Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolas (Polocko g. 4)

Polocko g. 4_pirminis_protokolas