Apie edukacines erdves mokyklų aplinkoje

Gegužės 20 dieną įvyko Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro pedagogų organizuota respublikinė konferencija „Mano žalioji palangė“. Tai šių metų konkurso „Mano augalo vardas“  baigiamasis renginys. Konkursas tapo tradiciniu, jis vyksta jau 11-us metus.

Apie konkursą skaityti:

https://www.svietimonaujienos.lt/paskelbti-konkurso-mano-zalioji-palange-laimetojai/

https://aplinka.vilnius.lt/konferencijoje-aptarta-konkurso-mano-zalioji-palange-rezultatai-ir-edukaciniu-erdviu-kurimo-patirtis/

Pranešimą „Edukacinės erdvės mokyklų aplinkoje“ pristatė gamtos mokslų daktarė Ona Motiejūnaitė (Vilniaus miesto savivaldybės ekologė, Vilniaus kolegijos docentė), kuri visus dalyvius pasveikino su originaliais žaliųjų palangių sprendiniais, padėkojo kūrybingiesiems, darbštiesiems pedagogams ir pakvietė žaliąsias palanges perkelti į edukacines erdves. Lektorė pranešime aptarė edukacinių erdvių mokyklų aplinkoje kūrimo klausimus, teminių erdvių įvairovę ir pakvietė į kelionę po Lietuvos mokyklų edukacines erdves, kuriose kūrybingai vykdoma įdomi tiriamoji veikla. Pranešime pateikta daugybė gerosios edukacinių erdvių naudojimo patirties pavyzdžių, akcentuota, kad gamta apdovanojo mus puikiomis edukacinėmis priemonėmis, tik reikia jas išmaniai, originaliai naudoti. Klausytojai išgirdo daug originalių idėjų, tikimasi, kad bent kelios jų bus įgyvendintos mokyklose.

Jeigu negalėjote dalyvauti konkurso „Mano žalioji palangė“ baigiamojoje šventėje 2021 gegužės 20 d., dabar turite progą pamatyti dr. Onos Motiejūnaitės skaitytą pranešimą apie edukacines erdves mokyklose ir kaip jose estetiškai panaudoti užaugintus augalus, pranešime idėjų ras ir visi žaliųjų edukacinių erdvių kūrėjai:

Edukacinės erdvės mokyklų aplinkoje (Dr. Ona Motiejūnaitė) – YouTube https://www.youtube.com/watch?v=ZHSNzmGmiuU

Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyris