai iš namų atsinešė senus šalikėlius ir jais „aprengė“ darželio kieme augančius medžius. Iš viso buvo suvynioti 107 šalikai ir aprengti 7 medžiai. Akcijoje dalyvavo 143 3-6 metų vaikai. Šios akcijos tikslas – atkreipti darželio bendruomenės dėmesį į mindžiojamas medžių šaknis. Akcijos metu vaikai ir jų tėveliai ne tik „rengė“ medžius, bet ir sužinojo, kad šaknyse gausu maisto medžiagų ir, kad šaknų paskirtis yra siurbti mineralines medžiagas iš dirvožemio, įsitvirtinti dirvoje ir išlaikyti visą antžeminę medžio dalį. Projektas „Medžių pavėsyje“. Vilniaus lopšelis-darželis „Jovarėlis“.
 6. 2020-09-10/11. Akcija „Stop medžių šaknų mindžiojimui“. Medžių šaknų dengimas. Vieni vaikai vežė gamtinę medžiagą, kiti ją pylė ant šaknų, treti dėliojo ornamentus, o patys mažiausieji atėjo pasižiūrėti, pasigrožėti ir šaknų patyrinėti. Šalia beržo įkurtoje šaknų studijoje vaikai iš arti galėjo didinamuoju stiklu tyrinėti, suskaičiuoti, išmatuoti šaknų pavyzdžius. Vaikai ne tik sužinojo, bet ir pamatė, pačiupinėjo požeminę medžio dalį. Jie tapo tikri medžių žinovai. Tėveliai pasakojo, kad dabar vaikai neleidžia ne tik jiems, bet ir šuniukams ant medžių šaknų užlipti. Projektas „Medžių pavėsyje“. Vilniaus lopšelis-darželis „Jovarėlis“.
 7. 2020-09-14/24. Edukacinės-pažintinės išvykos vaikams į VU botanikos sodą. Priešmokyklinio amžiaus vaikai dalyvavo edukacijoje „Augalų medžioklė“, vyresniųjų grupių vaikai „Gamtos žinutė mums“. Išvykose dalyvavo 6 grupės, 100 vaikų. Vienos edukacijos trukmė 4 val. „Gamtos pažinimo link – Aš ir Tu pojūčių takeliu“. Vilniaus lopšelis-darželis „Pilaitukas“.
 8. 2020-09-16. Atliekų tvarkymas, rūšiavimas. Vykdytos atliekų tvarkymo ir rūšiavimo, taršos prevencijos veiklos. Pravestos 2 pamokėlės apie gamtos resursų taupymą ir atliekų rūšiavimą. „Mes – gamtai, gamta – mums“. Vilniaus lopšelis-darželis „Pušynėlis“.
 9. 2020-09-17. Bendruomenės narių akcija „Keliaudami basakojų taku, pažinsime gamtą kartu“. Šios akcijos metu visa darželio bendruomenė pasivaikščiojimo po mišką ir kitas vietas metu stebėjo gamtą, rinko įvairią gamtinę medžiagą. Taip pat darželio ugdytiniai ir pedagogai organizavo Pilaitės mikrorajono parko-miško švarinimo talkas. Dalyvavo 4 grupės, 80 vaikų. „Gamtos pažinimo link – Aš ir Tu pojūčių takeliu“. Vilniaus lopšelis-darželis „Pilaitukas“.
 10. 2020-09-21. Į darželį pakviestas miškininkas ekologas Raimundas Ereminas, kuris pravedė vaikams edukaciją „Pasimatuok eigulio kepurę“. Išvykos į Pilaitės mišką metu eigulys supažindino vaikus su miškininko profesija ir jo atliekamais darbais. Vaikai susipažino su medžiais ir jų pavadinimais, stebėjo paukščius, ieškojo žvėrelių pėdsakų bei sužinojo įdomių faktų apie miško žvėris, miške šliaužiojančius žalčius ir gyvates. Pasivaikščiojimo po mišką metu vaikai ugdėsi ekologinio mąstymo įgūdžius, stiprino pažintinius, patirtinius gebėjimus. Šioje edukacinėje veikloje dalyvavo 2 priešmokyklinės grupės, 40 vaikų ir 2 priešmokyklinio ugdymo pedagogai. Išvykos trukmė: kiekviena grupė po 1 val. „Gamtos pažinimo link – Aš ir Tu pojūčių takeliu“. Vilniaus lopšelis-darželis „Pilaitukas“.
 11. 2020-09-21/23. Edukacinė – ugdomoji veikla ,,Kelionė aplinkos pažinimo taku“. 3 ikimokyklinėse įstaigose suorganizuotos ir įgyvendintos 9 veiklos. Iš viso dalyvavo vaikų 5-7 m. amžiaus – 177. Vilniaus Santariškių l/d, Santariškių 27 A (76 vaikai);  Vilniaus l/d ,,Lazdynėlis“ (63 vaikai),  Šiltnamių g.36; Vilniaus l/d ,,Pakalnutė“ (38 vaikai), Architektų g.44. Vilniaus Santariškių l./d. priešmokyklinio ugdymo mokytoja parengė ugdomosios veiklos (40 min. trukmės) skaidres, užduočių aprašymus 4-7 m. amžiaus vaikams, kurios buvo įgyvendintos 3 ikimokyklinėse įstaigose. Ugdomosios edukacijos veiklos metu išskirtos šios aplinkosauginės temos: ekologija, rūšiavimas, gamtos saugojimas, klimato kaita, oro, žemės tarša, oro pokyčių priežastys, pasekmės. Vaikai prisiminė, kaip reikia rūšiuoti, kuri dėžė kokioms šiukšlėms tinka, kam iš viso reikia rūšiuoti. Atliko praktines „Žaliojo tyrinėtojo“ užduotis (nuoroda). Vėliau veiklos persikėlė į vystomas veiklas grupėje: vaikai, pasitelkė mokslinius įrenginius, priemones, skirtas oro stebėsenai, bandė prognozuoti jo pokyčius, jiems ruoštis. Išmoko nustatyti vėjo kryptį, oro, vandens temperatūrą, stebėjo ir fiksavo pokyčius, darė išvadas. „Mažieji gamtos saugotojai“. Santariškių lopšelis-darželis.
 12. 2020-09-22/24. Tulpių svogūnėlių sodinimo įstaigos kieme diena. Trukmė: 6 val. Dalyvių skaičius: 130. Pasodinta 282 gėlių svogūnėliai. Veiklų metu vaikai per patirtinę veiklą susipažino su augalų auginimo, priežiūros ypatumais, įtvirtino matematinius įgūdžius: skaičiavimo, lyginimo, dydžių suvokimo. Patyrė buvimo kartu, veikimo drauge, bendradarbiavimo džiaugsmą, komandinio darbo naudą siekiant bendrų tikslų. „Gamtos namų duris pravėrus“. Vilniaus lopšelis-darželis „Žibutė“.
 13. 2020-09-24. Kūrybinės veiklos mandalų kūrimas, piešimas, aplikavimas, lipdymas „Mandala 2020“. 2 val., 250 vaikų, 23 mokytojai. Naudojama gamtinė medžiaga, daržovės ir kt. „Vaikų ekologinės savimonės ugdymas puoselėjant ekologinį daržą“. Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis- darželis.
 14. 2020 m. rugpjūtis-rugsėjis. Praktinės pažintinės veiklos ekologiniame darže. Pažintis su daržovių sėklomis, auginimo sąlygomis. Sėju ir auginu. 10 pamokėlių, 200 vaikų dalyvavo. Derliaus nuėmimo šventė „Rudenėlio vaišės“. Praktinė pažintinė veikla įstaigos ekologiniame darže ,,Tiriu daržoves: spalva, forma, kvapas ir kt.“. Vaikai, apžiūrėję ekologiškas daržoves aiškinosi pavadinimus, lygino formas, dydį ir spalvas, o patys ryžtingiausi išmėgino savo jėgas raunant morkas, kopūstą, burokėlius, kasant su kastuvu bulves. Mažieji daržininkai užsiėmė daržininkystės veikla:  patys apžiūrėjo, pačiupinėjo, pauostė daržoves,  skynė pomidorus, rovė porus ir morkas, nuskynė didžiulį moliūgą. Nuėmę derlių vaikai ruošė daržą žiemai: rovė žoles, kasė žemę. Atliekant užduotis, vaikams buvo labai smagu. Realioje situacijose vaikai pažino aplinkoje vykstančius pokyčius, jų priežastis ir pasekmes, suvokė gamtos ciklus. Pažintinės veiklos metu vaikai įgijo ir įtvirtino žinias apie dirvožemį, augimo sąlygas, daržovių panaudojimą ir naudą, teorines žinias taikė praktinėje veikloje. Vaikai, bendraudami ir bendradarbiaudami tarpusavyje, stebėdami, tyrinėdami, patyrė įdomių įspūdžių, įgijo jiems svarbių gyvenimo įgūdžių bei gebėjimų, įgavo naudingos patirties apie daržininkystę, maisto gaminimą.

2020-09-17. Ikimokyklinio ugdymo mokytoja – metodininkė Vida Lopetienė su Vilniaus ,,Žilvinėlio“ lopšelio – darželio vaikais atliko dirvožemio tyrimą – nustatė dirvožemio fizines savybes Ph.

2020-09-15. Vaikų praktinė- pažintinė veikla darželio bendruomenės įkurtame ekologiniame darže. Vadovė socialinė pedagogė ir ikimokyklinio ugdymo pedagogė Vaidutė Šumkauskienė. Vaikai tyrė daržovių augimą ir išsiaiškino kokų sąlygų reikia joms augti. Darželyje vaikai turi galimybę tyrinėti dirvožemį, molį, smėlį, žvyrą,  orą, vandenį, todėl koks dirvožemis geriausiai tinka daržovių auginimui, nustatė be problemų.  Vieni teigė, kad geriausiai tinka juoda žemė, kiti patikslino, kad kompostas, prie kurio gamybos patys praktiškai prisideda. Visi vieningai tvirtino, kad žvyras, molis nėra tinkami daržininkystei. Prisiminta, kad svarbu parinkti daržui gerą vietą, kad ji būtų ne prie gatvės, kad dirvožemis nebūtų užterštas tepalais ar kokiomis šiukšlėmis. Darželio ugdytinė Saulė čia pat skubėjo vardinti, kad augalams labai svarbus vanduo, kad be vandens augalai nenori augti. Kernius vardino, kad negalima pamiršti šviesos, šilumos – saulės. Vaikai palygino pavėsyje ir saulėje augančias daržoves, įvardino skirtumus, priežastis. Visi vieningai tvirtino, kad reikalingos ir  darbščios rankos, kantrybė ir meilė augalams ir visai gamtai. Pasidžiaugta, kad darželyje yra šiaudų žaginiai, todėl daržininkystėje panaudotas ir jie – augalų mulčiavimui. Po šienu žemė pasidaro puri, augaliukai mažiau išdžiūsta. Ugdytiniai aiškinosi kodėl pavasarį sėjamos sėklytės?  Kodėl ruduo derliaus nuėmimo metas? Kiek džiaugsmo buvo, kai vaikai gebėjo atskirti kieno kokios  sėklytės. „Vaikų ekologinės savimonės ugdymas puoselėjant ekologinį daržą“. Vilniaus  „Žilvinėlio“ lopšelis- darželis.

 1. 2020 m. rugsėjo-spalio mėnesiai. Knygelės „Kuriu pasaką apie gamtą“ rengimas. Į projektą buvo įtraukta 10 progimnazijų moksleivių. Moksleiviai (per 150) kūrė pasakas, rašė eilėraščius, piešė komiksus, fiksavo kraštovaizdį, kūrė užduotis, galvosūkius 4-8 metų vaikams. Surinkta per 150 įvairiausių kūrybinių projektų. Projekto metu moksleiviai domėjosi supančiu kraštovaizdžiu, mąstė ir prognozavo, kokie žmogaus veiksmai daro teigiamą ar neigiamą įtaką kraštovaizdžio kaitai. Į projektą įsitraukė Vilniaus Petro Vileišio progimnazijos, Vilniaus Santaros gimnazijos, Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos, Vilniaus Pilaitės gimnazijos, Vilniaus Taikos progimnazijos, Vilniaus Baltupių progimnazijos, Vilniaus Pavilnio pagrindinės mokyklos, Vilniaus Lazdynų mokyklos, M. K. Čiurlionio menų mokyklos, Vilniaus Joachimo Lelevelio inžinerijos gimnazijos, Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijos, Simono Stanevičiaus progimnazijos moksleiviai. Projekto metu buvo ugdomas pagarbus, globėjiškas požiūris į mus supančią gamtą ir aplinką, bus formuojama psichologiniame lygmenyje vaikų pagarba gamtai, rūpinimasis ja, noras prisidėti prie jos išsaugojimo. Parengta medžiaga knygelės leidybai. Projektas Knygelės „Kuriu pasaką apie gamtą“ leidyba. VšĮ „Problemų sprendimo centras“
 2. 2020 m. rugsėjo-lapkričio mėnesiai. Respublikinė ikimokyklinio ugdymo įstaigų muzikinė edukacinė veikla ,,Muzikinė gamtos gama“. Iš viso veikloje dalyvavo 163 dalyviai iš 64 Lietuvos ugdymo įstaigų. Edukacinės projektinės veiklos rezultatus žr. internetinėje www.youtube.com svetainėje pavadinimu „Muzikinė gamtos gama 2020“. „Mažasis gamtininkas ir miško gyvūnai“. Vilniaus lopšelis-darželis „Justinukas“. https://www.justinukas.vilnius.lm.lt/560-muzikine-gamtos-gama-2020.
 1. 2020-09-14 – 2020-11-27. Gamtos herojų apdovanojimai. Dalyviai: 174. Paskelbus  „Gamtos herojai 2020“ konkursą sulaukta daug siūlymų nominuoti metų mokytoją, mokinį bei mokyklą. Galima didžiuotis, kad mūsų šalyje yra daug aktyvių ne tik gamtos mylėtojų ir saugotojų, bet ir tvaraus gyvenimo būdo kūrėjų! Visi siūlyti kandidatai verti apdovanojimų. Tačiau konkurso sąlygos griežtos. Komisijai teko atsakinga ir sudėtinga užduotis išrinkti po vieną kandidatą kiekvienoje grupėje „Gamtos herojus 2020“ nominacijai.  https://www.facebook.com/KitaformaRV/photos/a.384819734977059/3131162370342768/

https://kita-forma.lt/gamtos-herojai/

https://vilnius.lt/lt/aplinkosauga-ir-energetika/gamtos-herojai-2020-apdovanojimai/

https://kita-forma.lt/gamtos-heroju-apdovanojimai-2020-nugaletojai/

https://aplinka.vilnius.lt/iteiktos-gamtos-herojai-2020-nominacijos/

http://www.zaliasistaskas.lt/visuomenei/naujienos/gamtos-heroju-apdovanojimai.html http://www.ziburio.vilnius.lm.lt/2020/11/30/musu-mokyklos-gamtos-heroje/

2020-11-27. Apdovanojimų ceremonija „Gamtos herojų apdovanojimai“. Pagrindiniu prizu apdovanotos trys nominacijos: metų aplinkai draugiška mokykla, mokytojas ir mokinys, papildomus prizus gavo dvi ugdymo įstaigos, mokytojas ir mokinys. Vieta: visa Lietuva, nuotoliniu būdu. Dalyvių skaičius 70. Renginio trukmė 2 akad. Papildomai Vilniaus miesto savivaldybės įsteigtu prizu apdovanojama Vilniaus miesto ugdymo įstaiga – Vilniaus lopšelis-darželis „Justinukas“. Papildomą VšĮ „Gruntų valymo technologijos“ įsteigtą prizą komisija nusprendė padovanoti Vilniaus lopšeliui-darželiui „Coliukė“.

https://www.facebook.com/KitaformaRV/posts/3325853814206955

https://www.facebook.com/KitaformaRV/posts/3352534411538895

https://kita-forma.lt/gamtos-heroju-apdovanojimai-2020-nugaletojai/

https://kita-forma.lt/gamtos-heroju-apdovanojimai-2020/  . „Gamtai draugiška mokykla“. VšĮ RV agentūra.

 1. 2020-10-05. Sferinis filmas „Medžių paslaptis“. Trukmė: 2 val. Dalyvių skaičius: 80. Filmo „Medžių paslaptys metu vaikai  sužinojo apie fotosintezę, deguonies raidą ir medžių struktūrą nuo šaknų iki lapų. Atrado pagrindinius atsakymus į klausimus: kaip medžiai gauna energijos iš saulės? kodėl jie auga? kaip pažeidžiant gravitacijos įstatymus vanduo patenka iš šaknų į lapus medžių viršūnėse? Į šiuos ir dar daugiau mikrovisatos klausimų atsakyti padėjo pagrindiniai filmo herojai: smalsi ir miela boružėlė Doloresa ir unikalus jonvabalis vardu Maikas. „Gamtos namų duris pravėrus“. Vilniaus lopšelis-darželis „Žibutė“2020-10-05. Sferinis filmas „Gyvūnai – mūsų draugai“. Dalyvių skaičius: 80.Filmo metu vaikai „nukeliavo“ į Franko ūkį, įminė mįslę apie gyvūnų garsus, jų bruožus ir sužinosime daugybę dar negirdėtų faktų. Filmo metu buvo stengiamasi ugdyti vaikų teigiamas nuostatas ir vertybės, buvo aiškinama meilės gyvūnams svarba bei jų vertė pasauliui. „Gamtos namų duris pravėrus“. Vilniaus lopšelis-darželis „Žibutė“.
 1. Stendų aplinkai saugoti kūrimas. 2020-10-05/13. Dalyvavo 229 vaikai. Vilniaus Santariškių l/d 92 vaikai 3-7 m. amžiaus, l/d „Pakalnutė“ 137 vaikai 3-7 m. amžiaus. Vaikams padėjo tėveliai. Vaikai turtino aplinkos pažinimo kompetencijas visą savaitę, įgijo daugiau žinių apie juos supančią aplinką, gamtą. Vaikai mokėsi atsakingai elgtis gamtoje, saugoti ją ir mylėti. Diskutuodami aptarė, kaip būtų galima prisidėti prie savo aplinkos gražinimo. Vaikai su pedagogais kūrė plakatus aplinkosaugine tema pasitelkdami įvairias menines raiškos priemones. Darbai buvo eksponuojami įstaigos erdvėse. Buvo sukurta 9 kūrybiniai darbai plakatai-vėliavos, kurie buvo eksponuojami lauko erdvėse.  Vaikai dirbdami komandose parengė 48 plakatus gamtosaugine tema. 4 geriausiai atspindėję temą, buvo atrinkti ir išleisti atviruko formatu, pagaminta 350 atvirukų, kurie padalinti vaikų tėvų darbovietėse. „Mažieji gamtos saugotojai“. Santariškių lopšelis-darželis.
 2. 2019-10-06 – 2020-10-09. Koliažų iš gamtinės medžiagos kūrybinės dirbtuvės „Gamtos ornamentai“ skirtos Pasaulinei natūralios aplinkos dienai bei Tautodailės metams paminėti. Dirbtuvės vyko 2 dienas. Kūrybinių dirbtuvių metu bendruomenė turėjo galimybę išreikšti savo kūrybiškumą, nuotaiką kurdami ornamentus lauko aplinkoje iš įvairios gamtinės medžiagos, taip ugdantis supratimą apie racionalų gamtos resursų naudojimą. Dalyvių skaičius: apie 130 vaikų, apie 10 tėvų, 14 pedagogų. „Mes – gamtai, gamta – mums“. Vilniaus lopšelis-darželis „Pušynėlis“.
 3. 2020-10-12-16. Virtuali edukacinė veikla Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikams „Pažink ir saugok miško gyvūnus“. Dalyvių skaičius 107 vaikai, 15 mokytojų iš 6 Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų: Vilniaus lopšelio-darželio „Jovarėlis“, Vilniaus lopšelio-darželio „Boružėlė“, Vilniaus lopšelio-darželio „Nykštukas“, Vilniaus lopšelio-darželio „Justinukas“, Vilniaus lopšelio-darželio „Rūta“, Vilniaus lopšelio-darželio „Žolynas“. Iš viso 3 edukacinės veiklos įstaigai po 1 val. „Mažasis gamtininkas ir miško gyvūnai“. Vilniaus lopšelis-darželis „Justinukas“.
 4. 2020-10-12/23. Žiedinė ekonomika ,,Madų šou – aš stilingas“. Organizuotas renginys žiedinės ekonomikos klausimus patraukliai pristatyti vaikams. Įvyko 19 pasirodymų trijose įstaigose. Dalyvavo 268 vaikai. Veiklų metu 4-7 metų amžiaus vaikai įgijo žinių apie antrinių žaliavų perdirbimo ir panaudojimo būtinybę ir galimybes, siekiant puoselėti miesto gražų vaizdą, jo švarą, prisidedant prie planetos išsaugojimo. Vilniaus Santariškių l/d įvyko 12 madų šou renginių kiekvienoje grupėje atskirai (138 vaikai); Vilniaus l/d ,,Lazdynėlis“ (73 vaikai}, Vilniaus l/d ,,Pakalnutė“ (57 vaikai). Buvo ugdomas atsakingas požiūris už savo aplinkos švarą ir tvarką, tinkamą atliekų rūšiavimą, gamtos išteklių tausojimą. Vaikai įvairiausias antrinių žaliavas prasmingai panaudoti kuriant drabužius, aksesuarus bei kt. taip nereikalingus daiktus bei antrines žaliavas prikėlė antram gyvenimui. Raginome vaikų ir savo pavyzdžiu įstaigos bendruomenę tapti draugiškesniais aplinkai, pradėti aktyviau rūšiuoti atliekas, o svarbiausia – mažinti plastikinių maišelių vartojimą. Bendruomenės nariai, matydami panaudotas antrines žaliavas prasmingai, turtino žinias apie antrinių žaliavų perdirbimo ir panaudojimo galimybes, siekiant puoselėti miesto švarą. „Mažieji gamtos saugotojai“. Santariškių lopšelis-darželis.
 5. 2020-10-19/22. Kūrybinės dirbtuvės iš antrinių žaliavų „Kuriu ir žaidžiu“. Dalyvavo 153 vaikai: Vilniaus Santariškių l/d 115 (10 gr.) 4-7 metų amžiaus vaikai, l/d „Pakalnutė“ 38 (2 gr.) 5-7 metų amžiaus vaikai. Visą savaitę, skatinant aplinkai palankų gyvenimo būdą ir pasirenkant įvairias meninės raiškos priemones antram gyvenimui buvo kuriami daiktai iš antrinių žaliavų. Buvo kviečiamos šeimos įsitraukti į kūrybinį dirbtuvių procesą. Šeimose, Įstaigos grupėse dirbdami komandose vaikai kūrė žaislus, su kuriais vėliau žaidė, kai kurie jų buvo eksponuojami Įstaigos viduje. Bendruomenės nariai, matydami panaudotas antrines žaliavas, turtino žinias apie antrinių žaliavų perdirbimo ir panaudojimo galimybes, siekiant puoselėti miesto švarą, prisidėti prie tvarios miesto plėtros ir žiedinės ekonomikos populiarinimo. Į bendrą veiklą įsijungė 12 įstaigos grupių vaikai bei jų tėvai. Sukurta įvairių muzikinių priemonių, konstruktorių, žaislų ir kt. „Mažieji gamtos saugotojai“. Santariškių lopšelis-darželis.
 6. 2020-10-19/23. Medžių puošimo diena. Trukmė: 2 val. Dalyvių skaičius 126. Edukacinių veiklu metai sužinojo, kad medžiai ne tik Žemės „plaučiai“, bet ir anglies sankaupų, dirvožemio saugotojai, tuo pačiu reguliuojantys ir vandens apykaitos ciklą. Be to, tai ir gyvūnų, ir žmonių namai. Medis –  mūsų žemės puošmena, gyvybė. Jis keičia išvaizdą skirtingais metų laikais –  sprogsta, skleidžia pumpurus, augina žiedus, mezga ir brandina vaisius, gelsta, ruduoja, meta lapus… Taigi juo žymima metų kaita, atlieka ir laikrodžio (trumpėja ir  ilgėja šešėliai) bei kalendoriaus (tankėja rievės) paskirtis. Spalio 20 d. išskubėję į savo kiemo aikšteles vaikai džiaugsmingai, kupini teigiamų emocijų puošė aikštelių medžius, kvietė jais grožėtis, savo meilę medžiui rodė apkabindami, priglusdami prie jo kamieno. „Gamtos namų duris pravėrus“. Vilniaus lopšelis-darželis „Žibutė“.
 7. 2020-10-21. Paskaita „Paukščiai šalia mūsų“. Lektorius G. Petkus. „Mes – gamtai, gamta – mums“. Vilniaus lopšelis-darželis „Pušynėlis“.
 8. 2020-10-26. Vaistinių augalų pažintinė veikla.  Veikla vyko Vilniaus Santariškių l/d (2-7 m. 170 vaikų) ir Vilniaus l/d ,,Pakalnutė“ (137 vaikai 3-7 metų amžiaus). Pedagogai kiekvienas savo grupėje parengė visos savaitės praktines edukacines veiklas, susijusias su vaistiniais augalais, jų pažinimu 3-7 m. vaikams. Dalyvavo visos Įstaigos grupės. Vaikai nešė iš namų vaistažoles, vyko edukacijos susijusios su žinių vaikams perteikimu. Vaikai galėjo praktiškai išbandyti įvairius skonius žolelių arbatų, tyrinėjo ir analizavo kuo vieni skoniai skiriasi nuo kitų. Vėliau kartu su auklėtojomis sodino savo pasirinktą vaistinį augalą (rūpinosi jų priežiūra). Įgyvendinta veikla, atliepiant turinį, orientuotą į vaistinių augalų savybių pažinimą, auginimą priežiūrą, žolelių arbatų degustavimą bei veiklų ugdomųjų / edukacinių atlikimą. „Mažieji gamtos saugotojai“. Santariškių lopšelis-darželis.
 9. 2020-10-27/28. 2 ekodirbtuvės „Geri darbai gamtai“. Ekodirbtuvių „Geri darbai gamtai“ metu įgijo žinių apie varliagyvius, jų saugojimą, išmoko pagaminti rupūžių namelius. „Mes – gamtai, gamta – mums“. Vilniaus lopšelis-darželis „Pušynėlis“.
 10. 2020 m. spalis. Respublikinė ikimokyklinio ugdymo įstaigų ugdomoji veikla panaudojant virtualių gyvūnų 3D modelius „Atrandu, grožiuosi ir tyrinėju gyvūnus“. Iš viso dalyvavo 52 dalyviai iš 18 švietimo įstaigų. https://www.justinukas.vilnius.lm.lt/559-atrandu-groziuosi-ir-tyrineju-gyvunus. „Mažasis gamtininkas ir miško gyvūnai“. Vilniaus lopšelis-darželis „Justinukas“.
 11. 2020-10-26. Baigiamasis projekto renginys. Gerosios patirties pasidalinimas nuotoliniu būdu ZOOM platformoje. Įstaigos pedagogai susitiko ZOOM platformoje ir apibendrino projekto veiklų organizavimo, vykdymo eigą ir rezultatus, pasidalino patirtimi kaip sekėsi/nesisekė įgyvendinti numatytas veiklas, kaip panaudojo pačių sukurtas metodines ugdymo priemones ugdymo procese, apžvelgė kokią naudą gavo ugdytiniai ir patys pedagogai įgyvendindami projekto veiklas. Pasidalino idėjomis tolimesnei veiklai lauko edukacinėse erdvėse, gairėmis aplinkosauginio, gamtamokslinio ugdymo srityje. Renginio trukmė 1 val. Dalyvių skaičius: 17 pedagogų. „Mes – gamtai, gamta – mums“. Vilniaus lopšelis-darželis „Pušynėlis“.
 12. 2020 m. spalio 3 d. – lapkričio 3 d. Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų edukacinė veikla „Mažojo gamtininko eksperimentai“. Veikloje dalyvavo 154 vaikai, 14 mokytojų iš 8 Vilniaus lopšelių-darželių: „Daigelis“, „Karuselė“, „Pelenė“, „Malūnėlis“, „Rytas“, „Justinukas“, „Giliukas“, Vilniaus darželio-mokyklos „Šaltinėlis“. Vienos veiklos organizavimas – 2 val. Projektas „Mažasis gamtininkas ir miško gyvūnai“.
 13. 2020-09-01_2020-10-31. 12 integruotų pamokų (9 val.), skirtų pažinti augalų įvairovę, jų savybes, reikšmę, atlikti tyrimus gimnazijos aplinkoje. Dalyvavo 198 mokiniai. Vilniaus senvagės gimnazija.
 14. 2020-09-01_2020-10-31. Augalų pažinimas, tyrimas. 6 pamokos (18 val.) Vilniaus universiteto botanikos sode ir 6 pamokos Ozo parke (dalyvavo 152 mokiniai). Vilniaus senvagės gimnazija.
 15. 2020 m. spalis-lapkritis. Aplinkosauginiai mokymai. Projektas vykdytas atsižvelgiant į COVID19 situaciją, edukaciniai užsiėmimai pravesti atskirose darželių ir mokyklų grupėse. Iš viso buvo pravesta 31 edukacinis užsiėmimas po 1 val., dalyvavo apie 650 vaikų. Mokymo priemonė – stalo žaidimas „Mokau rūšiuoti“. Projektas Žaidimas „Mokau rūšiuoti“. VšĮ „Problemų sprendimo centras“
 16. 2020-11-05. Seminaras. „Vaikų ekologinės savimonės ugdymas puoselėjant ekologinį daržą“. 6 val.  8 pranešimai, 50 pedagogų. „Vaikų ekologinės savimonės ugdymas puoselėjant ekologinį daržą“. Vilniaus  „Žilvinėlio“ lopšelis-darželis. https://aplinka.vilnius.lt/seminare-vaiku-ekologines-savimones-ugdymas-puoselejant-ekologini-darza-pedagogai-dalijosi-geraja-patirtimi/
 17. 2020-11-19. II klasių mokinių nuotolinė pamoka-diskusija 5 klasių mokiniams (1 val.) tema ,,Rudeninis medžio rūbas“ . Dalyvavo 30 mokinių. Vilniaus senvagės gimnazija.
 18. 2020-11-26. Ekodirbtuvės „Kita forma. Kalėdų belaukiant ‘20” Nieko nepirkimo dienos proga. Nuotoliniu būdu. Dalyvių skaičius 28, 2 lektoriai. Trukmė – 2 val. Dirbtuvių metu pristatyta paskaita, kaip pasiruošti tvarioms Kalėdoms ir gamintos kalėdinės dekoracijos iš antrinių žaliavų. „Gamtai draugiška mokykla“. VšĮ RV agentūra.
 19. 2020-11-26. 1-3, 5-6, I-III klasių mokinių aplinkos tyrimo darbų analizavimas, vertinimas, aptarimas (4 val.). Vilniaus senvagės gimnazija.
 20. 2020-11-26. 1-3 klasių 102 mokiniams buvo organizuoti lauko žaidimai ir dainos apie medžius kieme, mokiniai pristatė savo globojamą medį (1 val.). Vilniaus senvagės gimnazija.
 21. 2020-11-26. III klasių mokinių nuotolinis parengtų metodinių medžiagų-pranešimų pristatymas ,,Medžiai mūsų gimnazijos teritorijoje“. 28 mokinių darbai, pristatyti 4 geriausi (2 val.). Pranešimų pagrindu sukurti plakatai (4 val.). Vilniaus senvagės gimnazija.
 22. 2020-11-26. Virtualaus žaidimas 5-9 m. vaikams (1-3 kl.) ,,Pažink augalus“ (1 val.). Vilniaus senvagės gimnazija.
 23. 2020-11-26. Projekto rezultatų apibendrinimas, kontaktiniai ir nuotoliniai geriausių darbų autorių apdovanojimai (1 val.). Įteikta 24 komplektai prizų ir dovanų, 260 padėkos raštų, iš kurių 40 įrėmintos padėkos. Vilniaus senvagės gimnazija.
 24. Aplinkos tvarkymo darbai. 2020 m. paskutinėmis lapkričio mėnesio savaitėmis vaikai tvarkė darželio kiemą, grėbė nukritusius lapus ir juos dėjo į komposto gamybai skirtą dėžę. Vaikai sužinojo kad medžiui lapai žiemą nereikalingi, todėl jie juos numeta. Taip pat vaikai išsiaiškino, kad nukritę lapai tinka trąšoms gaminti, jų nereikėtų išmesti su kitomis buitinėmis atliekomis į šiukšlyną ar dėti į krūvą. Juos geriau dėti į komposto dėžę. Ant kiekvieno sluoksnio lapų reikėtų užmesti žemės, kad geriau daugintųsi bakterijos. Vaikai tikisi, kad su supuvusiais lapais pavasarį bus galima patręšti medelius ar kitus augalus. Projektas „Medžių pavėsyje“. Vilniaus lopšelis-darželis „Jovarėlis“.

Klimato kaitos savaitės renginiai.

 1. 2020-11-19/23. Projektas „Medžių pavėsyje“. Vilniaus lopšelis-darželis „Jovarėlis“. Dalyvavo 139 vaikai. Visą savaitę vaikai ne tik kalbėjosi, diskutavo apie gamtos, medžių teikiamą naudą žmogui, bet ir sužinojo, kodėl žmonės turėtų būti draugiški aplinkai, kas yra klimatas, jo kaita, kad klimato pokyčiai vyksta ne tik dėl natūralių procesų, bet yra nulemti ir žmogaus veiklos ir t.t. Vaikai klausėsi mokytojų skaitomų (arba vaizdo įrašo) Debi Gliori pasakojimo „Kaip išmokyti drakonus Žemę tausoti“ ir kalbėjosi apie žmogaus veiklas lemiančias klimato pokyčius. Vaikai keitė savo gyvenimo būdą į aplinkai draugišką: keliavo pėsčiomis, vyko į darželį su paspirtukais (paspirtukų diena), gamino „vitaminų bombas“ iš šermukšnių obuoliukų, gėrė liepos žiedų arbatą, mokėsi rūšiuoti buitines atliekas, tvarkyti darželio aplinką, tausoti gamtą. Spalio 23 dieną darželyje vyko vienkartinių maišelių mainai į daugkartinius maišelius. Veiklos vyko ir dar dviejuose Vilniaus lopšeliuose-darželiuose – „Saulėgrąža“ ir „Riešutėlis“.
 2. 2020-11-19 – 2020-11-20. Paminėta Klimato kaitos savaitė, kurios metu organizuota vaikų ir jų tėvų kūrybinių darbų iš antrinių žaliavų paroda “Panaudok dar kartą”; pamokėlė apie klimato kaitą „Išprotėję orai. Kodėl keičiasi klimatas?“; teatrinė-pramoginė veikla Madų šou „Pasaulis mūsų rankose“, vaikų ir tėvelių sukurtų kostiumų iš antrinių žaliavų demonstracija. Pravestos 2 pamokėlės apie atliekų rūšiavimą. Alytaus lėlių teatras „Aitvaras“ padovanojo vaikams spektakliukus „Kontis ir Tvarkius“. Pamokėlių su spektakliukais trukmė 2 val. Parengta metodinė mokomoji priemonė filmukas „Mes rūšiuojam“ apie atliekų rūšiavimą. Klimato kaitos savaitės metu vaikai, jų tėvai ir pedagogai patobulino atliekų tvarkymo ir rūšiavimo žinias ir įgūdžius, įprasmino savo patyrimą kūrybine ir teatrine veikla. Tokiu būdu formuojamos aplinkai draugiškos vertybės, skatinamas jautrumas aktualiems aplinkosaugos klausimams. Dalyvių skaičius: apie 80 vaikų, 6 pedagogai, 17 tėvų. „Mes – gamtai, gamta – mums“. Vilniaus lopšelis-darželis „Pušynėlis“.
 3. 2020-10-19 – 2020-10-22. Aplinkosauginio švietimo paskaitos/dirbtuvės mokiniams Klimato kaitos mažinimo savaitės metu. Vieta: 10 Vilniaus m. mokyklų. 10 renginių, 223 dalyviai (mokiniai). 1 renginio trukmė – 2 akad. Valandos, 2 lektoriai. Paskaitų metu apžvelgta klimato kaitos tema, klimato kaitos priežastys, pasekmės bei sprendimo būdai. Taip pat žiedinės ekonomikos, atliekų tvarkymo tema ir protmūšis. Kūrybinių dirbtuvių metu gaminama iš antrinių žaliavų, siekiant sumažinti atliekų kiekį ir prisidedantį prie klimato kaitos. „Gamtai draugiška mokykla“. VšĮ RV agentūra. https://www.facebook.com/KitaformaRV/posts/3237897873002550

https://www.facebook.com/KitaformaRV/posts/3240766349382369

https://www.facebook.com/KitaformaRV/posts/3242872105838460

https://www.facebook.com/KitaformaRV/posts/3246055658853438

 1. 2020-11-19. Pamoka ,,Tausok gamtą ir save“. Vilniaus ,,Žilvinėlio“ lopšelis-darželis.
 2. Kūrybinės dirbtuvės gaminant iš antrinių žaliavų ,,Kuriu ir žaidžiu“. Vilniaus Santariškių lopšelis-darželis.
 3. 2020-11-20. Veikla ,,Vanduo gyvybės šaltinis“. Vilniaus ,,Žilvinėlio“ lopšelis-darželis.
 4. 2020-11-20/23. Kūrybinės dirbtuvės gaminant iš antrinių žaliavų (atliekų tvarkymas, žiedinė ekonomika ir klimato kaita). Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikai, pedagogės, tėvai. Vilniaus ,,Žilvinėlio“ lopšelis-darželis.
 5. 2020-11-22. Piešinių paroda ,,Aš saugau gamtą“. Vilniaus ,,Žilvinėlio“ lopšelis-darželis.
 6. 2020-11-19/22. Edukacinės pamokėlės „Žemė – mūsų namai“, kurių metu siekiama suteikti vaikams kuo daugiau žinių ir praktinių įgūdžių apie antrinių žaliavų rūšiavimą. Parodėlė, kurią vaikai, kartu su tėveliais kurs iš plastiko „Neišmesk plastiko, duok jam gyvybę“.
  Plakatų kūrimas „Aš saugosiu Žemę“. Vilniaus lopšelis-darželis ,,Justinukas“.

 Edukacinės išvykos

 1. 2020-09-08. Išvyka į Lietuvos zoologijos sodą. Trukmė 6 val. Išvykoje dalyvavo 19 Vilniaus lopšelio-darželio „Justinukas“ ugdytinių ir pedagogų. Projektas „Mažasis gamtininkas ir miško gyvūnai“.
 2. 2020-09-08. VU Botanikos sodas „Atrask Japonišką sodą“. Vaikams, per patirtinę veiklą bei formuojant aplinkai draugiškas vertybines nuostatas, suteikta žinių apie gamtos objektus, aplinkosaugą, ekologiją. Ekskursijų dalyviai susipažino su VU Botanikos sode Japoniškame sode augančiais įdomiais augalais ir jų priežiūra. Dalyvių skaičius: 46 vaikai, 5 pedagogai. „Mes – gamtai, gamta – mums“. Vilniaus lopšelis-darželis „Pušynėlis“.
 3. 2020-09-05/09/11. 3 išvykos į pelėdų parką. Vienos kelionės trukmė 4 val. Iš viso 12 val. Išvykose dalyvavo 59 Vilniaus lopšelio-darželio „Justinukas“ ugdytinių ir pedagogų. Projektas „Mažasis gamtininkas ir miško gyvūnai“.
 4. 2020-09-09/10. 2 išvykos į žirgyną „Namelis prerijose“. Vienos kelionės trukmė 4 val. Iš viso 8 val. Išvykose dalyvavo 35 Vilniaus lopšelio-darželio „Justinukas“ ugdytinių ir pedagogų. Projektas „Mažasis gamtininkas ir miško gyvūnai“.
 5. 2020 m. rugsėjis. Nacionaliniame saugomų teritorijų lankytojų centre: 2 edukacijos „Atrask ir pažink Lietuvos saugomas teritorijas“ ir 2 edukacijos „Pažink Lietuvos medžius“. NSTL centre sužinojo prasmingos ir įdomios informacijos apie saugomas teritorijas, jose esančias gamtines ir kitas vertybes, susipažino su Lietuvos medžiais, jų ypatybėmis, reikšmę ekosistemai. Dalyvių skaičius: 46 vaikai, 5 pedagogai. „Mes – gamtai, gamta – mums“. Vilniaus lopšelis-darželis „Pušynėlis“.
 6. 2020-09-10. Išvyka į triušiukų slėnį. Trukmė 6 val. Išvykoje dalyvavo 24 Vilniaus lopšelio-darželio „Justinukas“ ugdytiniai ir pedagogai. Projektas „Mažasis gamtininkas ir miško gyvūnai“.
 7. 2020-09-16. Ekskursija į ekologinį ūkį Širvintų rajone Barčių k. (ūkininkė Joana Zinkevičienė). Ūkio tipas: Augalininkystės ūkis (uogininkystė, sodininkystė). 4 val. 20 vaikų, 5 mokytojai. Vaikai kartu su pedagogais vyko į ekologinį ūkį susipažinti su jo ypatumais. Ūkio šeimininkė vaikams papasakojo apie ekologinę sodininkystę ir augalininkystę.  Vaikai praktiškai susipažino su įvairiomis daržovių rūšimis, išsiaiškino ekologinio ūkio savitumus, jame atliekamus darbus. Ūkininkė vaikams aiškino, kad norint turėti ekologinį daržą, reikia nepamiršti sėjomainos, naudoti tik natūralias trąšas. Pati geriausia iš jų – kompostas. Vaikai sužinojo kaip ir kam gaunamas kompostas, kas yra mulčiavimas, kuo ekologinio ūkio produktai skiriasi nuo neekologinių ūkių produktų . „Vaikų ekologinės savimonės ugdymas puoselėjant ekologinį daržą“. Vilniaus  „Žilvinėlio“ lopšelis- darželis.
 8. 2020-09-19. Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų išvyka į „Lietuvos jūrų muziejų“. Trukmė 12 val. Išvykoje dalyvavo 30 mokytojų iš Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų. Projektas „Mažasis gamtininkas ir miško gyvūnai“.
 9. Edukacinės išvykos. Data: rugsėjis-gruodis. Trukmė: 10 val. Dalyvių skaičius: 120. Išvyka į Pelėdų parką. Išvykų metu vaikai iš arti betarpiškai pabendravo su mūsų paukščiais, sužinojo kiekvieno paukščio atsiradimo istoriją. Susipažino ir su paukščiais, kurių Lietuvoje pamatyti laukinėje gamtoje nėra galimybės. Vaikai sužinojo, kad pelėdos ir apuokai yra gan atsargūs paukščiai, todėl juos laukinėje gamtoje galima nebent išgirsti. Pamatyti laukinę pelėdą yra gana sunku. Vaikams pelėdos paliko didelius įspūdžius ir šiltus prisiminimus.  Apsilankymą pelėdų parke dar ilgai primins su paukščiais darytos fotosesijos. Edukacijos „Žemė-gyvybės planeta“ metu vaikai per eksperimentus ir tyrinėjimus sužinojo apie mūsų Žemę, jos ugnikalnius, natūraliai, per teigiamas emocijas įgijo praktinių ir teorinių žinių. . „Gamtos namų duris pravėrus“. Vilniaus lopšelis-darželis „Žibutė“.
 10. 2020-10-01. VU botanikos sodas. Dalyvavo 31 priešmokyklinės grupės ugdytinis. Botanikos sodo specialistės Rasa Ryliškienė ir Gintarėlė Jurkevičienė vaikus supažindino su botanikos sode augančiais medžiais ir apie juos papasakojo. Vaikai tyrinėjo, klausėsi pasakojimų, kalbėjosi ir sužinojo kuo medžiai yra svarbūs orui, gyvūnams, žmogui ir netgi kitiems augalams, grožėjosi lapų spalvomis, forma, dydžiu. Apžiūrėjo medžių siluetus, žievę, vaisius, sėklas. Aiškinosi kaip medžiai pasisėja, kas padeda sėkloms nukeliauti toli nuo medžio. Vaikai pagal iš anksto paruoštus lapų žemėlapius rinko lapus, vaisius, sėklas, kuriuos grįžę suklijavo į medžių herbariumus. Projektas „Medžių pavėsyje“. Vilniaus lopšelis-darželis „Jovarėlis“.
 11. 2020-09-23/25. Edukacinė išvyka į Nacionalinį lankytojų centrą. Vilniaus Santariškių l/d, Vilniaus l/d ,,Lazdynėlis“, Vilniaus l/d ,,Pakalnutė“. Edukacinės veiklos vyko Saugomų teritorijų nacionaliniame lankytojų centre. Vaikai susipažino su saugomomis Lietuvos teritorijomis, nacionaliniais ir regioniniais parkais, saugomomis augalų ir gyvūnų rūšimis, kraštovaizdžiu. Aiškinosi, kodėl reikia saugoti gamtą, ugdysis norą patiems atrasti mūsų krašto lobius. Vaikai apžiūrėjo informacinius/pažintinius lauko stendus. Vaikai susipažino su augančiais augalais, patikrino, kas slepiasi pievų spintose. Su saugomų teritorijų sistema susipažino sukant krumpliaračius. Apžiūrėjo saugomų teritorijų gamtos „lobius“ sienoje įrengtose ertmėse su konkrečiais daiktais ir interaktyvių priemonių pagalba. Grįžus į ikimokyklinę įstaigą auklėtojos tęsė saugomos aplinkos temą visą savaitę. „Mažieji gamtos saugotojai“. Santariškių lopšelis-darželis.
 12. 2020-10-01. 2020-10-21. Išvyka į ,,Fabijoniškių parką“. Dalyvavo 26 vaikai. Pirmiausia susipažino su parko informacine lenta. Vėliau ieškojo jau žinomų medžių, atpažino, rinko ir rūšiavo lapus, kankorėžius, naudojo  medžių mąstymo žemėlapius. Vaikai pastebėjo, kad mišką galima palyginti su daugiaaukščiu namu. Pirmame aukšte „gyvena” kerpės, samanos, nukritę lapai ir šakelės, o truputį aukščiau – žolės, trečias aukštas – krūmai, ketvirtas – medžiai. Vaikai sužinojo, kad medžiai suteikia pavėsį, valo orą. Vaikų išvada : parkai kuriami, kad žmonės galėtų pailsėtų. Projektas „Medžių pavėsyje“. Vilniaus lopšelis-darželis „Jovarėlis“.
 13. 2020-10-02. Išvykos į mišką, kurių metu 8 grupės (160 vaikų) susipažino su miško biologine įvairove, saugaus ir tinkamo elgesio miške taisyklėmis. Išvykų metu vaikus lydėjo tėvai, kurie taip pat turėjo galimybę dalyvauti edukacinėje veikloje. . „Gamtos pažinimo link – Aš ir Tu pojūčių takeliu“. Vilniaus lopšelis-darželis „Pilaitukas“.
 14. 2020-10-13. Aplinkosauginiai seminarai mokiniams. Trys seminarai. 3 val. 50 dalyvių. Seminarai skirti Aplinkos konkurso „Ekologiškumo virusas plinta“ dalyviams. Aplinkos konkursas „Ekologiškumo virusas plinta“. Vilniaus Žirmūnų gimnazija.
 15. 2020-11-12/13. Aplinkosauginis seminaras mokytojams. 4 seminarai. 4 val. Seminarai skirti pedagogams, paskatinusiems mokinius dalyvauti Aplinkos konkurse „Ekologiškumo virusas plinta“. Aplinkos konkursas „Ekologiškumo virusas plinta“. Vilniaus Žirmūnų gimnazija.
 16. 2020-10-21. Vilniaus Bernardinų sodas. Dalyvavo 31 vaikas. Sode vaikai rinko „rudenio spalvas“, stebėjo medžius, aplankė seniausiąjį Vilniuje ąžuolą, sužinojo jo istoriją. Prie senojo visų medžių karaliaus vaikai davė pažadą saugoti gamtą, medžius, augalus, gyvūnus, paukščius, globoti juos, nešiukšlinti ir rūšiuoti atliekas. Šios išvykos metu vaikai taip pat stebėjo medžių lapų švarą parke. Visi buvo įsitikinę, kad parke oras švaresnis nei prie gatvės, kur liepos lapai buvo tiesiog juodi. Išvykos metu buvo imti vandens mėginukai iš baseinėlio, upės, fontano ir žiūrėta, kas vandenyje plaukioja. Vėliau darželyje vaikai filtravo vandenį pro servetėlę ir pamatė, kad vanduo tapo skaidrus, bet ant servetėlės liko nuosėdos. Vaikai sužinojo, kad geriamas vanduo, taip pat yra išvalomas, nes gamtoje sunku surasti švaraus geriamo vandens. Projektas „Medžių pavėsyje“. Vilniaus lopšelis-darželis „Jovarėlis“.
 17. 2020-10-26. Edukacinė išvyka ,,Mano sodo pažinimas“. 157 vaikai 3-7 metų amžiaus. Vilniaus l/d ,,Lazdynėlis“ darželio sode. 3-7 m. amžiaus vaikai buvo supažindinami su edukaciniu sodu, kuriame auga įvairiausi vaismedžiai, krūmai, uogos. Grupėse vaikai tyrinėjo liečiant, apžiūrinėjant vaistažoles, degustavo jų arbatą, patyrė skonių, spalvų, kvapų pojūčių įvairovę, įvairovę ragaujant vaisius. Vaikai atliko kūrybines užduotėles: kūrė plakatus iš vaistažolių, diskutavo. Organizuota kūrybinių darbų paroda. „Mažieji gamtos saugotojai“. Santariškių lopšelis-darželis.
 18. Pasivaikščiojimai pažintiniu medžių taku. Spalio-lapkričio mėnesiai. Vaikai džiaugėsi, kad medeliai prigijo. Atpažino ir įvardino jame augančius medžius (klevą, beržą, ąžuolą, šermukšnį, eglę, pušį, liepa, kaštoną). Vaikai svarstė, kad kuo daugiau medžių bus pasodinta, tuo oras bus švaresnis, o vasarą galės pasislėpti nuo kaitrios saulutės. Taip pat vaikai sužinojo, kad orams vėstant medžiai numeta lapus. Sužinojo, kad medžių lapus galima kompostuoti ir jais tręšti augalus, o žaidimai lauke ne tik smagu, bet ir sveika. vaikams patiko žaidimas ,,Linksmas medžių lapų lietus“. O medžiams numetus lapus bandė juos atpažinti pagal žievę. Projektas „Medžių pavėsyje“. Vilniaus lopšelis-darželis „Jovarėlis“.
 19. 2020 m. spalis. 2 ornitologo pamokėlės gamtoje „Paukščiai šalia mūsų“. Ornitologo edukacinių pamokėlių „Paukščiai šalia mūsų“ metu sužinojo daug įdomybių apie šalia mūsų gyvenančius paukščius ir klimato kaitos įtaką jų gyvenimui. Šiomis veiklomis ugdoma vaikų jautrumas gamtai ir jos objektams, formuojamos aplinkai draugiškos vertybinės nuostatos. Dalyvių skaičius: 46 vaikai, 5 pedagogai. „Mes – gamtai, gamta – mums“. Vilniaus lopšelis-darželis „Pušynėlis“.
 20. 2020 m. gruodžio 1-3 d. Festivalis „Kita forma“ nuotoliniu būdu: 1. Paskaita „Tvarios Kalėdos“- kaip pasiruošti tvaresniam Kalėdų šventimui. 2. Protmūšis klimato kaitos, žiedinės ekonomikos, klimato kaitos bei atliekų tvarkymo temomis.
 21. Kūrybinės kalėdinės dirbtuvės – gaminamos kalėdinės dekoracijos iš antrinių žaliavų. Dalyviai 208. Lektorius 1. Renginio trukmė – 3 renginiai po 2 akad. valandas. „Gamtai draugiška mokykla“. VšĮ RV agentūra. https://www.facebook.com/KitaformaRV/posts/3339214889537514

https://aplinka.vilnius.lt/kvietimas-i-aplinkosaugini-rengini-kita-forma-festivalis/

 Konkursai, viktorinos

 1. Viktorina ,,Mes – gamtos vaikai“. I etapas: 2020-09-30. Dalyviai: Vilniaus Santariškių l/d, Vilniaus l/d ,,Lazdynėlis“, Vilniaus l/d ,,Pakalnutė“, viso – 189 vaikai. Pirmajame etape dalyvavo 3 įstaigose 9 grupių 5-7 m. amžiaus vaikai. Viktorinos II etapas (nuotoliniu būdu, susijungus visiems vienu metu) 2020-10-07. II etapas vyko tarp 3-jų Įstaigose laimėjusių komandų (naudojant Zoom platformą). Viktorina skirta vaiko patirtiniam gamtos pažinimo ugdymui bei įgytos informacijos per ankstesnes projektines veiklas įsisavinimui. Viktorina vyko ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų grupėse. Viktorinai klausimai buvo parengti pagal pagrindines temas: paukščiai, gyvūnai, augalai, sliekai, vabalai, rūšiavimas, atšilimas ir kt. Vaikai turėjo puikią galimybę pasitikrinti bei įtvirtinti jau turimas žinias apie gamtą bei įgyti naujų. Vaikai varžėsi dėl „Mes – gamtos vaikai” titulo atsakinėdami į klausimus. Vaikai smagiai ir prasmingai leido laiką atlikdami praktines užduotis savo komandose, argumentuotai atsakinėdami į klausimus. Šia patrauklia vaikams veiklos forma sužadinamas vaikų noras ne tik domėtis gamta, bet ir įgyti apie ją naujų žinių, tokiu būdu ugdoma vaikų ekologinė savimonė ir kultūra. Viktorinos dalyviai buvo apdovanoti diplomais ir prizais. Vaikai įtvirtino savo turimas gamtos mokslų, aplinkosaugos žinias. „Mažieji gamtos saugotojai“. Santariškių lopšelis-darželis.
 2. 2020-10-06. Konkursas-viktorina „Ar pažįsti šią daržovę“. 80 vaikų, 10 mokytojų. Konkurse dalyvavo ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai. Ugdytiniai, taikant įvairius ugdymo metodus, įtvirtino pažintinius gebėjimus apie daržoves, patyrė sėkmę, išgyveno teigiamas emocijas, ugdėsi ekologinę savimonę. „Vaikų ekologinės savimonės ugdymas puoselėjant ekologinį daržą“. Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis darželis.
 3. 2020 m. spalis. Šalies ikimokyklinio ugdymo įstaigų aplinkosauginių ugdomųjų veiklų nuotraukų konkursas „Augindamas sveikai, saugau gamtą“. Dalyvavo 10 įstaigų vaikai, 23 mokytojai. „Vaikų ekologinės savimonės ugdymas puoselėjant ekologinį daržą“. Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis darželis.
 4. 2020-10-29. Vilniaus miesto priešmokyklinių grupių vaikų draugiška komandinė viktorina „Mokausi gamtoje ir iš gamtos“. Veiklos trukmė – 1 val. Dalyvių skaičius – 25 Vilniaus miesto priešmokyklinio amžiaus vaikai. Viktorinoje dalyvavo Vilniaus lopšelių-darželių „Medynėlis, „Gilužis“, „Pilaitukas“,  darželio-mokyklos „Aušra“ ugdytinių komandos. „Gamtos pažinimo link – Aš ir Tu pojūčių takeliu“. Vilniaus lopšelis-darželis „Pilaitukas“.
 5. 2020-11-06. 1 klasių mokinių viktorina (1 val.) apie augalus. Dalyvavo 35 mokiniai. Vilniaus senvagės gimnazija.
 6. Virtuali viktorina „Kaip išsaugoti gamtą“ tarp trijų ikimokyklinių įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų. 2020-11-16/20. Projektas „Medžių pavėsyje“. Vilniaus lopšelis-darželis „Jovarėlis“ (137). Viktorina „KAIP IŠSAUGOTI GAMTĄ“ – YouTube
 7. 2020-10-20 – 2020-11-25. Eilėraščių konkursas „Švarioje aplinkoje Gyvybės medis žaliuoja“. Parengti eilėraščių skaitovų konkurso nuostatai. Konkurso metu sudarytos galimybės puoselėti vaikų nusiteikimą estetiniams potyriams bei džiaugsmui padedant pajusti gamtinės aplinkos grožį, perteiktą kalbine raiška. Vaikai su pedagogų pagalba deklamuodami eilėraščius išreiškė savo patyrimą ir žinias apie medžius, mišką, švarią gamtinę aplinką. Dalyvių skaičius: 20 vaikų, 23 pedagogai. „Mes – gamtai, gamta – mums“. Vilniaus lopšelis-darželis „Pušynėlis“. https://aplinka.vilnius.lt/vaikai-kvieciami-dalyvauti-eilerasciu-konkurse-svarioje-aplinkoje-gyvybes-medis-zaliuoja/
 8. 2020-11-25. Aplinkos konkursas „Ekologiškumo virusas plinta“. 3-4 klasės. 19 komandų, 19 pedagogų.
 9. 2020-11-25. Aplinkos konkursas „Ekologiškumo virusas plinta“. 5-6 klasės. 22 komandos, 22 pedagogai.
 10. 2020-11-25. Aplinkos konkursas „Ekologiškumo virusas plinta“. 7-8 klasės. 18 komandų, 18 pedagogų.
 11. 2020-11-25. Aplinkos konkursas „Ekologiškumo virusas plinta“. 9-12 klasės. 15 komandų, 15 pedagogų. Konkurso idėjos autorius ir koordinatorius VŽG moksleivis Kristijonas Vėgėlė. Aktyviai į veiklą įsijungė ir padėjo mokiniams mokytojos Vaida Gailiūnienė ir Daiva Puodžiukienė. Renginiai organizuoti bendradarbiaujant su Jaunųjų žaliųjų organizacija. https://www.youtube.com/watch?v=OzCU1_6vCGs ; https://aplinka.vilnius.lt/ekologiskumo-virusas-2020-paplito/ . Aplinkos konkursas „Ekologiškumo virusas plinta“. Vilniaus Žirmūnų gimnazija.
 12. 2020-10-27. Respublikinis konkursas „Skaitymai medžio pavėsyje“. Trukmė: 3 sav. Buvo sulaukta 16 nufilmuotų skaitymų iš įvairių Lietuvos miestų ikimokyklinių įstaigų ir mokyklų. Pasakoms perteikti buvo panaudoti skirtingi būdai ir metodai: nuo paprasto skaitymo medžio šešėlyje iki mažų spektakliukų gamtoje. Pasakos skaitytos Lietuvių ir rusų kalbomis. Pavyko įgyvendinti pagrindinius parodos uždavinius, kuriais buvo siekiama skatinti šeimas leisti laiką gamtoje, miškuose ir parkuose skaitant pasakas, istorijas apie medžius ir jų naudą žmogui; atkreipti vaikų dėmesį į ekologiją, ugdyti vaikų atsakingą požiūrį į gamtą atrandant ryšį su ja; ugdyti suvokimą apie medžių ekologinę, sociologinę ir estetinę svarbą žmogaus gyvenime; skatinti kūrybinį bendradarbiavimą. „Gamtos namų duris pravėrus“. Vilniaus lopšelis-darželis „Žibutė“.

Parodos

 1. 2020-08-25 – 2020-09-30. Respublikinė kūrybinių darbų paroda „Ramunėlės vitražai“. Sudarytos sąlygos vaikams patirti kūrybos ir saviraiškos džiaugsmą išradingai, savitai kuriant vasaros augalų paveikslus-vitražus, naudojant džiovintus ir gyvus žolynus. Taip patobulintos vaikų gamtamokslinė ir meninė kompetencijos, skatinant kūrybiškumą ir racionalų gamtos resursų naudojimą, inspiruotas įsitraukimas į aplinkos stebėjimą ir puoselėjimą, sudarytos sąlygos susipažinti su vasaros augmenija ir atskleisti patirtį ir įspūdžius kūrybine raiška. Dalyvių skaičius: 19 ugdymo įstaigų iš 4 Lietuvos miestų, eksponuota 52 darbai. „Mes – gamtai, gamta – mums“. Vilniaus lopšelis-darželis „Pušynėlis“.
 2. 2020-09-14/18. Koliažų paroda aplinkosaugine tema ,,Rudens spalvų mozaika“. Dalyviai: Vilniaus Santariškių l/d 154 vaikai 2-7 m. amžiaus, l/d „Pakalnutė“ 137 vaikai 3-7 m. amžiaus, l/d „Lazdynėlis“ 157 vaikai 3-7 m. amžiaus. 3 įstaigose sukurtos 25 skirtingos mozaikos, takeliai iš gamtinės medžiagos. Kūrybiniame procese dalyvavo 448 vaikai, įsitraukė šeimos rinkdamos bei dovanodamos gamtinę medžiagą, kurią vaikai panaudojo savo kūrybinei raiškai. Pasitelkus meninės raiškos priemones darželio bendruomenė (vaikai, tėvai, įstaigos darbuotojai) turėjo galimybę išreikšti savo kūrybiškumą, nuotaiką, emocijas gamtai kurdami mozaikas lauko aplinkoje iš įvairios gamtinės medžiagos, taip ugdantis supratimą apie racionalų gamtos resursų naudojimą, pagarbą gamtai, gamtojautą. Darbai buvo eksponuojami bendroje lauko darželio aplinkoje. Ekspozicija džiugino iki 11 mėn. vidurio. „Mažieji gamtos saugotojai“. Santariškių lopšelis-darželis.
 3. 2020-10-5/9. Vaikų darbų paroda „Medžių antspaudai“. Vilniaus l/d. „Jovarėlis“ kieme Projektas „Medžių pavėsyje“. Vilniaus lopšelis-darželis „Jovarėlis“.
 4. 2020-10-12 – 2020-10-30. Vilniaus miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų nuotraukų paroda „Vilniaus langai į gamtą“. Parengti parodos nuostatai. Parodos metu Vilniaus ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenės paskatintos atkreipti dėmesį  į gamtos objektus Vilniaus miesto gamtinėse teritorijose, atskleisti Vilniaus miesto gamtos grožį bei įvairovę fotografuojant ir jį populiarinti eksponuojant gamtos objektų nuotraukas. Paroda sudarė sąlygas vaikams mokytis pažinti Vilniaus gamtą miesto gamtinėse teritorijose, formuoti aplinkai draugiškas vertybines nuostatas, ugdantis atvirumą ir jautrumą gamtai, supančiai aplinkai. Dalyvių skaičius: 14 ugdymo įstaigų, eksponuota 59 fotografijos. „Mes – gamtai, gamta – mums“. Vilniaus lopšelis-darželis „Pušynėlis“.
 5. Nuotraukų paroda ,,Aš aplinkos kūrėjas“. 2020-10-12/16. Dalyvavo 3 įstaigų 3-7 m. amžiaus vaikų 26 grupių vaikai ir jų šeimos. Bendras dalyvių skaičius per 500 (vaikai ir tėvai). Vilniaus Santariškių l./d. organizavo parodos atidarymo šventę, kurioje koncertavo Įstaigos vaikai. Dalyvaujančios įstaigos: Vilniaus Santariškių l/d, Vilniaus l/d ,,Lazdynėlis“, Vilniaus l/d ,,Pakalnutė“. Bendradarbiaujant su ugdytinių šeimomis kvietėme visus stebėti, pažinti ir fiksuoti nuotraukomis gamtos (ne)tvarkymo, (ne)saugojimo vaizdus. Įstaigos galerijoje buvo surengta darbų/nuotraukų paroda „Aš aplinkos kūrėjas“. Po parodos, vaikai savo grupėse su auklėtojomis vedė refleksiją, dalinosi įspūdžiais, mintimis, ką galiu padaryti, kad aplinka, kurioje aš gyvenu, būtų saugi ir sveika. Daugiausiai įvertintų nuotraukų fotografai buvo apdovanoti. „Mažieji gamtos saugotojai“. Santariškių lopšelis-darželis.
 6. 2020-10-26/30.Vaikų darbų paroda „Bernardinų sodas” Vilniaus l/d. „Jovarėlis“  Projektas „Medžių pavėsyje“. Vilniaus lopšelis-darželis „Jovarėlis“.
 7. 2020-10-19/26. Vaikų darbų paroda iš buitinių atliekų. Vilniaus l/d. „Jovarėlis“ Projektas „Medžių pavėsyje“. Vilniaus lopšelis-darželis „Jovarėlis“.
 8. 2020-10-19/13. Vaikų darbų paroda „Medžių pasaulyje“ „IKI“ prekybos centre S. Stanevičiaus g. 23, Vilnius. Projektas „Medžių pavėsyje“. Vilniaus lopšelis-darželis „Jovarėlis“.
 9. Bendruomenės narių kūrybinių darbų paroda „Įminkime miško paslaptis“. Paroda vyko spalio mėnesį darželio teritorijoje. „Paukštelių“ grupės pavėsinėje buvo eksponuojami pačių tėvelių bei vaikų kūrybiniai darbai, pagaminti iš pasivaikščiojimo po mišką metu surinktos gamtinės medžiagos. „Gamtos pažinimo link – Aš ir Tu pojūčių takeliu“. Vilniaus lopšelis-darželis „Pilaitukas“.
 10. 2020-11-09/13 dienomis. Vaikų-tėvų-darbuotojų nuotraukų paroda Vilniaus l/d. „Jovarėlis“ kieme „Medžiai“. Projektas „Medžių pavėsyje“. Vilniaus lopšelis-darželis „Jovarėlis“.
 11. 2020-11-13 – 12-11. Vaikų-tėvų-darbuotojų nuotraukų paroda „Medžiai“ „IKI“ prekybos centre S. Stanevičiaus g. 23, Vilnius. Projektas „Medžių pavėsyje“. Vilniaus lopšelis-darželis „Jovarėlis“.
 12. 2020-11-16 – 2020-11-30. Respublikinė vaikų kūrybinių darbų paroda „Augalų istorijos: „Girios medeliai, žali žaliuonėliai“. Dalyvių skaičius: 17 ugdymo įstaigos iš 7 Lietuvos miestų, eksponuota 46 darbai. Parengti parodos nuostatai. Užmegzti partnerystės ryšiai su Eugenijos Šimkūnaitės labdaros ir paramos fondu. Parodos metu sudarytos sąlygos vaikams susipažinti su E. Šimkūnaitės kūryba, perteikti savo žinias, patirtį ir įspūdžius apie medžius iliustruojant knygos „Girios medeliai, žali žaliuonėliai“ pasakas meninės raiškos priemonėmis. „Mes – gamtai, gamta – mums“. Vilniaus lopšelis-darželis „Pušynėlis“. Šiomis veiklomis ugdomas vaikų atvirumas estetiniams įspūdžiams gamtoje, supančios aplinkos grožiui. Parodos taip pat paskatino ugdymo įstaigų bendravimą ir bendradarbiavimą plėtojant gamtos pažinimo ir saugojimo idėjas. https://aplinka.vilnius.lt/kvietimas-kurti-ir-dalyvauti-parodoje-augalu-istorijos-girios-medeliai-zali-zaliuoneliai/ .
 13. Vaikų darbelių paroda „Medžių pavėsyje”. 1 dalis. Virtuali. Projektas „Medžių pavėsyje“. Vilniaus lopšelis-darželis „Jovarėlis“. https://www.youtube.com/watch?v=tkYrTuucalA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR16WNfNOVkbzeUEJT_u4wSUYGy7AvN-F-eIW9_I4kNqXnpQxAHr5jvUuW8
 14. Vaikų darbelių paroda „Medžių pavėsyje”. 2 dalis. Virtuali. Projektas „Medžių pavėsyje“. Vilniaus lopšelis-darželis „Jovarėlis“. https://www.youtube.com/watch?v=lpvW9_sbLAE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3eKcZh2R5N4unQFG_S-zPIHVZ5QRxXx7Tz3h6oLeLEz0wlDFMUHDujjmk
 15. Vaikų darbelių paroda „Medžių pavėsyje”. 3 dalis. Virtuali. Projektas „Medžių pavėsyje“. Vilniaus lopšelis-darželis „Jovarėlis“.
 16. https://www.youtube.com/watch?v=jIiRAdCzcF0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2jhdOvmRTC5D4feUdg4qjNlZItn7b-wB-Ug9YYEg_uwMCqY3URWu7Tp3A
 17. Vaikų darbelių paroda „Medžių pavėsyje”. 4 dalis. Virtuali. Projektas „Medžių pavėsyje“. Vilniaus lopšelis-darželis „Jovarėlis“.

https://www.youtube.com/watch?v=R9N-nmOHy-Q&feature=youtu.be&fbclid=IwAR08KKK4CWgZ9rfdlUpHJputDOX6ptw91GY5f3N9zOFef_2a6xeZWqRYZ7A

 1. Vaikų darbelių paroda „Medžių pavėsyje”. 5 dalis. Virtuali. Projektas „Medžių pavėsyje“. Vilniaus lopšelis-darželis „Jovarėlis“.

https://www.youtube.com/watch?v=EsK8XBwuUOA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0PxG6DScvXtso4LNhwfx6orLOZ4_TDKCmCCUaCNEhCjRCvuYX7NwDiD9U

 1. Virtuali vaikų, tėvų, darbuotojų fotografijų paroda „Medžiai“. Projektas „Medžių pavėsyje“. Vilniaus lopšelis-darželis „Jovarėlis“. https://padlet.com/ladovile/bt9z1dc40ti1co2f
 2. 2020-09-23/30. Respublikinė darbelių paroda „Miško pasaka“. Trukmė: 8 dienos. Parodoje buvo eksponuojami darbeliai iš 22 įstaigų. Dalyvių skaičius: 334. Parodos metu pavyko įtraukti vaikus, tėvus ir pedagogus į aktyvią kūrybinę veiklą, skatinančią daugiau laiko leisti gamtoje: miškuose ir parkuose, pastebint jų grožį, naudą, suvokiant miško ekologinį ir estetinį vaidmenį žmogaus gyvenime. Veiklų metu vaikai sužinojo, o pedagogai turėjo progą prisiminti, koks svarbus žmogaus ir medžio ryšys. „Gamtos namų duris pravėrus“. Vilniaus lopšelis-darželis „Žibutė“.
 3. 2020-10-01_2020-11-30. 4 parodos. Dalyvavo 149 mokiniai ir pristatyti 149 Vilniaus senvagės gimnazija.
 • Mokinių darbų paroda ,,Augalas ir jo paslaptys“ (pasiruošimui reikėjo 12 val.).
 • Plakatų ,,Rudeninis Medžio rūbas“ paroda.
 • Paroda ,,Krito lapas rudeninis“.
 • Paroda ,,Lapas lape“.

Publikacijos, straipsniai, sklaida

 1. 2020-11-23 portale svietimonaujienos.lt publikuotas straipsnis „Projektas „Mes – gamtai, gamta – mums“. „Mes – gamtai, gamta – mums“. Vilniaus lopšelis-darželis „Pušynėlis“. https://www.svietimonaujienos.lt/projektas-mes-gamtai-gamta-mums/
 2. 2020-10-30. Sandra Nemcevienė. Medžius mylėti ir saugoti – svarbu. „Gamtos namų duris pravėrus“. Vilniaus lopšelis-darželis „Žibutė“. https://www.svietimonaujienos.lt/medzius-myleti-ir-saugoti-svarbu/ .
 3. 2020-09-30. Audronė Markevičienė. https://www.svietimonaujienos.lt/papuosiu-darzeli-pavasariniais-ziedais/ . „Gamtos namų duris pravėrus“. Vilniaus lopšelis-darželis „Žibutė“.
 4. 2020-09-30. Audronė Markevičienė. https://www.svietimonaujienos.lt/vilniaus-lopselio-darzelio-zibute-paroda-misko-pasaka/ . „Gamtos namų duris pravėrus“. Vilniaus lopšelis-darželis „Žibutė“.
 5. 2020-09-24. Audronė Markevičienė.  https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/straipsniai/dalijames-patirtimi/vilniaus-lopselio-darzelio-zibute-paroda-misko-pasaka/27289 . „Gamtos namų duris pravėrus“. Vilniaus lopšelis-darželis „Žibutė“.
 6. 2020-10-30. Sandra Nemcevienė. https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/straipsniai/dalijames-patirtimi/medzius-myleti-ir-saugoti-svarbu/27389 . „Gamtos namų duris pravėrus“. Vilniaus lopšelis-darželis „Žibutė“.
 7. Sandra Nemcevienė. https://zpasaulis.lt/isiklausant-i-medzio-prasyma/. „Gamtos namų duris pravėrus“. Vilniaus lopšelis-darželis „Žibutė“.
 8. Vykdant projektą VšĮ „Ekologinio švietimo centras“ šio centro leidžiamame nacionaliniame savaitraštyje „Žaliasis pasaulis“ išspausdino 18 publikacijų (bendra apimtis – 15672 kv. cm), kurios siejasi ir su kitais vykdytais mieste tuo metu aplinkosauginiais projektais.
 9. Vilniaus lopšelio-darželio „Pilaitukas“ svetainėje: http://pilaitukas.lt/2020/10/13/gamtos-pazinimo-link-as-ir-tu-pojuciu-takeliu/

http://pilaitukas.lt/2020/11/03/viktorina-mokausi-gamtoje-ir-is-gamtos/

http://pilaitukas.lt/2020/11/03/bendruomenes-paroda-iminkime-misko-paslaptis/

http://pilaitukas.lt/2020/12/02/4812/

 1. 2020-11-12. „Žaliasis pasaulis“ patalpintas straipsnis: https://zpasaulis.lt/pojuciu-takeliu/ . Nr.39.
 2. Sklaida apie Vilniaus lopšelio-darželio „Pilaitukas“ bendruomenės vykdomo projekto eigą viešinta virtualioje respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio mokytojų visuomenės aplinkosauginio švietimo ir atvirų techninių kūrybinių dirbtuvių teorinėje-praktinėje konferencijoje. Pristatytas žodinis pranešimas „Gamtos pažinimo link – Aš ir Tu pojūčiu takeliu“, kuriame buvo pateiktas projekto apibendrinimas. http://santariskiudarzelis.lt/wp-content/uploads/2020/11/7-Gamtos-pazinimo-link-as-ir-tu-pojuciu-takeliu.pdf
 3. Straipsniai Švietimo naujienose, ikimokyklinis.lt:

https://www.svietimonaujienos.lt/gamtos-pazinimo-link-as-ir-tu-pojuciu-takeliu/?fbclid=IwAR36rywS39uPOWs3eiC1xLkooytNzTfywWsWvY2YeCqFXChxoOMsIOVxN8A

https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/straipsniai/dalijames-patirtimi/gamtos-pazinimo-link-as-ir-tu-pojuciu-takeliu/27497

https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/straipsniai/dalijames-patirtimi/gamtos-pazinimo-link-as-ir-tu-pojuciu-takeliu/27497

Informacija: ekologė doc.dr. Ona Motiejūnaitė, Ona.Motiejunaite@vilnius.lt

Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyris