Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolas (Kareivių g. 11)

Kareivių g. 11_ protokolas