Apie siūlymą pripažinti statinius, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), bešeimininkiais

Vilniaus miesto savivaldybės administracija kreipsis į teismą dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais ir jų perdavimo valstybės ar Savivaldybės nuosavybėn pagal priedą.

Asmenis, turinčius turtinių teisių į šiuos statinius, prašom iki 2021 m. rugsėjo 30 d. kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Energetikos skyriaus Šilumos ir vandens ūkio poskyrį (Konstitucijos pr. 3, Vilnius, tel. (8 5) 211 2490) ir pateikti dokumentus, liudijančius nuosavybės ar kitas turtines teises į šiame skelbime išvardytus statinius.

Statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), sąrašas:

1. Vandentiekio tinklai Vilnelės g. 27: nuo šulinio N r. 51 iki šulinio Nr. 52 (152-B-14)
2. Vandentiekio tinklai B. Radvilaitės g.: nuo šulinio Nr. 51 iki pastato išorinės sienos (131-D8; 131-D-12)
3. Vandentiekio tinklai Šešėlių g.: nuo šulinio Nr. 161 iki namo 10A išorinės sienos; nuo šulinio Nr. 167 iki namo 10B išorinės sienos (186-D-1)
4. Nuotekų tinklai B. Radvilaitės g.: nuo šulinio Nr. 45 iki šulinio Nr. 15A ties pastatu ir iki šulinio Nr. 17A (131-D-8; 131-D-12)
5. Nuotekų tinklai Šešėlių g.: nuo šulinio Nr. 162 iki šulinio Nr. 161A; nuo šulinio Nr. 165A iki šulinio Nr. 165; nuo šulinio Nr. 156 iki NS-0064 (186-D-1)

 

Norėdami pasiteirauti dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), sąrašų, galite kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Energetikos skyriaus Šilumos ir vandens ūkio poskyrio vyriausiąją specialistę Vaidą Voroneckienę, el. p. vaida.voroneckiene@vilnius.lt, tel. (8 5) 211 2490.