Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu balsų skaičiavimo protokolas (Laisvės pr. 40)

Laisvės pr. 40 protokolas_Elektroninio dokumento nuorašas