Atrankos išvada dėl poveikio aplinkai vertinimo

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – UAB „Pakrantės būstas“, A. Tumėno g. 4, 01109 Vilnius, tel. +37061264164, el.p.:beatrice@rewo.lt

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – Mokslo ir sporto pastatų bei daugiabučių pastatų statyba vadovaujantis detaliojo plano „Apie 30 ha teritorijos tarp Ašmenėlės ir Juodupio gatvių, Naujosios Vilnios seniūnijoje, detalusis planas“ sprendiniais.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Vilniaus apskr., Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Naujosios Vilnios seniūnijoje tarp Ašmenėlės, Savičiūnų, Galindų ir Šatrininkų gatvių, žemės sklypuose, kad. Nr. 0101/0158:598, 0101/0158:594, 0101/0158:596, 0101/0158:97, 0101/0158:17, 0101/0158:301, 0101/0158:79, 0101/0158:260.

Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada, ar privaloma vertinti poveikį aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūros priimta atrankos išvada (2017-04-30 raštas Nr. (28.7)-A4-4233 – planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Kur, kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą: PAV užsakovo buveinėje A. Tumėno g. 4, 01109 Vilnius, tel. +37061264164, el.p.:beatrice@rewo.lt per 20 d. d. nuo šio skelbimo pasirodymo.

Kam ir iki kada teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą: Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, tel. 8 706 62008, el. p. aaa@aaa.am.lt, per 20 d. d. nuo šio skelbimo pasirodymo.

Kur galima išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais: Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Vilniaus skyriuje, A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, tel. 8 706 68 038, www.gamta.lt tinklalapyje ir PAV užsakovo buveinėje aukščiau nurodytu adresu, per 10 d. d. nuo šio skelbimo pasirodymo.

PAV atrankos išvadą galima rasti internete: http://gamta.lt/files/SKMBT_36170421142700.pdf

PAV atrankos dokumentas : http://gamta.lt/files/PAV_atranka_2017_04_19.pdf

Aplinkos apsaugos poskyris