Apie siūlymą pripažinti statinius, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), bešeimininkiais

Vilniaus miesto savivaldybės administracija kreipsis į teismą dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais ir jų perdavimo valstybės ar Savivaldybės nuosavybėn pagal priedą.

Asmenis, turinčius turtinių teisių į šiuos statinius, prašom iki 2021 m. gruodžio 22 d. kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Energetikos skyriaus Šilumos ir vandens ūkio poskyrį (Konstitucijos pr. 3, Vilnius, tel. (8 5)  211 2490) ir pateikti dokumentus, liudijančius nuosavybės ar kitas turtines teises į šiame skelbime išvardytus statinius.

Statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), sąrašas:

1. Nuotekų tinklai Galinės g.: nuo šulinio Nr. 231 (134-D-16, 134-b-4) iki šulinio Nr. 231

(155-A-1); nuo šulinio Nr. 123 (135-C-13) iki šulinio Nr. 11 (155-A-1)

2. Vandentiekio

tinklai

Lenktoji g.: nuo pož. sklaendės (130-A-8) iki šulinio Nr. 79 Latgalių g. (130-A-7)
3. Nuotekų

tinklai

Lenktoji g.: nuo šulinio Nr. 2 (130-A-8) iki šulinio Nr. 72 Latgalių g. (130-A-7)
4. Vandentiekio

tinklai

Sauluvos g.: nuo šulinio Nr. 122a (107-D-14) iki šulinio Nr. 223a (107-D-10) Angelavos g.
5. Nuotekų

tinklai

Sauluvos g.: nuo šulinio Nr.121 (107-D-14) iki šulinio Nr. 222 (107-D-10) Angelavos g.
6. Vandentiekio

tinklai

Brolių g. 16: nuo šulinio Nr. 21 (171-A-1) iki gyv. namų šorinių sienų (151-C-13, 171-A-1)
7. Nuotekų

tinklai

Brolių g. 16: nuo šulinio Nr. 171a iki šulinio Nr. 237 (be išvadų); nuo šulinio Nr. 215 (151-C-13) iki šulinio Nr. 31 (171-A-1)

 

Norėdami pasiteirauti dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), sąrašų, galite kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Energetikos skyriaus Šilumos ir vandens ūkio poskyrio vyriausiąją specialistę Vaidą Voroneckienę, el. p. vaida.voroneckiene@vilnius.lt, tel. (8 5)  211 2490.