Aplinkos apsaugos agentūros informacija visuomenei apie UAB „E1 NT“ planuojamos ūkinės veiklos (urbanistinių objektų statybos Estų g. 1, Vilniuje) atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacijos paskelbimą

  1. Informacijos paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūroje data: 2023-02-10.
  2. PŪV organizatoriaus pavadinimas: UAB „E1 NT“.
  3. PŪV, kuriai atliekama atranka dėl PAV, pavadinimas: Urbanistinių objektų statyba.
  4. PŪV vieta: Estų g. 1, Vilnius.
  5. Atrankos informacija paskelbta Aplinkos apsaugos agentūros svetainėje:
    https://drive.google.com/drive/folders/1xTSFZH3TnlaPJJgGO__Nj4r0BRZhow1o
    arba https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Veiklos sritys » Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) » 2023 metai » 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2023 m. » Vilniaus regionas (6).
  6. Pasiūlymus dėl Atrankos informacijos ir (ar) PŪV PAV galima teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, el. p. aaa@gamta.lt, tel. +370 682 92653) per 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo (terminas pradedamas skaičiuoti kitą darbo dieną po paskelbimo). Priimta atrankos išvada ir, kai taikoma, papildyta Atrankos informacija bus paskelbta Agentūros interneto svetainėje visuomenei susipažinti. Pasiūlymus teikusiems suinteresuotos visuomenės nariams bus pranešta raštu, kaip priimant atrankos išvadą įvertinti jų pasiūlymai (jeigu atrankos informacija nepildyta, ji pakartotinai neskelbiama).