Aplinkosauginio vaikų ugdymo klausimai nagrinėti konferencijoje „Aplinkosauginė veikla artimiausioje vaiko aplinkoje“

Vilniaus lopšelio-darželio „Žvangutis“ bendruomenė 2022 metais vykdo Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės aplinkosauginio švietimo projektą 3 elementai „Žvangučio sode“. Projekto vadovė Ramunė Vėželytė, koordinatorė Birutė Grabliauskienė. Vienas iš projekto renginių – spalio 27 dieną organizuota Respublikinė teorinė-praktinė konferencija  „Aplinkosauginė veikla artimiausioje vaiko aplinkoje“ (nuotoliniu būdu). Konferencijoje pranešimus skaitė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai iš įvairių šalies įstaigų. Konferencijoje dalyvavo per 60 pedagogų, kurie išklausė 11 pranešimų. Konferencijoje aptarti edukacinių erdvių naudojimo vaikų ugdymui(si) sėkmės pavyzdžiai, pristatyti vykdomų ekologinių projektų pavyzdžiai.

Konferencijoje dalyvavo ir Vilniaus miesto savivaldybės ekologė doc.dr. Ona Motiejūnaitė, kuri padėkojo pedagogams už aplinkai draugiškas veiklas, profesionalų ir kūrybingą vaikų gamtamokslinį ugdymą, pasidžiaugė, kad tiek daug vykdoma ekologinių projektų ir padėkojo už bendradarbiavimą vykdant Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamus visuomenės aplinkosauginio švietimo projektus. Padėka konferencijos organizatoriams, inicijavusiems gerosios vaikų gamtamokslinio ugdymo patirties sklaidą.

Plačiau apie konferenciją: https://aplinka.vilnius.lt/vaiku-gamtamokslinio-ugdymo-patirtimi-pedagogai-dalijosi-konferencijoje-aplinkosaugine-veikla-artimiausioje-vaiko-aplinkoje/

Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyris