Basakojų taku gamtos pažinimo link

Santariškių lopšelio-darželio bendruomenė 2020 metais vykdė Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės aplinkosauginio švietimo projektą „Mažieji gamtos saugotojai“. Vykdant projektą įstaigos aplinkoje buvo įrengtos trys edukacinės erdvės. Partneriais vykdant projektą buvo dar dviejų Vilniaus lopšelių-darželių („Lazdynėlis“ ir „Pakalnutė“) bendruomenės. Viena iš edukacinių erdvių – Basakojų tako iš gamtinių medžiagų įrengimas.

Edukacinė erdvė ,,Basakojų takas“ įrengta 2020 m. rugsėjo mėnesį trijų Vilniaus lopšelių-darželių aplinkoje: Santariškių (du takai),  ,,Lazdynėlis“, ,,Pakalnutė“. Vaikai pajuto ir suprato gamtos naudą žmogaus sveikatai, mokėsi kaip galima naudoti gamtinę medžiagą, kokia ji yra, kokios jos savybės. Buvo stiprinama vaikų fizinė ir psichinė sveikata, tobulinama gamtamokslinė kompetencija. 4 takai įrengti bendruomenės jėgomis, organizavus talką.

Patirtys:  1 priedas      2 priedas

Ši veikla yra puikus pavyzdys kaip aplinkosauginio švietimo projektai suburia bendruomenes geriems darbams. Takais naudojasi visa Įstaigos bendruomenė.

Parengta pagal projekto „Mažieji gamtos saugotojai“ medžiagą.

Žaliųjų edukacinių erdvių kūrimo ir naudojimo klausimais konsultuoja ekologė doc. dr. Ona Motiejūnaitė: Ona.Motiejunaite@vilnius.lt

Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyris