Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolas ( Pavilnionių g. 51)

Pavilnionių g. 51 protokolas