Atrankos išvada dėl UAB „Ekonovus“ nepavojingų atliekų surinkimo, vežimo, laikymo, rūšiavimo/ presavimo ir perdavimo galutiniams atliekų tvarkytojams Liepkalnio g. 172, Vilniuje poveikio aplinkai vertinimo

Aplinkos apsaugos agentūra priėmė atrankos išvadą dėl UAB Ekonovus“ nepavojingų atliekų surinkimo, vežimo, laikymo, rūšiavimo/ presavimo ir perdavimo galutiniams atliekų tvarkytojams Liepkalnio g. 172, Vilniuje poveikio aplinkai vertinimo.

  1. Informaciją pateikė. UAB „Ekonovus“, Liepkalnio g. 172, Vilnius.
  2. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas. UAB „Ekonovus“, Liepkalnio g. 172, Vilnius.
  3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas. Nepavojingų atliekų surinkimas, vežimas, laikymas, rūšiavimas/ presavimas ir perdavimas galutiniams atliekų tvarkytojams.
  4. Numatoma planuojamos ūkinės veiklos vieta. Liepkalnio g. 172, Vilniaus m. sav.

Priimta atrankos išvada. Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 7 dalimi, priimama atrankos išvada: planuojamai ūkinei veiklainepavojingų atliekų surinkimas, vežimas, laikymas, rūšiavimas/ presavimas ir perdavimas galutiniams atliekų tvarkytojams, Liepkalnio g. 172, Vilniaus m. sav. poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Atrankos išvada

Aplinkos apsaugos poskyris