Apie siūlymą pripažinti statinius, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), bešeimininkiais

Vilniaus miesto savivaldybės administracija kreipsis į teismą dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais ir jų perdavimo valstybės ar Savivaldybės nuosavybėn pagal priedą.

Asmenis, turinčius turtinių teisių į šiuos statinius, prašom iki 2021 m. birželio 3 d. kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Energetikos skyriaus Šilumos ir vandens ūkio poskyrį (Konstitucijos pr. 3, Vilnius, tel. (8 5) 211 2490) ir pateikti dokumentus, liudijančius nuosavybės ar kitas turtines teises į šiame skelbime išvardytus statinius.

Statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), sąrašas:

1. Nuotekų tinklai Jankiškių g. 18 g.:
nuo šulinio Nr. 192 (pl. 168- D-6) iki šulinio Nr. 114 (pl. 168-D-10);
nuo šulinio Nr. 22 iki šulinio Nr. 81 (pl. 168-D-10)
2. Nuotekų tinklai S. Batoro g.:
nuo šulinio Nr. 162 iki šulinio Nr. 164 ( pl. 135-B-9);
nuo šulinio Nr. 113 (pl. 135- B-5) iki šulinio Nr. 164 (pl. 135-B-9).
3. Nuotekų tinklai Mildos g.:
nuo šulinio Nr. 223 (pl. 132-B-2) iki šulinio Nr. 119 (pl. 132-B-6)

 

Norėdami pasiteirauti dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), sąrašų, galite kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Energetikos skyriaus Šilumos ir vandens ūkio poskyrio vyriausiąją specialistę Vaidą Voroneckienę, el. p. vaida.voroneckiene@vilnius.lt, tel. (8 5) 211 2490.