Abiotinės aplinkos tyrimai lopšelyje-darželyje

Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelyje-darželyje vyko aplinkosauginio projekto „Atrandu, tyrinėju, suprantu, saugau“ edukacinė veikla naujai įrengtose edukacinėse erdvėse. Vaikams sudarytos galimybės tirti oro, vandens, dirvos savybes. Iš projekto lėšų įsigyti dideli  lauko termometrai oro ir vandens temperatūrai matuoti bei pokyčiams stebėti,  vėjarodė – vėjo krypčiai nustatyti ir kitos priemonės. Pedagogės su vaikais atlieka įvairius eksperimentus ir taip susipažįsta su abiotine aplinka ir jos savitumais, savo patirtį apibendrino parengiant aplinkos tyrimo metodikas.

Vaikai supažindinami su abiotine aplinka akcentuojant: klimato kaitą, abiotinių veiksnių reikšmę, oro kokybės svarbą žmogui ir gamtai, dirvožemio, vandens išteklių naudojimą ir apsaugą, naudingąsias iškasenas ir jų racionalų naudojimą.

Visa lopšelio-darželio bendruomenė dalyvauja sistemingai organizuojamoje aplinkosauginėje projektinėje veikloje. Akcentuojamas patirtinis mokymas(is) – artimosios aplinkos pažinimas per pojūčius (jusles), praktinę veiklą. Formuojamas vaiko pozityvus emocinis ryšys – santykis su supančia aplinka, leidžiantis patirti teigiamas emocijas artimiausioje gamtinėje aplinkoje, išgyventi pažinimo džiaugsmą. Vaikai įsisavina saugaus gamtos tyrinėjimo įgūdžius, vartoja išmoktas sąvokas ir terminus, mokosi pažinti aplinką, atpažinti artimiausioje aplinkoje sutinkamas gamtines medžiagas, tyrinėti gamtos objektus ir gamtinius procesus, suvokti savo pojūčius, ugdytis gebėjimą žodžiu ir kūrybiniais darbais išreikšti jausmus bei požiūrį į vykstančius gamtoje procesus.

Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelio-darželio pedagogių parengtos aplinkos tyrimo metodikos:

Oro savybių tyrimas

Vandens tyrimai

Vanduo1

Vanduo2

Dirvos tyrimai

Aplinkos apsaugos poskyris