Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolas (Prūsų g. 30)

Elektroninio+dokumento+nuorašas_Prūsų g. 30