2021 metais įgyvendintas aplinkosauginio švietimo projektas „Jovarėlio sodelis“

2021 metais, įgyvendinant Vilniaus miesto savivaldybės programą „Savivaldybei pavaldžių įstaigų aplinkosauginis švietimas“, Vilniaus lopšelis-darželis „Jovarėlis“ vykdė projektą „Jovarėlio sodelis“.  Vykdytojai kūrė ir kūrybingai naudojo vaikų ugdymui(si) žaliąsias edukacines erdves, organizavo aplinkosauginius renginius, rengė metodinę medžiagą. Projektas buvo naudingas visai bendruomenei: išsiplėtė vaikų pažinimo kompetencija, praturtintos svarbios vertybinės nuostatos: pagarbos gamtai, aplinkai, gilinta gamtojauta; vaikai daug buvo gamtoje ir turėjo galimybę ją pažinti bei kaupti patirtį, ją stebėdami, tyrinėdami ar, tiesiog, prie jos prisiliesdami, įgyti aplinkos tvarkymo, priežiūros, saugojimo įgūdžių; projekto veiklos suteikė žinių, gebėjimų ir naujų patirčių ne tik vaikams, bet ir mokytojams, tėvams; didelis procentas šeimų įsitraukė į prasmingą ir kryptingą aplinkosauginį savo vaikų ugdymą, jie pajuto aktyvios veiklos gamtoje, gryname ore naudą vaiko sveikatai, pažintiniam smalsumui, teigiamoms emocijoms, suprato vaikų gamtamokslinio ugdymo svarbą, patyrė, su kokiu noru bei džiaugsmu vaikai tyrinėja gamtą!; jeigu projekto pradžioje tėvai pasyviai dalyvavo veiklose, tai po mėnesio pasiūlymų ir iniciatyvų sulaukta tiek, kad stigo laiko jas įgyvendinti; pastebėjome, kad padaugėjo šeimų išvykų į gamtą – vaikai su šeima kiekvienas išeigines apsilankydavo miške, sode ar parke; sužinoję, ką veikia vaikai darželyje, tėvai daugelį veiklų atkartodavo ar jas plėtodavo su vaikais savaitgaliais; projekto lėšomis įgytos aplinkos tyrimo priemonės skatina vaikus tyrinėti, padeda pažinti gamtą ir suprasti aplinkai draugiškos veiklos svarbą; „Žydinčios pievelės“ ir „Jovarėlio sodelio“ vaismedžių ir lysvių įrengimas ne tik puošia darželio kiemą, yra puiki edukacinė erdvė vaikų veikloms, bet kartu švarina orą nuo mašinų išmetamų dujų taršos, patenkančios į darželio teritoriją iš šalia esančių gatvių. Projekto veiklų trumpas apibendrinimas:

Jovarėlio sodelis

Parengta metodinė medžiaga:

Atradimų dienoraštis. l-d Jovarėlis        JOVARĖLIO SODELIO VAISTAŽOLIŲ KNYGA

Prieskonių seklio informacija                  Prieskonių seklio lentelė

Klimato kaitos detektyvas                        Vaistažolių arbatų nauda

Visuomenės ekologinio, aplinkosauginio švietimo veiklas Vilniaus miesto savivaldybėje kuruoja, žaliųjų edukacinių erdvių klausimais konsultuoja ekologė, doc. dr. Ona Motiejūnaitė: Ona.Motiejunaite@vilnius.lt 

Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyris