Daržai švietimo įstaigų aplinkoje

Plėtojant edukacinių erdvių įvairovę švietimo įstaigų aplinkoje gausėja žaliųjų ugdymo(si) aplinkų, vienos iš jų yra daržai. Kažkada prie mokyklų vešėję ir sunaikinti. Šiuo metu jie vėl kuriami ir jų vaidmuo ugdymo procese vertinamas kaip inovatyvus ir aplinkai draugiškas. Daržuose ypač populiarios pakeltos lysvės, kurių forma, dydis, spalva skiriasi ir tai skatina ugdytinių ir visos švietimo įstaigos bendruomenės kūrybiškumą. Straipsnyje pateikiami pavyzdžiai iš Vilniaus ir visos Lietuvos švietimo įstaigų aplinkos, kur daržai deramai įkomponuoti į įstaigos edukacinių erdvių sudėtį.

Vilniaus lopšelio-darželio „Žilvinėlis“ pedagogai sumaniai ir kūrybiškai savo ugdytinius veda ekologiniu keliu, turiningai bendradarbiaujant su Vilniaus miesto savivaldybės Aplinkos apsaugos poskyrio specialistais įgyvendina ekologinio ir aplinkosauginio švietimo projektus. Kiekvienais metais įstaigos aplinkoje sukuriamos naujos edukacinės erdvės vaikų aplinkosauginiam ugdymui. Lauko lysvėse ir šiltnamyje derlių brandina įvairių veislių pomidorai, agurkai, žydi vaistiniai ir aromatiniai augalai, kuriuos vaikai mokosi pažinti ir tyrinėja.

Vilniaus lopšelio-darželio „Pelenė“ bendruomenė kuria ekologinio ugdymo edukacines erdves, kuriose įrengia ir daržus. Viena iš tokių erdvių – „Auginu, stebiu, mokausi“, skirta vaistinių augalų auginimui. Ši veikla padeda vaikams gilinti supratimą apie vaistinius augalus ir suprasti jų reikšmę žmogaus sveikatai, vaikai išmoksta pažinti augalus pagal jų savitumus. Lysvėse vešliai žaliuoja ramunėlės ir mėtos. Vaikai patys nuima vaistažolių derlių, jas džiovina ir sudeda į specialius maišelius – bus skani arbata, gera dovana. Racionalaus gamtos naudojimo edukacinėje erdvėje „Daržovių lysvė“ vaikai gilina žinias apie daržovių savybes, jų naudą sveikatai. Tiriamos auginamų augalų dažinės savybės, kai audiniai nuspalvinami įvairiausiais raštais. Lopšelio-darželio „Justinukas“ bendruomenė jau ne vienerius metus aktyviai dalyvauja ekologinio švietimo veiklose ir savo įstaigos aplinkoje kuria žaliąsias edukacines erdves, sodina medelius, rūpestingai prižiūri gėles ir augina daržoves, įsirengė net gyvūnų kampelį, planingai tyrinėja gamtą.

Vilniaus darželio-lopšelio „Aitvaras“ bendruomenė taip pat aktyviai įsijungė į ekologinio švietimo veiklas. Vaikai, padedami pedagogų, atlieka tyrimus edukaciniame darže, kuris žaliuoja darželio vidiniame kiemelyje. Vaikai žino kokios daržovės auga lysvėse, augalus tiria liesdami, uosdami, stebėdami pokyčius augimo metu. Kad geriau daržovės augtų vaikai jas laisto ir ravi piktžoles. Vaikams įdomu stebėti kaip bręsta pomidoro vaisius – jis ilgą laiką būna žalias, o vėliau pradeda raudonuoti. Mokomasi kaip atskirti česnakus nuo svogūnų. Vaikams smagiausia juos pauostyti. O pupas tenka suskaičiuoti. Augina ir vaistinių bei aromatinių augalų. Juos ypač malonu uostyti. Šalia augalų yra etiketės su pavadinimais. Pokalbių metu dar daugiau sužinoma apie auginamų augalų savybes, naudojimo žmogaus reikmėms galimybes.

Įgyvendinant Vilniaus miesto savivaldybės ekologinio švietimo projektus edukaciniai daržai vaikų aplinkosauginiam ugdymui naudojami ir kitose Vilniaus mokyklose: „Pipiras“, „Pušynėlis“, „Žibutė“, „Rūta“, Šilo specialioji mokykla ir t.t.

Vilniaus lopšelio-darželio „Rūta“ pedagogė Rita Stulpinienė inicijavo „Oranžinio saulėto traukinio kelionę“ į kurią mielai įsijungė bendradarbiai ir kitų ne tik Vilniaus, bet ir šalies bei užsienio švietimo įstaigų bendruomenės. Jas visas suvienijo moliūgo sėklelės. Nes projekto dalyviai moliūgų sėklas daigino, daigus dovanojo  kitų įstaigų atstovams, bičiuliams ir partneriams. Vaikai tyrė moliūgų augimą, juos prižiūrėjo, piešė, fotografavo. Rudenį visi nuėmė derlių ir susirinko su išaugintais moliūgais į Vingio parką, kur vyko linksmas oranžinis renginys. 2016 metais buvo pasiektas Lietuvos rekordas – sudėta ilgiausia moliūgų eilė, kuri buvo 214,92 metro ilgio. Ją sudarė 903 moliūgai. Renginyje dalyvavo 68 Lietuvos švietimo įstaigų vaikai. Moliūgai buvo dovanojami senelių namams, labdaros organizacijoms. Šis renginys tapo tradiciniu ir kiekvienais metais vis daugiau švietimo įstaigų bendruomenių augina moliūgus ir vykdo visą eilę ekologinio švietimo veiklų, kuriose pagrindiniu veikėju tampa moliūgas. Į veiklas įsijungė mokiniai iš Lenkijos, Latvijos, tolimosios Australijos ir kitų šalių.

Kūrybingai sukurti daržai žaliuoja Šeduvos darželyje.

Kviečiame pasižvalgyti po šalies švietimo įstaigų aplinkos edukacinius daržus, kuriuose vyrauja pakeltose lysvėse auginamos daržovės ir vaistiniai, aromatiniai augalai.

Daržų edukacinės erdvės vis plačiau efektyviai naudojamos ugdymo procese, o jų kūrime dalyvauja visa švietimo įstaigos bendruomenė ir įsijungia vietos bendruomenės nariai, specialistai.

Aplinkos apsaugos poskyris