Daugiabučio namo Ažulaukės g. 7 butų ir kitų patalpų savininkų kartotinio balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolas

Ažulaukės g. 7