Darželyje vaikai skatinami džiaugtis gamta ir ją pamilti, globoti

Eidami gatve, per kiemą, takeliu aplink matome daug įvairių augalų. Tačiau ties jais nesustojame, praeiname pro šalį, nes tai yra mus supančios aplinkos dalis. Jeigu norime ką nors sužinoti, ieškome informacijos internete, knygose. O juk viskas, kas yra šalia mūsų, pulsuoja gyvybe, tik reikia norėti tai pastebėti, atrasti, suprasti, patirti.
Daug Lietuvos vaikų lanko ikimokyklinio ugdymo įstaigas, kuriose praleidžia didžiąją dienos dalį. Čia formuojami vaikų įgūdžiai, požiūris į supančią aplinką, jos vertinimas. Norint išugdyti harmoningas, sumanios visuomenės asmenybes, sveiką ir turtingą aplinką reikia paversti žaliąja edukacine erdve.

Gamta – dvasinio tobulėjimo neišsenkantis šaltinis. Vaikai viena ar kita forma susiduria su gamta. Be galo įdomus ir įvairus gamtos pasaulis prabudina vaiko gyvą susidomėjimą, suteikia stimulą žaidimui, pažintinei, darbinei, meninei veiklai.
Vaiko ir gamtos sąveika turėtų būti organizuojama tikslingai, siekiant ekologinių, pažintinių, emocinių, dvasinių žinių įtakos asmenybės vystymuisi.
Ikimokyklinio amžiaus vaikai – tai ta dirva – į kurią galime sėti ,, ekologinį“ grūdą. Vaikai – tai ateitis. Nuo jų priklauso, kaip klestės mūsų ekonomika ir kaip mes patys gyvensime, sulaukę žilos senatvės. Todėl dabar nepatingėkime, skirkime jiems viską, kas geriausia, gražiausia, maloniausia. Taip jie užaugs sveiki ir kūrybingai, pajėgūs pateisinti mūsų lūkesčius
Vilniaus lopšelyje -darželyje ,, Žilvitis“ vienas iš vaikų ugdymo prioritetų yra ekologinis vaikų ugdymas. Darželis įsikūręs gamtos apsuptyje. Tačiau ir darželio kieme auginama daug įvairių augalų, kuriais galima džiaugtis kiekvieną dieną. Darželio bendruomenė vadovaujasi nuostata, kad vaikas turi būti ugdomas čia ir dabar: čia – tai jį supančioje aplinkoje, dabar – tai šiandien, o ne vėliau. Siekiant padėti vaikui atrasti gamtos stebuklus, darželio kieme įrengtas ekologinis takelis. Juo eidamas vaikas turi galimybę stebėti, pajausti, atrasti, lyginti, džiaugtis, kalbėti, diskutuoti, skaičiuoti, grožėtis, sužinoti, pajausti. Takelis pavadintas ,,Žilvičio ekologiniu taku“. Šį taką sudaro 13 stotelių, kuriose auga skirtingi augalai ir jų grupės: beržynas, eglės, braškės ir žemuogės, serbentai, šermukšniai, žilvičiai (visa alėja), kaštonai ir daugelis kitų. Planuojama nubraižyti ekologinio tako schemą, joje nurodant stotelių pavadinimus, parengti užduotis ką vaikai galėtų veikti, tirti, stebėti kiekvienoje stotelėje.

Siūlome ir jums – apsidairykite savo kieme, rasite daug augalų pro kuriuos praeinate jų nepastebėdami, gims naujų idėjų kaip paįvairinti vaikų veiklą kieme, kaip padėti vaikui pajausti gamtos grožį, pažinti augalus, juos lyginti, stebėti, džiaugtis.
Linkime naujų, gražių idėjų ugdant ikimokyklinio amžiaus vaikų ekologinį sąmoningumą.

Informacija internete: http://aplinka.vilnius.lt/lt/index.php/darzelyje-vaikai-skatinami-dziaugtis-gamta-ir-ja-pamilti-globoti/

Vilniaus lopšelio – darželio „Žilvitis“
direktorė Inga Bielinienė,
priešmokyklinio ugdymo pedagogė
auklėtoja metodininkė Ramunė Gustienė

Aplinkos apsaugos poskyrio vyriausioji specialistė

Ona Motiejūnaitė