Atrankos išvada dėl administracinio pastato statybos Ukmergės g. 362, Vilniuje poveikio aplinkai vertinimo

1.Informaciją pateikė: UAB „Baltic Engineers“, Savanorių pr. 28, 03116 Vilnius.

2. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „Eminta“, J.Jasinskio g. 16B, 01112 Vilnius.

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Administracinio pastato statyba.

4. Numatoma planuojamos ūkinės veiklos vieta: Ukmergės g. 362, Vilnius.

5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas.

Planuojamos ūkinės veiklos (toliai – PŪV) metu numatoma administracinių (daugiau kaip 51 proc.) ir sandėliavimo (mažiau kaip 49 proc.) patalpų statyba. PŪV pobūdis – administracinė ir logistikos, prekių sandėliavimo bei paskirstymo veikla, susijusi su mažmenine prekyba drabužiais ir avalyne. PŪV bus vystoma žemės sklype, adresu Ukmergės g. 362, Vilnius, kad. Nr. 0101/0171:463. Sklypo plotas – 8,4244 ha. Planuojamos ūkinės veiklos teritorija apima tik dalį šio žemės sklypo ploto – 3,5655 ha. Žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis – kita. Naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos. Pagal Vilniaus rajono bendrojo plano sprendinius planuojama teritorija patenka į Verslo, gamybos, pramonės teritorijų funkcinę zoną, kurioje galima tokio pobūdžio (komercinė) veikla.

………………………..

7. Priimta atrankos išvada.

Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus bei į informacijoje atrankai dėl PŪV poveikio aplinkaivertinimo pateiktą informaciją ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 7 dalimi, priimama atrankos išvada: planuojamai ūkinei veiklai – administracinio pastato statybai Ukmergės g. 362, Vilniuje, poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Pilnas Atrankos išvados tekstas

Aplinkos apsaugos poskyris