Aktuali informacija statinių savininkams (naudotojams)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 49 straipsnio 1 dalies 3 punktu, statinių naudojimo priežiūrą atlieka savivaldybių administracijos. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybės administracija) direktoriaus 2019-12-19 įsakymu Nr. 30-3226/19 patvirtintose Statinių naudojimo priežiūros taisyklėse nurodoma, kad statinių naudojimo priežiūros vykdytojų funkcijas Vilniaus mieste atlieka Savivaldybės administracijos Būsto administravimo skyriaus Statinių naudojimo priežiūros poskyrio specialistai (toliau – priežiūros vykdytojai).

Informuojame, kad priežiūros vykdytojai 2023 m. birželio – liepos mėn. vykdys nebaigtos statybos statinių ir patalpų, tai pat statinių, kurių savininkai arba naudotojai nevykdo Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 47 straipsnyje nustatytų statinių naudotojų pareigų prižiūrėti statinį, apžiūras Vilniaus mieste. Apžiūrų metu nustačius pažeidimus susijusius su statinių priežiūra ar naudojimu, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021-06-23 sprendimu Nr. 1-1042, bus siūloma minėtus statinius apmokestinti maksimaliu nekilnojamojo turto mokesčio tarifu.

Pažymime, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatomis, pastatytą naują ypatingąjį ar neypatingąjį statinį (jo dalį) galima naudoti tik atlikus statybos užbaigimo procedūras, statinio (patalpos) 100 procentų baigtumą įregistravus Nekilnojamojo turto registre (nuostatos neprivalomos statant vieno ir dviejų butų gyvenamuosius namus, inžinerinius tinklus ir susisiekimo komunikacijas).