Apie siūlymą pripažinti statinius, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), bešeimininkiais

Vilniaus miesto savivaldybės administracija kreipsis į teismą dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais ir jų perdavimo valstybės ar Savivaldybės nuosavybėn pagal priedą.

Asmenis, turinčius turtinių teisių į šiuos statinius, prašom iki 2022 m. rugjūčio 1 d. kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Energetikos skyriaus Šilumos ir vandens ūkio poskyrį (Konstitucijos pr. 3, Vilnius, tel. (8 5)  211 2490) ir pateikti dokumentus, liudijančius nuosavybės ar kitas turtines teises į šiame skelbime išvardytus statinius.

Statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), sąrašas:

1. Vandentiekio
tinklai
Liepkalnio g. 69: nuo prisijungimo vietos ties UAB „Vilniaus vandenys“ vandentiekio eksploatacijos riba iki namo išorinės sienos (172-C-2).
2. Buitinių nuotekų tinklai Liepkalnio g. 69:
nuo šulinio Nr.14 (172-C-2) iki šulinio Nr. 225 (172-A-14) ties Liepkalnio g. 67;
nuo šulinio Nr. 25 (172-C-2) iki šulinio Nr. 21 (172-C-2);
nuo šulinio Nr. 22 (172-C-2) iki šulinio Nr. 225 (172-A-14).

 

Norėdami pasiteirauti dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), sąrašų, galite kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Energetikos skyriaus Šilumos ir vandens ūkio poskyrio vyriausiąją specialistę Vaidą Voroneckienę, el. p. [email protected], tel. (8 5)  211 2490.