Augalų diena Vilniaus Verkių mokykloje-daugiafunkciame centre

Vilniaus Verkių mokyklos-daugiafunkcio centro bendruomenė jau ne vienerius metus didelį dėmesį skiria gamtos pažinimui, pasirinkusi mokinių gamtamokslinio, aplinkosauginio ugdymo kryptį vis dažniau ugdymo procesą perkelia už klasės sienų į mokyklos žaliąsias edukacines erdves, šalia esančias gamtos teritorijas. Gamtamokslinis ugdymas remiasi vertybinėmis nuostatomis. Jis grindžiamas gamtos ir technikos reiškinių bei procesų holistine interpretacija ir yra orientuotas į gamtoje vykstančių reiškinių pažinimą juos interpretuojant lokaliame ir globaliame kontekste, atskleidžia gamtos mokslų ir technologijų vystymosi dinamiką ir alternatyvas. Labai svarbi mokinių tiriamoji veikla, kurios metu mokiniai patiria atradimo džiaugsmą. Jau ne vienerius metus mokyklos pedagogai vykdo Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamus aplinkosauginio švietimo projektus, kurių dėka mokyklos aplinkoje sukurta visa sistema žaliųjų edukacinių erdvių, kurios naudojamos įvairių dalykų pamokoms. Mokykla 2023 metais tapo Vilniaus miesto švietimo įstaigų žaliųjų edukacinių erdvių konkurso nugalėtoja. 2024 metais mokyklos bendruomenė vykdo aplinkosauginį projektą „Mokausi artimoje aplinkoje“, projekto vadovė Asta Sinkevičienė. Užsimezgusi turininga mokyklos bendruomenės partnerystė su Vilniaus miesto savivaldybės aplinkosaugininkais džiugina įdomiomis veiklomis ir  puikiais rezultatais.

Siekiant labiau pažinti gamtą ir mokytis iš jos Vilniaus Verkių mokykloje-daugiafunkciame centre pirmos dvi birželio savaitės  yra skiriamos patyriminei veiklai. Mokiniai su mokytojais palikę klases ne tik organizuoja išvykas į laukus, miškus, parkus, bet ir aktyviai tyrinėja kraštovaizdį, biologinę įvairovę, žmogaus veiklos padarinius. Kiekviena diena skiriama vienai temai: paukščių, augalų, gamtos tyrimų, žygiams po Verkių regioninį parką ir kt. Edukacinių išvykų ir pamokų gamtoje tikslas – ugdyti meilę gamtai, per įdomias patirtis ir pojūčius skatinti didesnį krašto pažinimą, o kartu ir atsakomybę už gamtos įvairovės išsaugojimą. Siekiama padėti ugdytiniams suprasti lokalių ir globalių aplinkos procesų (tarpusavio sąveikos tarp gamtos, kultūros ir socialinio – ekonominio vystymosi) reikšmę, propaguoti aplinkai draugišką elgseną, didinti aplinkosauginį sąmoningumą, gilinti gamtojautą, formuoti aplinkai draugiško gyvenimo būdo principus.

Birželio 12 diena buvo skirta augalams. Mokytojos parengė daug ir įvairių veiklų, skatinusių mokytis gamtoje ir iš gamtos. Visoje mokyklos teritorijoje vienu metu vyko šešios atviros veiklos susijusios su augalais. Mokytojos ne tik vedė pamokas, bet ir gerąja patirtimi dalijosi su į svečius atvykusiais švietimo pagalbos specialistais iš Jurbarko rajono savivaldybės.

Po mokyklos simboliu tapusiu ąžuolu skambėjo muzika ir dainos. Mokiniai su mokytoja Ingrida Grigoniene menant muzikines mįsles, aiškinosi gėlių pavadinimus, spalvas, o kurdami muziką lauko instrumentais, išsiaiškino, ko gėlėms reikia, kad galėtų augti, dainose atsispindėjo visas augalo gyvenimo ciklas.

Mokyklos darže mokiniai su mokytoja Asta Sinkevičiene įvairiais pojūčiais tyrinėjo vaistinius augalus, ieškojo jų mokyklos darže, susipažino su vaistažolių rinkimo ir džiovinimo taisyklėmis, degustavo mėtų, melisų, liepžiedžių, čiobrelių ir šalavijų arbatas, atliko įvairias užduotis mokinių darbų lapuose. Turtinga vaistinių ir aromatinių augalų žalioji edukacinė erdvė sudaro sąlygas tyrinėti augalus visais pojūčiais ir pažinti augalų įvairovę.

Jaukioje lauko klasėje apie gamtinės aplinkos raidą Lietuvos teritorijoje po ledynmečio, kraštovaizdžio, upių ir ežerų susiformavimą, Lietuvos floros susidarymą ir jos apsaugos svarbą, apie invazinius organizmus mokiniams papasakojo ekologė, gamtos mokslų daktarė Ona Motiejūnaitė. Aptarta Vilniaus gamtinės aplinkos savitumai, pasidžiaugta, kad turime daug vandens telkinių, miškų ir pievų, geros kokybės geriamą vandenį. Mokiniai atliko ir praktinį darbą, kurio metu susipažino su dažniausiai miškuose augančiomis įvairių rūšių samanomis ir pasigamino mokymo priemonę (samanų pažintinį stendą), taip pat mokėsi dažyti augalais ir stendą nuspalvino, studijavo pievos augalų įvairovę, išsiaiškino, kad Lietuvos floroje yra tik trys pušūnų skyriaus augalų rūšys (paprastoji pušis, paprastoji eglė, paprastasis kadagys). Palygintos įvairių rūšių liucernos (apyninė, geltonžiedė, mėlynžiedė ir margoji liucernos), išsiaiškinti jų skiriamieji požymiai, palyginta geltonžiedė liucerna su paprastuoju garždeniu ir rasti jų panašumai bei skirtumai. Nagrinėtas pupinių šeimos augalų žiedas: burė, laivelis ir du irklai. Džiugu, kad mokiniai kruopščiai dirbo, domėjosi augalais, aktyviai dalyvavo pokalbyje, išsakė savo nuomonę. Visiems pamokos dalyviams ekologė įteikė aplinkosauginių knygelių ir palinkėjo visada būti draugiškiems gamtai, kuri mums yra tokia dosni.

Edukacinėje erdvėje „Bičiulis“ mokytoja Ina Klebanovienė pasakojo mokiniams, kokios svarbios augalams ir žmogui yra bitės, kaip jos renka nektarą, neša jį į avilį ir gamina medų. Mokiniai iš molio lipdė įvairias gėlytes ir bitutes. O amfiteatro edukacinėje erdvėje mokytoja Irma Ogylbienė mokinius mokė, kaip padaryti modeline augalo atspaudus. Kūrybinis darbas džiugino ir mokinius ir mokytojus. Į veiklą įsitraukė ir viešnios iš Jurbarko.

Klausydami mokytojos Renatos Dombrovos pasakojimo ir stebėdami jos veiklą mokiniai mokėsi atpažinti augalo dalis, sužinojo, kokių sąlygų reikia augalui augti, o susipažinę su augalų sodinimo eiga, sodino gėlių sodinukus į dirvą. Jau pavasarį buvo pasėta 18 rūšių ir veislių augalų sėklų, sužaliavo žalioji mokyklos palangė, o dabar, mokinių rankų dėka, iš jos augalai keliauja į žaliąsias edukacines erdves.

Kitaip organizuojant ugdymo procesą galima sudaryti mokiniams puikias galimybes atrasti, ištirti, pajusti, pamatyti gamtoje esančius augalus, gyvūnus ar kitus objektus. Taip mokantis iš gamtos atrandama tai kas buvo nežinoma, ieškoma inovatyvių sprendimų, siekiama, kad mokymasis taptų išties įdomia, patrauklia veikla kiekvienam šiuolaikiniam mokiniui. Padedama mokiniams, kurie dabar gyvena technologijų gausoje, išmokti būti natūralioje gamtoje, stebėti gyvūnus, augalus, gamtos reiškinius, gamtos gyvenimą, pajausti, kiek daug ir įdomios veiklos slypi gamtos pasaulyje, juk gamta yra geriausia ir išradingiausia kūrėja, ugdytis gamtos pažinimo ir saugojimo įgūdžius.

Tai buvo viena turininga veiklomis, augalų pažinimo diena. Džiugu, kad tokių dienų mokykloje yra daug, visos veiklos yra planuojamos, todėl vyksta sklandžiai ir yra ypač mėgiamos mokinių.

Aplinkos apsaugos programų ir želdinių tvarkymo poskyris