Asociacija Aplinkosaugos informacijos centras įgyvendino 2022 metų Vilniaus miesto savivaldybės Ekologinio švietimo programos projektą

Asociacija Aplinkosaugos informacijos centras įgyvendino 2022 metų Vilniaus miesto savivaldybės Ekologinio švietimo programos projektą „Vilniečių ekologinio sąmoningumo didinimas ir įtraukimas į aplinkos apsaugos veiklas“. Vykdant projektą vilniečiams organizuoti 4 edukaciniai užsiėmimai miesto gamtoje, du aplinkosauginiai konkursai, Pasaulinės aplinkos dienos minėjimas, konferencija, parengtas ir išleistas leidinys „Tyrinėju, pažįstu, saugau“, parengtas žaidimas „Surask porą gamtoje“, paskelbti 5 straipsniai.

2022-09-10/17. Organizuotos 4 edukacijos gamtoje – žygiai šeimoms su priešmokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus vaikais, 1 edukacija 2 val., viso 8 val. Po dvi edukacijas buvo suorganizuota rugsėjo 10 ir 17 d. Vaikai su tėvais keliavo po Verkių dvarvietės parką, klausė istorijų apie įdomias augalų ir gyvūnų rūšis, aplankė regioninių parkų lankytojų centro ekspozicijas, dalyvavo viktorinose. Edukacijose dalyvavo apie 60 asmenų.

2022-11-24. Konferencija „Ekologinio švietimo galimybės ir pasiekimai Vilniuje 2022“ vyko Vilniaus m. savivaldybėje. Konferencijos globėja seimo narė, Švietimo ir mokslo komiteto pirmininko pavaduotoja prof. habil.dr. Vilija Targamadzė. Renginio metu skaityti pranešimai ekologinio švietimo temomis, apdovanoti plakatų ir žaliųjų edukacinių erdvių konkursų nugalėtojai, aktyviausi visuomenės aplinkosauginio švietimo projektų vykdytojai. Renginyje dalyvavo per 30 dalyvių iš švietimo įstaigų, Vilniaus miesto savivaldybės, LR Seimo ir kt. Konferencijos programa Konferencijos programa_2022-11-24.

Apie konferenciją internete: https://vilnius.lt/lt/aplinkosauga-ir-energetika/konferencijos-ekologinio-svietimo-galimybes-ir-pasiekimai-vilniuje-2022-izvalgos/ .

2022-09/11 mėn. Kūrybinio plakato konkursas „Gyvybės pilnos Vilniaus pievos“. Buvo parengti konkurso nuostatai, apie konkursą skelbta AIC paskyroje, internetinėje svetainėje, taip pat informacija buvo skelbta Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje. Sulaukta 44 puikių darbų. Darbai skelbti internete:  https://vilnius.lt/lt/aplinkosauga-ir-energetika/kurybiniu-plakatu-konkurso-gyvybes-pilnos-vilniaus-pievos-dalyviu-darbai/ . Visi dalyviai gavo padėkas. Kadangi buvo labai daug kokybiškų darbų, buvo nuspręsta paskirti po tris nugalėtojus kiekvienoje iš keturių kategorijų. Išrinkti nugalėtojai, apdovanotos šį konkursą laimėjusios darželių grupės. Aktyviausi darželiai buvo apdovanoti sferinio kino seansais ir vabzdžių nameliais, pedagogai gavo diplomus, vertingas knygas, kalendorius ir žaidimus.  Manome ateityje būtų įdomu tokių plakatų pagrindu išleisti atvirukus, bei kitaip panaudoti vizualią medžiagą. Apie konkursą: https://www.apicentras.lt/naujienos; https://vilnius.lt/lt/aplinkosauga-ir-energetika/kurybiniu-plakatu-konkurso-gyvybes-pilnos-vilniaus-pievos-rezultatai/ .

2022-06/10 mėn. Fotokonkursas „Vilniaus gamta ir vaikai“. Konkurso tikslas – skatinti vaikus ir jų šeimas tyrinėti gamtą, ugdyti visuomenės gamtamokslinę kompetenciją, padėti pamatyti gamtos grožį ir suprasti gamtos reikšmę, atskleisti Vilniaus miesto gamtos grožį bei įvairovę ir jį populiarinti. Konkurse dalyvavo Vilniaus miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio, pradinio ugdymo įstaigų ugdytiniai, jų tėvai, pedagogai ir kiti šių įstaigų bendruomenių nariai, grupės ar visa bendruomenė. Fotografijų konkursas „Vilniaus gamtinės vertybės“ skirtas vilniečių bendruomenei. Dalyvavo 30 dalyvių, gauta 52 darbai.  Nuotraukas galima rasti: https://www.apicentras.lt/projektai/fotokonkursas. Visiems fotografijų autoriams įteiktos padėkos, o nugalėtojams – M. Čepulio knygas su autografais (parengtos 27 padėkos ir trys diplomai). Apie konkursą internete: https://www.facebook.com/apicentras ; https://zpasaulis.lt/fotografiju-konkurso-vilniaus-gamta-ir-vaikai-nuostatai/

2022-06-02. Aplinkos dienos minėjimas Vilniuje. Verkių regioniniame parke. Dalyvavo darželinukai ir pedagogai iš darželio „Pasaka“ („Voveriukų“ grupė) ir Santariškių lopšelio-darželio „Giliukų“ grupė. Su vaikais kartu dainavome, šokome, ir kalbėjome apie gamtos išsaugojimą. Pravesta ekskursija po Verkių rūmų parką, renginio dalyviai supažindinti su Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcijos lankytojų centro ekspozicijomis. Renginio pabaigoje vaikai dalyvavo viktorinoje, kur gavo simbolinių dovanėlių, taip pat buvo pavaišinti užkandžiais ir sultimis. Renginyje taip pat dalyvavo ir Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcijos ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus darbuotojai. Informacija apie renginį internete: Pasaulinė aplinkos apsaugos diena 2022 birželio 2-ąją surengta Verkių parke sostinės darželinukams. Ir bitutės, kurios geros… – Žaliasis Pasaulis (zpasaulis.lt); https://vilnius.lt/lt/aplinkosauga-ir-energetika/mineta-pasauline-aplinkos-apsaugos-diena/

Leidiniai, mokomosios, metodinės medžiagos rengimas

Edukacinis stalo žaidimas vaikams ekologine tema „Surask porą gamtoje“, iliustruotas originaliais gyvūnų ir augalų piešiniais. Viso pagaminta 200 vnt. Kad žaidimu galėtų pasinaudoti kuo daugiau pedagogų, tėvų ir vaikų, žaidimo PDF versija patalpinta Aplinkosaugos informacijos centro internetinėje svetainėje ir vilnius.lt: https://vilnius.lt/lt/aplinkosauga-ir-energetika/zaidimas-surask-pora-gamtoje/ ; https://www.apicentras.lt/temos-ir-leidiniai

Žaidimą galima atsisiųsti čia: PASIDARYK PATS – stalo žaidimas SURASK PORĄ GAMTOJE (3)

 Leidinys „Tyrinėju, pažįstu, saugau“ išleistas 200 egz. tiražu (A5 formatas, 32 psl., spalvotas). Leidinio sudarytojai Ona Motiejūnaitė, Jurgita Rosinskienė, Kristina Dapkūnienė, Mindaugas Ryla. Tai metodinės rekomendacijos priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo specialistams, gamtos mėgėjams apie pievų augalus, vabzdžius apdulkintojus, jų svarbą ir apsaugą.  Leidinyje pristatomi tipiškiausi vabzdžiai apdulkintojai, apžvelgiama pievų svarba, tipingi pievų augalai, pateikiamos užduotys vaikams. Kadangi knygele susidomėjimas yra didelis, knygelė pdf formatu patalpinta Aplinkosaugos informacijos centro internetinėje svetainėje:  https://www.apicentras.lt/temos-ir-leidiniai.

Leidinys atsisiuntimui: Tyrineju_Pazistu_Saugau_148x210 mm (2)

Parengti ir išplatinti straipsniai apie vabzdžių apdulkintojų svarbą ir apsaugą. Buvo parengti 5 straipsniai apie apdulkintojus ir pievų svarbą.

Straipsniai:

Jurgita Rosinskienė. Pievos: ir orchidėjoms, ir bitėms, ir žmonėms. Žaliasis pasaulis. Nr.22 (2022-10).

Jurgita Mačiūnaitė. Vabzdžiai apdulkintojai. Žaliasis pasaulis. Nr.25 (2022-11).

https://www.apicentras.lt/temos-ir-leidiniai/apdulkintojai

Susipažinkime su kamanėmis – kailiniuotomis bičių giminaitėmis: https://www.apicentras.lt/naujienos;

 https://www.apicentras.lt/temos-ir-leidiniai/apdulkintojai#h.y4znn9rf6zpb

https://www.apicentras.lt/temos-ir-leidiniai/apdulkintojai#h.jakl33f0w9b8

Projekto vykdymo metu vyko intensyvi apie įgyvendinamą projektą informacijos sklaida AIC interneto svetainėje ir Facebook paskyroje, todėl žymiai padidėjo internetinės svetainės lankomumas ir Facebook paskyros sekėjų skaičius. Veiklų dalyviai minėjo, kad ir ateityje norėtų dalyvauti panašiose aplinkosauginėse veiklose. Sustiprėjo aplinkosauginė komunikacija, bendradarbiavimas AIC su Vilniaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos specialistais. Vilniečiams padėta geriau pažinti Vilniaus miesto gamtą. Parengta metodine medžiaga gali naudotis pedagogai, mokiniai ir visi norintys geriau pažinti gamtą.

Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyris