Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolas (Kapsų g. 36)

Kapsų g. 36 protokolas