Apie žiedinę ekonomiką moksleiviams

Žiedinė ekonomika traktuojama kaip panacėja taupant baigtinius planetos išteklius, kadangi dabartinė linijinė ekonomika, kuri remiasi „imk-gamink-išmesk“ principu, sukuria didelius kiekius atliekų, kurie yra sudeginami arba išvežami į sąvartynus, tokiu būdu prarandant vertingas medžiagas, kurios gali būti naudingos žmonėms ir aplinkai. Ypatingai svarbu paruošti jaunimą (16-26 m.) sąmoningai vartoti ir suvokti atliekų tvarkymo problematiką, todėl viena iš visuomenės aplinkosauginio projekto „Žiedinė ekonomika ir beatliekė visuomenė gimnazistams“ užduočių yra aplankyti kuo daugiau Vilniaus miesto mokyklų ir gimnazijų ir interaktyvaus seminaro metu išaiškinti teisingo atliekų tvarkymo svarbumą.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento finansuojamas visuomenės aplinkosauginio švietimo projektas „Žiedinė ekonomika ir beatliekė visuomenė gimnazistams“ siekia padėti gimnazistams suprasti žiedinės ekonomikos tikslus, problemas ir svarbą mūsų planetai. Projektui pasisekus, paskaitos bus skaitomos ir universitetuose, tokiu būdu skatinant įtraukti 18-26 m. jaunimą ir taip prisidedant prie realių pokyčių visuomenėje.

Ekspertų paruošta medžiaga skelbiama internete www.circulareconomy.lt, tame pačiame internetiniame puslapyje skaitytojas ras ir trumpus įžanginius kursus (vaizdinę medžiagą), kur plačiau išdiskutuotos tokios temos kaip: linijinės ekonomikos problematika; perdirbimas; efektyvus resursų naudojimas; vartotojiškumas; žaliosios (gamtai draugiškos) technologijos; daiktų ilgaamžiškumas; populiacijos didėjimo problematika. Kursai pagerins gyventojų aplinkosauginį išprusimą, nes jie laisvai prieinami visiems. Kviečiame apsilankyti VŠĮ „Žiedinės ekonomikos“ internetiniame puslapyje ir pasinaudoti galimybe išmokti ir sužinoti daugiau.

VšĮ „Žiedinė ekonomika“ informacija

Aplinkos apsaugos poskyris