Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolas ( Žygimantų g. 11)

Žygimantų g. 11 protokolas