2021 metais įgyvendintas aplinkosauginio švietimo projektas „Gamtos namų duris pravėrus“

2021 metais Vilniaus lopšelis-darželis „Žibutė“ įgyvendino Vilniaus miesto savivaldybės programos „Savivaldybei pavaldžių įstaigų aplinkosauginis švietimas“ lėšomis finansuojamą projektą „Gamtos namų duris pravėrus“. Įstaigos bendruomenė susibūrė aplinkosauginei veiklai organizuodama vaikų gamtamokslinį ugdymą žaliosiose edukacinėse erdvėse, konkursus, parodas. Įsigyta mokymo priemonių edukacinių erdvių atnaujinimui ir veiklų jose tobulinimui ir plėtotei.

Apie vykdytas veiklas: Gamtos namų duris pravėrus

Vykdytų renginių nuostatai:  GAMTOS ABĖCĖLĖMEDĮ              MEDĮ STEBIU GALVELĘ SUKU. NUOSTATAI (1)

Visuomenės ekologinio, aplinkosauginio švietimo veiklas Vilniaus miesto savivaldybėje kuruoja ekologė, doc. dr. Ona Motiejūnaitė. [email protected] .

Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyris