Daugiabučio namo Bitininkų g. 8 butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolas

Bitininkų g. 8