Aplinkosauginė Vilniaus lopšelio-darželio „Viltenė“ bendruomenės veikla

Vilniaus lopšelis-darželis „Viltenė“ vykdo Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamą aplinkosauginio švietimo projektą „Pasaulis pro mikroskopą“. Jau įstaigos teritorijoje įrengta lauko klasė, kurioje vaikai aplinką gali tyrinėti mobilioje laboratorijoje. Čia jau vyksta tyrinėjimai ir atradimai matomo ir vizualiai nematomo pasaulio. Ekologinės daržininkystės plėtotei įsigytos pakeltos lysvės ir kompostavimo dėžė. Pasodinta spygliuočių alėja. Iš projekto lėšų įsigytas vabzdžių viešbutis ir drugelių namas: vaikams sudarytos galimybės tyrinėti vabzdžių pasaulį.

Mokytojai rengia ir kaupia metodinę medžiagą, kuri bus patalpinta elektroninėje knygoje. Džiugu, kad Vilniaus lopšelio-darželio „Viltenė“ bendruomenė gyvena gamtos pažinimo, tyrinėjimų ir atradimų nuotaikomis.

Aplinkosauginio projekto veiklos_Viltenė

Parengta pagal projekto vykdytojų informaciją.

Visuomenės ekologinio ir aplinkosauginio švietimo, žaliųjų edukacinių erdvių kūrimo klausimais konsultuoja ekologė, gamtos mokslų daktarė, docentė Ona Motiejūnaitė: Ona.Motiejunaite@vilnius.lt

Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyris