Apie siūlymą pripažinti statinius, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), bešeimininkiais

Vilniaus miesto savivaldybės administracija kreipsis į teismą dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais ir jų perdavimo valstybės ar Savivaldybės nuosavybėn pagal priedą.

Asmenis, turinčius turtinių teisių į šiuos statinius, prašom iki 2020 m. rugpjūčio 13 d. kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Energetikos skyriaus Šilumos ir vandens ūkio poskyrį (Konstitucijos pr. 3, Vilnius, tel. (8 5)  211 2490) ir pateikti dokumentus, liudijančius nuosavybės ar kitas turtines teises į šiame skelbime išvardytus statinius.

Statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), sąrašas:

1. Vandentiekio tinklai Kalvarijų g. 137, 141, 143; Kareivių 2E, 2F, 2G
(Esantys sklypuose: Kalvarijų g. 137, 141, 143; Kareivių 2E, 2F, 2G.
Planšetai 111-B-2, 11-B-3, 91-D-14, 91-D-15)
2. Nuotekų tinklai Kalvarijų g. 137, 141, 143; Kareivių 2E, 2F, 2G
(Esantys sklypuose: Kalvarijų g. 137, 141, 143; Kareivių 2E, 2F, 2G.
Planšetai 111-B-2, 11-B-3, 91-D-14, 91-D-15)

 

Norėdami pasiteirauti dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), sąrašų, galite kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Energetikos skyriaus Šilumos ir vandens ūkio poskyrio vyriausiąją specialistę Vaidą Voroneckienę, el. p. vaida.voroneckiene@vilnius.lt, tel. (8 5)  211 2490.