2023 metų Vilniaus miesto švietimo įstaigų žaliųjų edukacinių erdvių konkurso rezultatai

2023 metais Vilniaus miesto savivaldybė inicijavo Vilniaus miesto švietimo įstaigų žaliųjų edukacinių erdvių konkursą. Žaliosios politikos institutas įgyvendino projektą „Vilniaus miesto švietimo įstaigų žaliųjų edukacinių erdvių konkursas“, projekto vadovė Lina Ručinskienė. Vykdant projektą buvo sudaryta konkurso edukacinių erdvių vertinimo komisija, paskelbta informacija kviečianti įstaigų bendruomenes dalyvauti konkurse. Tad konkurse galėjo dalyvauti visos Vilniaus miesto švietimo įstaigos, tereikėjo atsiųsti organizatoriams dalyvio anketą.

2023 metų Vilniaus miesto švietimo įstaigų žaliųjų edukacinių erdvių konkurse dalyvavo 15 įstaigų. Konkurso vertinimo komisijos nariai aplankė visas įstaigas, bendravo su pedagogais, susipažino su edukacinių erdvių naudojimu ir savo pastebėjimus apibendrino leidinyje, kuriame supažindino su visų dalyvių naudojamomis edukacinėmis erdvėmis. Siekiant plėtoti edukacinių erdvių kūrimą pedagogams buvo organizuoti du seminarai. Vienas seminaras vyko VDU botanikos sode, kur buvo susipažinta su edukacine klase ir joje vykstančiomis edukacijomis, įvairiomis augalų ekspozicijomis. Kitas seminaras vyko Verkių ir Pavilnių regioninių parkų Lankytojų centre ir Verkių rūmų parke. Pedagogai buvo supažindinti su ekspozicijomis, parko ir rūmų istorija, aptartos edukacijų galimybės įvairaus amžiaus mokiniams.

Lapkričio 16 dieną Vilniaus miesto savivaldybėje vykusioje aplinkosauginėje konferencijoje buvo aptarti konkurso rezultatai, pristatyti žaliųjų edukacinių erdvių pavyzdžiai, apdovanoti visi konkurso dalyviai.

Konkurso naujovė – šiais metais konkurso komisijos nariai nutarė mokykloms, geriausiai kuriančioms ir naudojančioms edukacines erdves ir jau tapusiomis Nacionalinio mokyklų edukacinių erdvių konkurso nugalėtojomis, suteikti vardą Vilniaus miesto žaliųjų edukacinių erdvių ambasadorius ir įteikti ne tik diplomą, bet ir šį garbingą vardą patvirtinančią lentelę. Toks įvertinimas skirtas dviem Vilniaus mokykloms.

Vilniaus miesto žaliųjų edukacinių erdvių ambasadorius – Vilniaus Volungės mokykla-darželis.

Vilniaus miesto žaliųjų edukacinių erdvių ambasadorius – Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis-darželis.

Komisija, atsižvelgdama į mokyklų edukacinių erdvių funkcionalumą, parengtos metodinės medžiagos įvairovę ir kokybę, paskirstė 1-3 vietas. Šių vietų laimėtojams įteikti Vilniaus mero parašu patvirtinti diplomai ir specialieji prizai (mikroskopas, leidiniai, žaidimai ir kt.)

I vieta. Vilniaus Verkių mokykla-daugiafunkcinis centras.

I vieta. Vilniaus lopšelis-darželis „Vaidilutė“.

II vieta. Vilniaus Markučių lopšelis-darželis.

II vieta. Vilniaus lopšelis-darželis „Viltenė“.

III vieta. Vilniaus lopšelis-darželis „Papartis“.

III vieta. Vilniaus lopšelis-darželis „Pilaitukas“.

Konkurse dalyvavusios mokyklos buvo nominuotos už vykdomas aplinkosaugines ir gamtos pažinimo veiklas. Įteiktos 7 nominacijos.

Žalioji mokykla be sienų – Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazija.

Gamtos mokslų mylėtojų mokykla – Vilniaus Lazdynų mokykla.

Gamtos bičiuliai – Vilniaus lopšelis-darželis „Pušynėlis“.

Žaliųjų edukacinių erdvių startuolis – Vilniaus lopšelis-darželis „Pasaka“.

Žalioji sveikatos sala – Vilniaus lopšelis-darželis „Sveikuolis“.

Mažieji miško vaikai – Vilniaus lopšelis-darželis „Voveraitė“.

Gamtai draugiškas darželis – Vilniaus lopšelis-darželis „Žolynas“.

Sveikinimai visiems konkurso dalyviams. Vilniaus miesto savivaldybės Miesto aplinkos skyriaus padėkos įteiktos visų mokyklų žaliųjų edukacinių erdvių koordinatoriams. Linkime mokyklų bendruomenėms savo įstaigos aplinką paversti atvira žaliąja knyga, kurią mokėtų skaityti visa bendruomenė.

Konkursas baigėsi, tačiau darbai tęsiasi. Bendraujant su pedagogais buvo akivaizdu, kad konkursas dar labiau motyvavo juos savo įstaigos ir miesto aplinką naudoti edukacijai, kurti metodines priemones, planuoti edukacines erdves ir jas kuo dažniau naudoti ugdymo procese.

Aplinkos apsaugos programų ir želdinių tvarkymo poskyris