Apie gamtą ir jos tyrimus

Šiame puslapyje rasite nuorodas į straipsnius apie gamtos objektus, jų tyrimus ir įvairias edukacines veiklas


Informatyvi knyga apie Lietuvos moliuskus gamtos mylėtojams. Neseniai pasirodęs Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus leidinys „Lietuvos moliuskai“ – plačiajai gamtos mylėtojų bendruomenei skirta lengvai suprantama ir įdomi knyga, atverianti vartus į sausumoje, gėluose ir posūriuose vandenyse aptinkamų moliuskų pasaulį ir padedanti jį pažinti. Pirmą kartą visas moliuskų grupes vienoje knygoje buvo aprašęs malakologijos mūsų šalyje pradininkas akademikas prof. Pranciškus Šivickis 1960 metais. Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejuje saugoma asmeninė jo surinkta moliuskų kolekcija. Šią knygą malakologas Albertas Gurskas parengė, remdamasis muziejuje sukaupta pagrindine Lietuvoje moliuskų duomenų baze. Iš viso aprašytos 167 sraigių ir dvigeldžių moliuskų rūšys. Kiekvienas aprašas yra iliustruotas.

Albertas Gurskas. Moliuskų katalogas. Katalogas sudarytas naudojantis Kauno zoologijos muziejaus malakologinių duomenų baze, kurioje kaupiami moliuskų rinkinių, mokslinių publikacijų ir specialistų pateikti duomenys. Šia apibendrinta informacija siekiama padėti gamtininkams susidaryti vaizdą apie mūsų krašto malakofauną ir jos ištirtumą. http://www.macrogamta.lt/lt/lietuvos-moliusk%C5%B3-katalogas/lietuvos-moliusk%C5%B3-katalogas-%C4%AFvadas

Lietuvos gėlininkai konferencijoje nagrinėjo gražios ir jaukios aplinkos kūrimo poreikius, tendencijas. O. Motiejūnaitė. 2016-05-04. http://aplinka.vilnius.lt/lt/index.php/lietuvos-gelininkai-konferencijoje-nagrinejo-grazios-ir-jaukios-aplinkos-kurimo-poreikius-tendencijas/

Vilniaus pedagogai nagrinėjo edukacinių erdvių kūrimo klausimus. O. Motiejūnaitė. 2016-03-31 http://aplinka.vilnius.lt/lt/index.php/10961/

Žemės dienai skirtame renginyje mintys apie medžius. O. Motiejūnaitė. 2016-03-30. http://aplinka.vilnius.lt/lt/index.php/zemes-dienai-skirtame-renginyje-mintys-apie-medzius/

Konferencija „Visuomenės ekologinės savimonės ugdymas“ (I). O. Motiejūnaitė. 2017-03-22. http://aplinka.vilnius.lt/lt/index.php/konferencija-visuomenes-ekologines-savimones-ugdymas-i/

Konferencijoje „Edukacinės erdvės švietimo įstaigose – pažinimo, kūrybos ir vadybos darna“ diskutuota ugdymosi aplinkos modernėjimo klausimais. O. Motiejūnaitė. 2017-02-27. http://aplinka.vilnius.lt/lt/index.php/konferencijoje-edukacines-erdves-svietimo-istaigose-pazinimo-kurybos-ir-vadybos-darna-diskutuota-ugdymosi-aplinkos-modernejimo-klausimais/

Kvietimas į konferenciją „Edukacinės erdvės švietimo įstaigose – pažinimo, kūrybos ir vadybos darna“. O. Motiejūnaitė. 2017-02-07. http://aplinka.vilnius.lt/lt/index.php/kvietimas-i-konferencija-edukacines-erdves-svietimo-istaigose-pazinimo-kurybos-ir-vadybos-darna/

Technologijų idėjų mugėje kūrybiškumo proveržis ir aplinkai draugiška atmosfera. O. Motiejūnaitė. 2016-12-06. http://aplinka.vilnius.lt/lt/index.php/technologiju-ideju-mugeje-kurybiskumo-proverzis-ir-aplinkai-draugiska-atmosfera/

Ekologinio švietimo seminare kuriamos floristinės kompozicijos iš gamtinės medžiagos ir atliekų. O. Motiejūnaitė. 2016-11-30. http://aplinka.vilnius.lt/lt/index.php/ekologinio-svietimo-seminare-kuriamos-floristines-kompozicijos-is-gamtines-medziagos-ir-atlieku/

Vilniuje gyventi patinka ir paukščiams. O. Motiejūnaitė. 2016-11-30. http://aplinka.vilnius.lt/lt/index.php/vilniuje-gyventi-patinka-ir-pauksciams/

Tarptautinėje konferencijoje nagrinėti Edukacinių erdvių kūrimo klausimai, apdovanoti kūrybiškiausi jų kūrėjai. O. Motiejūnaitė. 2016-11-21. http://aplinka.vilnius.lt/lt/index.php/tarptautineje-konferencijoje-nagrineti-edukaciniu-erdviu-kurimo-klausimai-apdovanoti-kurybiskiausi-ju-kurejai/

Ekologinio švietimo seminare pedagogai nagrinėjo aplinkos tyrimo metodikas. O. Motiejūnaitė. 2016-10-13. http://aplinka.vilnius.lt/lt/index.php/ekologinio-svietimo-seminare-pedagogai-nagrinejo-aplinkos-tyrimo-metodikas/

Ekologinio švietimo seminare pedagogams aptarti edukacinių erdvių kūrimo klausimai. O. Motiejūnaitė. 2016-09-30. http://aplinka.vilnius.lt/lt/index.php/ekologinio-svietimo-seminare-pedagogams-aptarti-edukaciniu-erdviu-kurimo-klausimai/

Vilniuje išrinktos gražiausios 2016 metų tulpės. O. Motiejūnaitė. 2016-05-20. http://aplinka.vilnius.lt/lt/index.php/vilniuje-isrinktos-graziausios-2016-metu-tulpes/

Vilniaus žaliosiose erdvėse (Antakalnis). O. Motiejūnaitė. 2016-05-19. http://aplinka.vilnius.lt/lt/index.php/vilniaus-zaliosiose-erdvese-antakalnis/

Lietuvoje invazinės organizmų rūšys. O. Motiejūnaitė. 2016-04-15. http://aplinka.vilnius.lt/lt/index.php/lietuvoje-invazines-organizmu-rusys/

Saugokime augalus. Pataisinių šeimos augalai. O. Motiejūnaitė. 2016-03-30. http://aplinka.vilnius.lt/lt/index.php/saugokime-augalus/

Žaliosios infrastruktūros plėtra – žmonių gyvenimo gerovei. O. Motiejūnaitė. 2016-02-23. http://aplinka.vilnius.lt/lt/index.php/zaliosios-infrastrukturos-pletra-zmoniu-gyvenimo-gerovei/

Išleistas naujas metodinių leidinių rinkinys norintiems geriau pažinti savo kraštą. O. Motiejūnaitė. 2016-02-10. http://aplinka.vilnius.lt/lt/index.php/isleistas-naujas-metodiniu-leidiniu-rinkinys-norintiems-geriau-pazinti-savo-krasta/

Skelbiamas konkursas „Geriausiai tvarkoma mokyklos edukacinė erdvė – 2016“. O. Motiejūnaitė. 2016-02-09. http://aplinka.vilnius.lt/lt/index.php/skelbiamas-konkursas-geriausiai-tvarkoma-mokyklos-edukacine-erdve-2016/

Vertingiausiems Vilniaus miesto medžiams suteiktas augalų nacionalinių genetinių išteklių statusas. O. Motiejūnaitė. 2016-02-02. . http://aplinka.vilnius.lt/lt/index.php/vertingiausiems-vilniaus-miesto-medziams-suteiktas-augalu-nacionaliniu-genetiniu-istekliu-statusas/

Žaliosios edukacinės erdvės švietimo įstaigų aplinkoje. Pažintiniai takai (I). 2016 metais Švietimo ir mokslo ministerija inicijavo jau tradicija tampantį projektą – Švietimo įstaigų edukacinių erdvių apžiūrą-konkursą. Projektą įgyvendina Lietuvos mokinių neformaliojo ugdymo centro specialistai. Respublikiniame Projekto ture dalyvavo per 60 Lietuvos švietimo įstaigų, kurios buvo geriausiai įvertintos regionuose. Man, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos poskyrio vyriausioji specialistei, gamtos mokslų daktarei bei pedagogei, šių eilučių autorei, dalyvavimas Projekte, Nacionalinės vertinimo komisijos darbe, buvo prasmingas ir reikšmingas gilinant edukacinių erdvių sampratą. Apmąstant darbo komisijoje patirtį, straipsniuose dalinuosi savo stebėjimais ir įžvalgomis. Plačiau: http://aplinka.vilnius.lt/lt/index.php/zaliosios-edukacines-erdves-svietimo-istaigu-aplinkoje-pazintiniai-takai-i/

Vilniuje auga nuostabios gebenės lipikės. Retai kas matė Lietuvoje žydinčią ir derančią, daugiametę, visžalę, sumedėjusią stambią lianą – gebenę lipikę (Hedera helix). Liana lipa prisitvirtindama prie atramų šaknelėmis. Nuo seno jos lapų forma buvo naudojama architektūros statinių puošybai. Gebenė lipikė savaime auga Europoje ir Azijoje. Augalo arealas pasiekia ir Lietuvą, tačiau čia ir baigiasi. Taigi gebenė Lietuvoje auga ant savo arealo ribos. Todėl ji retai žydi, jai kenksmingi žiemos šalčiai. Vilniuje pastebėtas retas atvejis – keli seni ypatingi žydintys ir derantys gebenės individai. Jų sumedėjęs kamienas tvirtas ir gana storas. Šiuos unikalius augalus mieste būtina išsaugoti, gerai būtų paskelbti gamtos paminklais, įrašyti į nacionalinius genetinius išteklius. Gebenės lapai odiški, tamsiai žali, dvejopi. Vegetatyvinių šakelių lapai turi 3-5 skiautes, o generatyvinių (žydinčių, derančių) šakelių lapai yra sveiki, be skiaučių. Žiedai smulkūs, gelsvi, susitelkę į rutulio pavidalo žiedynus. Vaisiai juodi. http://aplinka.vilnius.lt/lt/index.php/vilniuje-auga-nuostabios-gebenes-lipikes/

„Mokomės gamtoje ir iš gamtos“, Šiauliai: Titnagas, 2013, 1-5 dalys – išleista metodinė priemonė asmens gamtamokslinės kompetencijos ugdymui Žaliosiose mokymosi (edukacinėse) aplinkose. Metodinę priemonę parengė ir pedagogų kvalifikacijos tobulinimo kursuose kartu su gamtos dalykų (biologijos, chemijos, fizikos) mokytojais metodikas išbandė Projekto autorių-lektorių grupė. Grupėje 8 mokslininkai-pedagogai: doc. dr. Ona Motiejūnaitė (autorių grupės vadovė, metodinės priemonės sudarytoja), doc. dr. Rita Makarskaitė-Petkevičienė (metodinės priemonės sudarytoja), doc. dr. Kazimieras Baranauskas, doc. dr. Aušra Birgelytė, doc. dr. Aušra Daugirdienė, doc. dr. Giedrė Kmitienė, dr. Rasa Vilkauskaitė, doc. dr. Raimundas Žaltauskas. Mokymo priemonėje pateiktos metodikos yra skirtos asmens gamtamokslinei kompetencijai ugdyti, atliekant tyrimus žaliojoje mokymosi aplinkoje. Tyrimai gamtoje, konkrečios situacijos analizė, problemų sprendimas padeda nuo mokymo pereiti prie mokymosi, gamtos mokslus daro patrauklius, o patį mokymosi procesą įdomesnį ir prasmingesnį. Moksleivis gali rinktis jam aktualias gamtos tyrimo sritis. Aprašomos aplinkos tyrimų metodikos skiriasi tyrimo objektais, veiklų apimti ir sudėtingumu, todėl kiekvienas tyrinėtojas, pradedantis ar labiau patyręs, gali rasti sau tinkamų veiklos sričių. /lit/Mokomes_gamtoje_ir_is_gamtos__metodine_p/70898

Koncepcija

1 dalis

2 dalis

3 dalis

4 dalis

5 dalis

Pamokų gamtoje komplektas.

Informacinis leidinys „Švietimo naujienos“ Priedas. 2014, Nr. 09. Mokyklos aplinka.

Informacinis leidinys „Švietimo naujienos“ 2012, birželis Nr. 7. Mokymosi aplinka.

Pažinkime augalus:

Bundanti gamta puošiasi pirmaisiais žiedais – gerbkime, saugokime juos, stebėkime ir išmokime pažinti (I). Šalpusnis, žibuoklė, pipirlapė, pavasarinė ankstyvė, plautė, blužnutė, švitriešis.

http://aplinka.vilnius.lt/lt/index.php/bundanti-gamta-puosiasi-pirmaisiais-ziedais-gerbkime-saugokime-juos-stebekime-ir-ismokime-pazinti/

Bundanti gamta puošiasi pirmaisiais žiedais – gerbkime, saugokime juos, stebėkime ir išmokime pažinti (II). Plukės, jų skiriamieji požymiai. Forsitija. Tulpės.

http://aplinka.vilnius.lt/lt/index.php/bundanti-gamta-puosiasi-pirmaisiais-ziedais-gerbkime-saugokime-juos-stebekime-ir-ismokime-pazinti-ii/

Bundanti gamta puošiasi pirmaisiais žiedais – gerbkime, saugokime juos, stebėkime ir išmokime pažinti (III). Rūteniai, vištapienės, jų rūšių skiriamieji požymiai. Našlaitė, žalčialunkis, hiacintai.

http://aplinka.vilnius.lt/lt/index.php/bundanti-gamta-puosiasi-pirmaisiais-ziedais-gerbkime-saugokime-juos-stebekime-ir-ismokime-pazinti-iii/

Saugokime augalus. Pataisinių šeimos augalai. http://aplinka.vilnius.lt/lt/index.php/saugokime-augalus/

Koks augalas Biblijoje vadinamas Liepsnojančiu krūmu?
http://www.delfi.lt/grynas/gamta/koks-augalas-biblijoje-vadinamas-liepsnojanciu-krumu.d?id=44708141

Ar Alyvų kalne auga alyvos? http://www.delfi.lt/grynas/gamta/ar-alyvu-kalne-auga-alyvos.d?id=44734899

Jauninanti rasa nuo rasakilos lapų. http://www.delfi.lt/grynas/gamta/jauninanti-rasa-nuo-rasakilos-lapu.d?id=46943621

Įspėjame – pavojingi augalai mūsų aplinkoje. Sosnovskio barštis – invazinis nuodingas augalas.

http://aplinka.vilnius.lt/lt/index.php/ispejame-pavojingi-augalai-musu-aplinkoje-sosnovskio-barstis-invazinis-nuodingas-augalas/

Gražiausios tulpės rinkimai Vilniuje.

http://aplinka.vilnius.lt/lt/index.php/vilniuje-isrinktos-graziausios-2016-metu-tulpes/

http://aplinka.vilnius.lt/lt/index.php/vilniuje-isrinkta-graziausia-2015-metu-tulpe/

/lit/Vilniuje_isrinkta_graziausia_2014_metu_t/70889


Atrask Vingio parką iš naujo

Vilniaus žaliosiose erdvėse (Antakalnis). http://aplinka.vilnius.lt/lt/index.php/vilniaus-zaliosiose-erdvese-antakalnis/

Vilniaus miesto saugomi medžiai. S. Dapkūnienė, O.Motiejūnaitė. 2013.

Vertingiausiems Vilniaus miesto medžiams suteiktas augalų nacionalinių genetinių išteklių statusas. http://aplinka.vilnius.lt/lt/index.php/vertingiausiems-vilniaus-miesto-medziams-suteiktas-augalu-nacionaliniu-genetiniu-istekliu-statusas/

Vaistinių, aromatinių, prieskoninių augalų įvairovės aspektai švietimui. Ona Ragažinskienė, Ona Motiejūnaitė, Rita Litvinaitė, Erika Šeinauskienė. 2013.


THE CHANGING MODERN KNOWLEDGE SOCIETY. O. Motiejūnaitė, R. Juodkaitė. 2004.


Kodėl lapai geltoni? http://www.tv3.lt/naujiena/627430/kodel-lapai-geltoni


Gamtamokslinės kompetencijos ugdymas tyrinėjant aplinką. Makarskaitė R., Motiejūnaitė O. http://documents.tips/documents/d-oc-dr-rita-makarskaite-petkeviciene-doc-dr-ona-motiejunaite.html


Tarptautinė konferencija „Žaliosios edukacinės erdvės ir ugdymo procesas: gerosios patirties sklaida“. 2014-10-17. Konferencijos medžiaga internete: http://www.lmnsc.lt/lt/naujienos/1294

Edukacijos galimybės Vilniaus žaliosiose erdvėse. O. Motiejūnaitė, V. Petiukonienė. 2016. Doc. dr. Onos Motiejūnaitės, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vyr. specialistės, ir Vidos Petiukonienės, Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direktorės, pranešimas „Edukacijos galimybės Vilniaus žaliosiose erdvėse“, skaitytas konferencijoje „Ugdymas lauke: veikiame ir dalijamės“. Konferenciją moderavo Vilniaus miesto savivaldybės mero patarėjas Albertas Lakštauskas.

https://www.youtube.com/watch?v=BwiKCgwlC64

Pažintiniai takai aplink Vilnių. http://www.seimosgidas.lt/pazintiniai-takai-aplink-vilniu/


Augalai, grybai ir kerpės – aplinkos būklės indikatoriai. https://www.youtube.com/watch?v=nXQBZCnDIlQ

Aktyvaus mokymosi metodų taikymo pavyzdžiai. http://www.ugdome.lt/kompetencijos5-8/pagrindinis/kompetenciju-ugdymo-praktika/aktyvaus-mokymo-ir-mokymosi-metodai-ir-ju-taikymo-pavyzdziai/aktyvaus-mokymosi-metodai/praktinis-tyrimas/

Kompetencijų ugdymas. Metodinė knyga mokytojui. Projektas „Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro (5-8 kl.) mokinių esminių kompetencijų ugdymas“. 2012. http://www.ugdome.lt/kompetencijos5-8/wp-content/uploads/2012/03/Finalinis-leidinio-variantas.pdf


Ruduo – grybų metas. http://aplinka.vilnius.lt/lt/index.php/ruduo-grybu-metas/

Beržo (Betula L.) grybai urbanizuotoje aplinkoje. B. Grigaliūnaitė, D. Burokienė, AS. Matelis, E. Stackevičienė.

Grybavimo patalpose ypatumai. O. Motiejūnaitė. http://www.delfi.lt/grynas/gyvenimas/mikologe-omotiejunaite-grybavimo-patalpose-ypatumai-i.d?id=43322157

http://www.delfi.lt/grynas/gyvenimas/mikologe-omotiejunaite-grybavimo-patalpose-ypatumai-ii.d?id=43408465

Grybai, aptinkami Vilniaus miesto Vingio parke. Banga Grigaliūnaitė, Antanas Matelis, Ona Motiejūnaitė.


Leidiniai apie gamtą Lietuvos gamtos fondo svetainėje: http://www.glis.lt/?pid=48


Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro informacija: http://www.lmnsc.lt/lt/Gamta

Geriausiai tvarkomų mokyklų edukacinių erdvių apžiūra-konkursas. http://www.lmnsc.lt/lt/apziuros_konkursas


Augalų genų banko leidiniai: http://www.agb.lt/leidiniai.htm


Pagal projektą „Ekologinio švietimo plėtra saugomų teritorijų direkcijose“ buvo parengti 23 metodiniai – pažintiniai vadovai (leidiniai), skirti moksleiviams ir mokytojams, taip pat plačiajai auditorijai, besilankančiai nacionaliniuose ar regioniniuose parkuose. Juose pateikta metodinė medžiaga, ją kūrybiškai interpretuojant, gali būti sėkmingai taikoma tyrinėjant aplinką ir kitose vietovėse. Leidinius rasite: http://www.vstt.lt/VI/index.php#a/2825

Lietuvos ornitologų draugija. http://www.birdlife.lt/

Vilniaus miesto paukščiai. Vilniaus miesto teritorijoje registruota daugiau nei 100 perinčių paukščių rūšių, apie 70 paukščių rūšių žiemoja. http://www.birdlife.lt/pasirupink

Ornitologija. Leidiniai. http://www.birdlife.lt/kiti-leidiniai

Lietuvos geologijos tarnyba. GEO naujienos.

http://www.lgt.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=193&Itemid=1224&lang=lt


Informacija: Ona.Motiejunaite@vilnius.lt ; tel. 8 5 211 2461

Aplinkos apsaugos poskyris