Atrankos išvada dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo Minsko pl. 33c Vilniaus m., poveikio aplinkai vertinimo

1.Informaciją pateikė. UAB “Biosistema“.

2.Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas. UAB „Venumis“, Minsko pl. 33C.

3.Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas. Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymas.

4. Numatoma planuojamos ūkinės veiklos vieta. Minsko pl. 33C, Lentvaris, Vilniaus m. sav.

7. Priimta atrankos išvada. Planuojamai ūkinei veiklai – eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymas, Minsko pl. 33C Vilniaus m. sav. , poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Atrankos išvada

Aplinkos apsaugos poskyris