Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolas ( Šaltkalvių g. 56)

Šaltkavių g. 56 protokolas