Apie siūlymą pripažinti statinius, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), bešeimininkiais

Vilniaus miesto savivaldybės administracija kreipsis į teismą dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais ir jų perdavimo valstybės ar Savivaldybės nuosavybėn pagal priedą.

Asmenis, turinčius turtinių teisių į šiuos statinius, prašom iki 2021 m. rugpjūčio 11 d. kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Energetikos skyriaus Šilumos ir vandens ūkio poskyrį (Konstitucijos pr. 3, Vilnius, tel. (8 5) 211 2490) ir pateikti dokumentus, liudijančius nuosavybės ar kitas turtines teises į šiame skelbime išvardytus statinius.

Statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), sąrašas:

1. Vandentiekio tinklai Kregždžių g, Vanagų g., Giedros g.
(Nuo šulinio Nr. 235 (pl. 95-A-9 Giedros g.) iki šulinio Nr. 41 (pl. 95-B11);
nuo šulinio Nr. 144 (pl. 94-B-10 Kregždžių g.) iki šulinio Nr. 132 (pl. 94-B-11 Vanagų g.);
nuo šulinio Nr. 144 iki šulinio Nr. 41 (pl. 94-B11 Vanagų g.);
nuo šulinio Nr. 132 (pl. 94-B-11 Vanagų g.) iki šulinio Nr. 242 (pl. 94-B-11))
2. Nuotekų tinklai Kregždžių g, Vanagų g., Giedros g.
(Nuo šulinio Nr. 237 (pl. 94-B-11 Kregždžių g.) iki šulinio Nr. 145 (pl. 94-B-10 Kregždžių g.);
nuo šulinio Nr. 102 Kregždžių g. iki siurblinės NS-0361 (pl. 94-b-11);
nuo šulinio Nr. 54 (pl. 94-B-11 Vanagų g.) iki šulinio Nr. 244 (pl. 94-B-12 Giedros g.))

Norėdami pasiteirauti dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), sąrašų, galite kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Energetikos skyriaus Šilumos ir vandens ūkio poskyrio vyriausiąją specialistę Vaidą Voroneckienę, el. p. vaida.voroneckiene@vilnius.lt, tel. (8 5) 211 2490.