Aplinkosauginės savaitės veiklų lopšelio-darželio lauko aplinkoje organizavimas

Aplinkosauginė pažintinė, tiriamoji vaikų veikla įstaigos lauko aplinkoje organizuojama siekiant išbandyti įvairias praktines veiklas, kurių metu vaikams bus sudarytos įvairios galimybės patrauklia forma pažinti gamtos reiškinius (pavyzdžiui: gamtos atradimų žemėlapis, kraštovaizdžio pažinimas, išvykų gamtoje organizavimas, gamtoje slypinčių spalvų ir dažų paieška, gamtos garsų klausymas,  lauko receptų gamyba ir kt.), ugdytis aplinkos saugojimo įgūdžius.

Renginys buvo organizuotas įgyvendinant Vilniaus miesto savivaldybės administracijos aplinkosauginio švietimo projektą „Mažasis gamtininkas vaismedžių sode“. Projekto ir aplinkosauginės veiklos veiklos organizatorius Vilniaus lopšelis-darželis „Justinukas“. Projekto partneriai – Vilniaus miesto savivaldybės Justiniškių seniūnija, Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla, Vilniaus lopšelis-darželis „Gabijėlė“.

Apibendrinant kiekvieno dalyvio patirtį buvo sudarytas inovatyvių ir nesikartojančių lauko veiklų sėkmingos patirties pavyzdžių elektroninis praktinis – metodinis PDF leidinys. Dalinamės  vaikų veiklų gamtoje organizavimo patirtimi, užsiėmimų aprašais, suteikiant galimybę kūrybingai išbandyti sėkmingą patirtį.

Metodinė medžiaga Lauko veiklu PDF leidinys

Parengta pagal Vilniaus l/d „Justinukas“ projekto „Mažasis gamtininkas vaismedžių sode“ medžiagą.

Aplinkos apsaugos poskyris