Apie siūlymą pripažinti statinius, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), bešeimininkiais

Vilniaus miesto savivaldybės administracija kreipsis į teismą dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais ir jų perdavimo valstybės ar Savivaldybės nuosavybėn pagal priedą.

Asmenis, turinčius turtinių teisių į šiuos statinius, prašom iki 2022 m. spalio 21 d. kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Energetikos skyriaus Šilumos ir vandens ūkio poskyrį (Konstitucijos pr. 3, Vilnius, tel. (8 5)  211 2490) ir pateikti dokumentus, liudijančius nuosavybės ar kitas turtines teises į šiame skelbime išvardytus statinius.

Statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), sąrašas:

1. Vandentiekiotinklai Konstitucijos pr. 15:
nuo prisijungimo Lvovo g. (131-A3) iki namo išorinės sienos (131- A-2);
nuo taško “A” iki taško “B” (131-A-2)
2. Buitinių nuotekų tinklai Konstitucijos pr. 15:
nuo šulinio Nr. 188 iki šulinio Nr. 249 (131- A-2)
3. Buitinių nuotekų tinklai Lizdeikos – Elniakampio g.:
nuo šulinio Nr. 75 (72-C-14) iki šulinio Nr. 122 (92-A-1);
nuo šulinio Nr. 93 (72-C-13) iki šulinio Nr. 41 (92-A-2)
4. Vandentiekio tinklai Kaimelio g.:
nuo prisijungimo taško “A” (90-A-9) ties Ateities g. 50 iki šulinio 113 (90-A-10);
nuo šulinio 172 (90-A-10) iki šulinio 1 (90-C-3) ties Fabijoniškių g. 10
5. Buitinių nuotekų tinklai Kaimelio g:
nuo šulinio 74 ties Kaimelio g. 22 (90-A-14) iki šulinio 152 (90-A-15) ties J. Juzeliūno g. 20B
6. Buitinių nuotekų tinklai Smolensko g. 1:
nuo šulinio 84 Smolenko g. iki šulinio 142 (150-D-7);
nuo šulinio 148 iki 149; nuo šulinio 99 iki 96 (150-D-7)
7. Buitinių nuotekų tinklai Dieveniškių g.:
nuo nuotekų slėgio gesinimo kameros ties Dieveniškių g. 13 (190-C-1 iki šulinio 122 Dieveniškių – Geranainių g. (190-C-8)
8. Buitinių nuotekų tinklai Baltosios Vokės g. 4:
nuo šulinio 213 iki šulinio 160 Baltosios Vokės – Juodšilių g. (188-C-14);
nuo šulinio 163 iki 158 (188-C-14)

 

Norėdami pasiteirauti dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), sąrašų, galite kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Energetikos skyriaus Šilumos ir vandens ūkio poskyrio vyriausiąją specialistę Vaidą Voroneckienę, el. p. vaida.voroneckiene@vilnius.lt, tel. (8 5)  211 2490.