Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolas (Studentų g. 45)

Studentų g. 45_kartotinio balsavimo protokolo nuorašas