Atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos „Atliekų tvarkymo aikštelės įrengimas“ Vilniuje poveikio aplinkai vertinimo

  1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „ECOSERVICE PPROJEKTAI“, Pramonės g. 8, LT-78149, Šiauliai Tel.: +370 800 53533, faks.: 8 41 552668, el.p. projektai@ecoservice.
  2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: UAB „Ecoservice projektai“ – ATLIEKŲ TVARKYMO AIKŠTELĖS ĮRENGIMAS
  3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Vilniaus apskritis, Vilniaus m. sav., Vilnius, Gariūnų g. 71.
  4. Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada, ar privaloma vertinti poveikį aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūros 2017 m. spalio 12 d. raštu Nr. (28.7)-A4-10511 priimta atrankos išvada, PŪV – UAB „ECOSERVICE PROJEKTAI“ Atliekų tvarkymo aikštelės įrengimui – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
  5. Kur, kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą: UAB „ECOSERVICE PROJEKTAI“, Pramonės g. 8, Šiauliai. Tel.: +370 8000 53533, per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo datos.
  6. Kam ir iki kada teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą: Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, el. paštas: aaa@aaa.am.lt, tel.: 8(706)68 045, per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo datos.
  7. Kur galima išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais:Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo ir taršos prevencijos Vilniaus skyriuje, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius tel.: 8(706)68 045; UAB „Ecoservice projektai“ biure, Pramonės g. 8, Šiauliai, Tel. 8(800)53533, per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo datos.

Nuoroda į Atrankos išvadą http://gamta.lt/files/SKMBT_36171013100500.pdf

Nuoroda į Atrankos dokumentus

http://gamta.lt/files/UAB%20Ecoservice%20Projektai%20PAV%20atranka%20207-10-06.pdf

Aplinkos apsaugos poskyris