Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu balsų skaičiavimo protokolas (T. Ševčenkos g. 20)

T. Ševčenkos g. 20_Elektroninio dokumento nuorašas