Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolas (Ribiškių Didžioji g. 2)

Ribiškių Didžioji g. 2 protokolas