Atrankos išvada „UAB „Intrac Lietuva“ savaeigės žemės ūkio, statybinės, miško darbų, kelių tiesimo darbų technikos pardavimo, garantinio ir pogarantinio savaeigės technikos aptarnavimo, plovyklos poveikio aplinkai vertinimas“

1. Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) užsakovas – UAB „Intrac Lietuva“, direktorius Rimantas Damkauskas, Savanorių. pr. 243, Vilnius, tel.: 8-5 2132248, 868755006, faks. 8-5 2132247,el. p.: r.damkauskas@intrac.lt.

2. PŪV pavadinimas – savaeigės žemės ūkio, statybinės, miško darbų, kelių tiesimo darbų technikos pardavimas, garantinis ir pogarantinis savaeigės technikos aptarnavimas, plovykla.

3. PŪV vieta – Savanorių. pr. 243, Panerių sen.,Vilniaus miesto savivaldybė.

4. Atsakingos institucijos -Aplinkos apsaugos agentūros 2017-02-03 priimta atrankos išvada Nr. (28.7)-A4-1262, kad poveikio aplinkai vertinimas 2 p. nurodytai veiklai neprivalomas (išvadą galite rasti http://gamta.lt/files/atanka%20vikt.pdf ).

5. Su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą išsamiau susipažinti galima UAB „Intrac Lietuva“, Savanorių. pr. 243, Vilnius, tel.: 2132248, 868755006, faks. 2132247,el. p.: r.damkauskas@intrac.lt; per 20 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo datos.

6. Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą per 20 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo datos galima pateikti Aplinkos apsaugos agentūrai adresu A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, tel. 8-706 62008, faks.8-706 62000, el. p. aaa@aaa.am.lt.

7. Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais per 20 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo datos galima Aplinkos apsaugos agentūroje adresu A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, tel. 8-706 62008, faks.8-706 62000,el.p.aaa@aaa.am.lt (informacija atrankai – http://gamta.lt/files/Atranka_PAV_INTRAC_2017_011486569988702.pdf, priedai – http://gamta.lt/files/2.%20Grafin%C4%97%20dalis.pdf; http://gamta.lt/files/4.%20Oro%20u%C5%BEter%C5%A1tumo%20sklaidos%20skai%C4%8Diavimo%20%C5%BEem%C4%97lapiai.pdf; http://gamta.lt/files/5.%20Triuk%C5%A1mo%20%C5%BEem%C4%97lapis%203.pdf ).

Aplinkos apsaugos poskyris